Single Daily
af

Jens Nygaard

Tænketank opfordrer flere danskere til at få lavet tænder i udlandet

Antallet af ansøgninger om tilskud til Region Syddanmark for tandlægebehandling i udlandet har ligget ret stabilt i en række år.
Antallet af ansøgninger om tilskud til Region Syddanmark for tandlægebehandling i udlandet har ligget ret stabilt i en række år.

– Hvert år modtager vi omkring 20.000 ansøgninger om tilskud til tandbehandling i udlandet, oplyser en talsmand fra Region Syddanmark.

Han tilføjer, at det var et tal, som steg en smule i 2014, men siden da har ligget ret stabilt.

Den samme person kan godt ansøge om tilskud flere gange i løbet af et år, og tallet dækker også behandlinger i andre lande end Tyskland – for eksempel Polen. Så Grænseguidens skøn på omkring 17.000 danske patienter, som årligt bliver behandlet i Tyskland, er sikkert meget godt ansat.

Det er stadig kun omkring tre procent af de danske tandpatienter, der tyr til udenlandsk behandling. Den borgerligt-liberale tænketank Cepos opfordrer flere danskere til at overveje at søge til udlandet for at få lavet deres tænder.

– Mange ved ikke, at det faktisk er muligt at tage de danske tilskud til tandbehandling med til andre EU-lande, siger Mia Amalie Holstein, der er værdipolitisk chef hos Cepos.

– Vi kan ofte få samme kvalitet billigere i udlandet, tilføjer hun. Og grunden er ret simpel, mener hun:

– Vi slås med en tandlægeforening, der gør alt, hvad den kan for at undgå priskonkurrence, siger den værdipolitiske chef.

Hun får støtte af den radikale kandidat til valget til Region Syddanmark, Nils Sjøberg, der dog ikke blev valgt:

– Når man i Tyskland kan sætte markedet frit, så kan man også gøre det i Danmark. Så behøver der ikke at være kartellignende forhold, som der er i dag, siger han.

I dag er prisen på basisydelser som for eksempel tandeftersyn og fyldninger lagt fast i en overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Danske Regioner. Der findes meget lidt priskonkurrence inden for tandlægebranchen nord for grænsen. Internt tales der om en »ukollegial måde at opføre sig på«, hvis der er tandlæger, som sætter priserne ned.

Men der er måske en ændring på vej. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen er nemlig kommet med et forslag, der blandt andet indbærer, at de faste priser i Danmark erstattes af maksimalpriser. På den måde vil det blive lettere for tandlægerne at komme med tilbud, som måske kan tiltrække flere patienter.

Flere politiske partier har signaleret, at de synes, at det er en god idé. Blandt andet fordi flere så sikkert ville komme til tandlæge. For tiden er det nemlig sådan, at specielt mange unge, som har været omfattet af skoletandplejen, efterfølgende ikke lige får besøgt tandlægen. Og det hænger sammen med priserne.

Danske Regioner vil også gerne have mere konkurrence og lavere priser. Det vil nemlig også betyde, at regionernes andel af betalingen vil gå ned. Og hvert år er der her en manko på cirka 300 millioner kroner. Regionerne mener, at det også har at gøre med, at tandlægerne overbehandler deres patienter.

Regionerne vil også gerne have ændret en bestemmelse om, at hver udbyder højest må have to klinikker. Hvis der ville være flere kæder, kunne der sikkert også blive stordriftsfordele – og dermed lavere priser.

Danske Regioner og Tandlægeforeningen startede i efteråret forhandlinger om nye overenskomster og dermed priser for kunderne. Det var påregnet, at forhandlingerne ville være færdige inden jul, men de var stadig i gang indtil for nogle dage siden. Da udsendte Danske Regioner en pressemeddelelse, hvor man betegnede forhandlingerne som »afbrudte«.

Samtidig blev der gjort opmærksom på, at det er tandlægernes ønske om en »høj indtjening«, der er hovedgrunden til, at der hvert år mangler 300 millioner kroner. Det er en påstand, som tandlægerne benægter.

Ifølge en lønundersøgelse fra Danmarks Radio tjener en nyansat tandlæge i Danmark i snit cirka 50.000 kroner om måneden.

kommentar
deling del

Skriv et svar