Single Daily
af

Rasmus Meyer

Tidligere minister håber på nej fra Sydslesvigudvalget

Inden Sydslesvigudvalget onsdag aften beslutter, om det vil indlede en undersøgelse af Skoleforeningen, kommer tidligere minister Anke Spoorendonk (SSW) med en klar melding. Hun håber, at udvalgets medlemmer vil siger nej til Skoleforeningens ønske.
Inden Sydslesvigudvalget onsdag aften beslutter, om det vil indlede en undersøgelse af Skoleforeningen, kommer tidligere minister Anke Spoorendonk (SSW) med en klar melding. Hun håber, at udvalgets medlemmer vil siger nej til Skoleforeningens ønske.

Anke Spoorendonk, tidligere Europa-, justits- og kulturminister i Slesvig-Holsten, fraråder Sydslesvigudvalget at igangsætte en undersøgelse af Skoleforeningen. I en kommentar til Flensborg Avis skriver Anke Spoorendonk, der har været Sydslesvig Vælgerforenings (SSW) gruppeformand i landdagen og viceministerpræsident, at det er hendes inderlige håb, at Sydslesvigudvalget takker nej til den opgave, som Skoleforeningen har bedt Sydslesvigudvalget om at udføre.

Tre aspekter

Anke Spoorendonk begrunder sit håb med tre aspekter. Det første er armslængdeprincippet, der fastholdes i Sydslesvigloven.

Folketingets politikere sætter rammebetingelserne for tildeling af den danske stats støtte, men de plejer at afstå fra at udføre en detailstyring i Sydslesvig. Men når Sydslesvigudvalget sidder for bordenden ved en undersøgelse af Skoleforeningen, så mudres dette princip til, mener Anke Spoorendonk.

Det næste aspekt er forældredemokratiet i Skoleforeningen. Anke Spoorendonk frygter, at alle fremtidige forslag, der drager resultatet af en undersøgelse i tvivl, vil kunne afvises, fordi undersøgelsen er blåstemplet af Sydslesvigudvalget. Samtidig slår hun fast, at Skoleforeningens ansvar rækker langt ud over at stå sig godt med Sydslesvigudvalget.

Anke Spoorendonk advarer imod at lade Skoleforeningen undersøge af Sydslesvigudvalget. Arkivfoto

Anke Spoorendonk advarer imod at lade Skoleforeningen undersøge af Sydslesvigudvalget. Arkivfoto

Det sidste aspekt er et paradigmeskifte i mindretallets forhold til det politiske Danmark. Hun oplever, at Sydslesvigudvalgets medlemmer inddrages mere i den sydslesvigske debat end blot for nogle år tilbage. Her lægger Anke Spoorendonk blandt andet et ansvar hos Flensborg Avis, men organisationerne er ligeledes med til at umyndiggøre sig selv.

»Mindretallet fremmer umyndiggørelse af organisationsegoistiske grunde og tillader, at Samrådets banaliteter fylder alt for meget«, skriver Anke Spoorendonk.

Hun tilføjer, at Skoleforeningen selv burde tage hånd om en undersøgelse af sig selv, som så skal resultere i en handlingsplan for en langsigtet og fremadrettet strategi »ud fra præmissen, at Skoleforeningen er til for mindretallet«, som forældregruppen »Den solidariske Vej« formulerede det i sit kommissorium.

Beslutningen

Sydslesvigudvalget mødes onsdag aften i København for at drøfte det forslag, som Skoleforeningens Fællesråd vedtog ved det seneste møde. Forslaget går ud på, at Sydslesvigudvalget bedes igangsætte en undersøgelse af Skoleforeningens økonomi, forvaltning, organisation med mere. Undersøgelsen skal foretages uden indskrænkninger, og den skal blandt andet omfatte effektiviteteten og udviklingsmulighederne i Skoleforeningen.

kommentar
deling del

Skriv et svar