Single Daily
af

Lars Geerdes

Ti lister med 135 kandidater

Seks kandidater til Europa-Parlamentet har en tilknytning til Sønderjylland.
Seks kandidater til Europa-Parlamentet har en tilknytning til Sønderjylland.

Som det blev beskrevet i Flensborg Avis den 27. april har danske statsborgere, der bor i Sydslesvig/Tyskland, mulighed for at stemme på danske partier, hvis de inden fristens udløb den 23. april havde lade sig registrere i Københavns Kommune. For dem, der nåede at lade sig registrere, præsenterer vi her nogle fakta omkring valget.

Ti kandidatlister er i Danmark godkendt til deltagelse i Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019:

Socialdemokratiet (A), Radikale Venstre (B), Det Konservative Folkeparti (C), Socialistisk Folkeparti (F), Liberal Alliance (I), Folkebevægelsen mod EU (N), Dansk Folkeparti (O), Venstre (V), Enhedslisten – De Rød-Grønne (Ø) og Alternativet (Ø). Bogstaverne i parentes angiver, hvilken bogstavbetegnelse de vil blive opført med på stemmesedlerne.

Der er anmeldt valgforbund mellem kandidatlisterne for følgende partier:

– Socialdemokratiet og SF

– Radikale Venstre og Alternativet

– Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre

– Folkebevægelsen mod EU og Enhedslisten

Et valgforbund er et valgteknisk samarbejde, der indgås mellem politiske partier eller lister for at minimere stemmespild og for at maksimere antallet af mandater, der tilfalder partierne i valgforbundet. Ved opgørelsen af et valg, hvor to eller flere partier har indgået et valgforbund, regnes valgforbundet teknisk som et parti ved mandatfordelingen. Derefter fordeles mandaterne blandt valgforbundets partier.

Partierne har opstillet kandidat­lister af meget forskellig længde. For eksempel har Radikale Venstre hele 20 kandidater, mens Social­demokratiet nøjes med ni. De Konservative har 16, SF 17, Liberal Alliance 10, Folkebevægelsen 18, Dansk Folkeparti 10, Venstre 12, Enheds­listen 14 og Alternativet ni kandidater, ifølge økonomi- og indenrigsministeriet.

Fra Sønderjylland opstiller disse kandidater

Ud af de i alt 135 kandidater til Europa-Parlamentet, er der seks med tilknytning til Sønderjylland.

For Radikale Venstre opstiller Frederik Aagaard Sørensen som nr. 11 på listen. Han er ganske vist bosiddende i Aarhus, men understreger på sin internetprofil, at han er sønderjyde. Han er nemlig født i Aabenraa i 1985.

Henrik Mielke Ravn er nr. 15 på Det Konservative Folkepartis kandidatliste. Han er født i Haderslev og bosat i kommunen, hvor han i 2017 var kandidat for både byrådet og regionsrådet, men ikke blev valgt ind.

Socialistisk Folkeparti har opstillet Anita Lundgren Fischer som nr. 17 på listen. Hun bor i Haderslev og er lektor på VUC Syd.

Folkebevægelsen mod EU har hele to kandidater fra Sønderjylland, ovenikøbet med vidt forskellig baggrund. Da Folkebevægelsen ikke er et klassisk parti, men efter eget udsagn en bred og tværpolitisk bevægelse, har dens kandidater forskellige politiske udgangspunkter, som har det til fælles, at de er EU-modstandere. Mette Langdal, nr. 12 på kandidat­listen, bor i Nustrup ved Vojens og er folkeskolelærer på Vamdrup Skole. Hun er medlem af Retsforbundets landsledelse, hvor hun fra 1997 til 2001 var formand. Retsforbundet kalder sig selv for et liberalt parti, der værner om den personlige frihed. Nr. 13 på Folkebevægelsens liste er den 27-årige landmand Niels Jørgen Bæk Paulsen, der er født i Nybøl vest for Sønderborg. Ifølge Folkebevægelsens hjemmeside er han medlem af Kommunistisk Parti (KP).

Den mest kendte sønderjyde på kandidatlisterne er Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Han er født på Bornholm, men bor i dag i Haderslev. Han er medlem af Folketinget, men står nu til at skifte til Strasbourg og Bruxelles, idet han som nr. 1 på kandidatlisten er så godt som sikker på at blive valgt.

På kandidatlisterne kan man også finde Henrik Boye som nr. 5 på Liberal Alliances ­liste. Denne Henrik Boye er fra Solrød Strand og skal ikke forveksles med SFeren Henrik Boye fra Aabenraa, der ikke stiller op til Europa-valget.

FAKTA

Parlamentets størrelse
  Europa-Parlamentet, som i dag har 751 medlemmer (750 plus formanden), reduceres til 701 medlemmer efter valget den 26. maj.
  Det sker under forudsætning af, at Storbritannien inden valget har forladt EU-samarbejdet.

  Storbritannien har endnu 73 medlemmer. At parlamentet ikke reduceres med hele 73 pladser skyldes, at de øvrige medlemslande fremover får nogle flere mandater.
  Danmark får således et mandat mere og kommer op på 14 pladser i det kommende parlament.


FAKTA

De 13 aktuelle danske medlemmer i Europa-Parlamentet og deres stemmetal ved valget i 2014
  Dansk Folkeparti –

  605.766 stemmer (26,7 %)

  Morten Messerschmidt – 465.758 personlige stemmer

  Rikke Karlsson – 9205 
(i dag løsgænger)

  Anders Primdahl Vistisen – 8315

  Jørn Dohrmann – 6439

  Socialdemokratiet –

  434.894 (19,1 %)

  Jeppe Kofod – 170.739

  Christel Schaldemose – 64.495

  Ole Christensen – 26.970

  Venstre –
  378.772 (16,7 %)

  Jens Rohde – 48.882 (i dag: Radikale Venstre)

  Morten Løkkegaard – 43.998

  Socialistisk Folkeparti –

  248.244 (10,9 %)

  Margrete Auken – 153.072

  Det Konservative Folkeparti –
  208.067 (9,2 %)

  Bendt Bendtsen – 151.274

  Folkebevægelsen mod EU –
  183.493 (8,1 %)

  Rina Ronja Kari – 63.673

  Radikale Venstre –
  148.006 (6,5 %)

  Morten Helveg Petersen – 76.390

(Karl-Josef Hildenbrand, dpa)

kommentar
deling del

Skriv et svar