Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Fornyelsen er i gang

Vi kan selv vende den udvikling­, og det kommer til at tage en generation.
Vi kan selv vende den udvikling­, og det kommer til at tage en generation.

Fornyelse skal der til.

Med dette fremadskuende slogan fejrer vi i Sydslesvig vores årsmøder. Med 40 arrangementer fredag til søndag er der rig lejlighed til at mødes med venner og bekendte fra både nord og syd for grænsen.

Udover at fejre, at vi stadig er her snart 100 år efter afstemningen i 1920, så er det oplagt, at vi hver især også benytter de hyggelige gensyn til at diskutere, om og i givet fald hvor der skal fornyelse til. Årsmødets slogan er kreativt, godt fundet på og passer ind i de igangværende diskussioner internt i vores mindretal. Men i udsagnet om fornyelse ligger der også en indbygget modsætning om, at vi skulle være gået i stå. Eller endda hvile i fortiden. Og at nu bør vi da vist vågne op og finde ud af, hvilket årti, vi lever i.

Læs mere: Fornyelse er en svær ting i Sydslesvig

For det er jo ikke tilfældet. Der er mange steder i vores danske minisamfund små og større nye spirende forsøg på hele tiden at forny sig. Et af de helt store gennembrud er vores relativt nye vuggestuer. Dét, at vi får den kommende generation ind i et dansksproget miljø allerede fra etårs-alderen vil om en generation have fremdyrket et mindretal, der står sprogligt endnu stærkere end i dag. Og allerede i dag taler vi om, at der aldrig har været talt så meget dansk, som tilfældet er i mindretallets absolutte højborg, Flensborg.

Der gøres også mange gode nye forsøg på at knytte bånd til Danmark. Grænseforeningen og Skoleforeningen har aftalt højere mål for, hvor mange unge sydslesvigere, der kan komme på det ekstremt værdifulde efterskoleophold typisk i 10. klasse. Jaruplund Højskole har ved siden af de rent Sydslesvig-relaterede kurser også tilbud til golfspillere, der kan dyrke deres hobby på et kursus i Jaruplund og samtidig få nogle foredrag om vores dansk-tyske grænseland med i golf-baggen.

Og – hvis vi må tillade at nævne os selv – så lykkes det os på Flensborg Avis i stigende grad ved hjælp af de nye digitale kanaler som for eksempel Facebook at gøre en større offentlighed i Danmark opmærksom på relevante emner set her fra grænselandet.

Dernæst er det i Sydslesvig som i alle andre samfund. Vi er ikke perfekte, og vi har nogle seriøse interne udfordringer.

Det første skridt – at tale åbent om det – har vi taget. Det er flot, at SdU har sat en proces i gang for at finde nogle nye veje til at få mere dansk ind i vores klub- og fritidsliv. Nu bør vi så som det næste også turde finde nye løsninger på, hvordan vi så reelt og konkret også skaber de forandringer, som de fleste kan se behovet for. For mens vore unge fint lærer dansk, og nu endda allerede fra ble-alderen, så kniber det gevaldigt i de voksne rækker. Hvis vi mener det, vi siger, når vi fortæller nye forældre, der melder deres børn i vores skoler, at de med dén beslutning køber »hele pakken«, så skal der mere til end i dag, da man sætter en »tro-og-love«-underskrift hos Skoleforeningen og mange melder sig også ind i SSF.

Læs mere: Dansk vink om en større effektivitet i mindretallet

Men derfra og så til at blive aktive i vores minisamfund på dansk, er der et for langt stykke vej for for mange.

Man må hjertens gerne fastholde sin tyske kultur også. Og ingen krav herfra om at blive mere dansk end danskere i Danmark. Men udelukkende at melde sine børn ind og selv ikke ville gøre den indsats, det vitterligt kræver, for at kunne begå sig i vores kulturkreds, gavner ikke disse forældres børn. Eller mindretallet som sådan.

For det er misforstået høflighed. Det handler ikke om tvang eller udelukkelse. Det handler om ret og pligt og dermed bedre og mere præcise rammer for, at det koster noget ekstra for aktivt at være mindretalsdansker.

Sådan har det altid været. Vi kan selv vende den udvikling, og det kommer til at tage en generation. Fornyelsen kan begynde fra den dag, vi stiller rimelige, men større krav til hinanden, end vi gør i dag.

kommentar
deling del

Skriv et svar