Single Daily
af

Rasmus Meyer

Tilskuddet blokerer ikke for ny struktur

Den økonomiske støtte fra Danmark står ikke i vejen for en forandring af strukturen. Det slår Kulturminister Mette Bock (LA) og formand for Sydslesvigudvalget Anni Matthiesen (V) fast.
Den økonomiske støtte fra Danmark står ikke i vejen for en forandring af strukturen. Det slår Kulturminister Mette Bock (LA) og formand for Sydslesvigudvalget Anni Matthiesen (V) fast.

Den årlige bevilling fra dansk side står ikke i vejen for en ændring i opbygningen af det danske mindretal i Sydslesvig.

Det er konklusionen ud fra tilbagemeldinger fra kulturminister Mette Bock (LA) og fra Sydslesvigudvalgets formand Anni Matthiesen (V).

Tilbagemeldingerne kommer efter, at formanden for Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Udo Jessen, har gjort rede for Skoleforeningens afvisende holdning mod en ny struktur i mindretallet.

Ifølge Udo Jessen skyldes den blandt andet, at den økonomiske støtte fra Danmark er øremærket til organisationerne.

Men den vurdering deler hverken Anni Matthiesen eller Mette Bock.

– Vi støtter formål, der understøtter livet i et aktivt og levende mindretal – ikke strukturer. Ønsker man at ændre strukturen, skal vi nok få det afspejlet i lovgivningen i Danmark. Det er overhovedet ikke et problem, siger Mette Bock, og Anni Matthiesen er enig.

– Sydslesvigudvalget støtter mindretallet, for at man som dansksindet kan leve en så dansk hverdag som muligt. Det er ikke foreninger og organisationer som sådan, at støtten er møntet på, men på aktiviteter, siger Anni Matthiesen.

Sydslesvigudvalgets formand Anni Matthiesen (V).
(Arkivfoto)

Et sydslesvigsk anliggende

Både Mette Bock og Anni Matthiesen slår fast, at det er op til sydslesvigerne selv at finde løsninger.

Læs også: Tysk mindretal ser sig selv som et solidarisk fællesskab

– Hvordan mindretallet organiserer sig er et internt sydslesvigsk anliggende. Lige nu er strukturen decentral, men det er jo ikke ensbetydende med at det bør være sådan i al evighed, hvis man i Sydslesvig vil noget andet, siger Anni Matthiesen.

Mette Bock mener, at diskussionen om skolestrukturen og organisationsstrukturen er vigtig.

– Men den skal håndteres af mindretallet. Ikke af hverken den danske regering eller Folketinget. Vi har faktisk tillid til jer! Find ud af det, slår Mette Bock fast.

Kulturminister Mette Bock (LA) slår fast, at de danske bevillinger er øremærket til aktiviteter – ikke til bestemte foreninger og institutioner.
(Arkivfoto: Lars Salomonsen)

I overensstemmelse med Sydslesvigloven

Steffen Bang, kulturministeriets Sydslesvigkonsulent, bekræfter, at en ændring af organisationsstrukturen i Sydslesvig ikke nødvendigvis strider mod Sydslesvigloven.

– Støtten er ikke bundet til de nuværende institutioner/foreninger. En ny forening ville sagtens kunne søge, hvis den i øvrigt opfyldte tilskudsbetingelserne, siger Steffen Bang.

Udo Jessen mener, at begge synspunkter er rigtige.

– Rent formelt er det rigtigt, at bevillingerne fra Danmark ikke er øremærket til selve organisationen, men til opgaven, som så bliver løst af en organisation. Vi laver ligesom alle andre sydslesvigske foreninger og organisationer resultataftaler med tilskudsgiveren, og de danner grundlag for vores tilskud. Resultataftalen går selvfølgelig ud på at løse opgaver. Dermed har Sydslesvigudvalget og ministeriet ret med deres svar, og jeg har også ret med mit synspunkt. Pengene tildeles for at løse en opgave og ikke for at støtte en forening, og foreningens formål er at løse opgaven, siger Udo Jessen.

kommentar
deling del

Skriv et svar