Single Daily
af

Raning Krueger

Syv partiers bud: Hvordan styrkes den danske grænseregion?

Syv partier i Slesvig-Holsten kommer med deres bud på, hvordan den danske grænseregion styrkes.

Dagens spørgsmål til partierne fra Flensborg Avis lyder:

Hvordan vil jeres parti styrke den dansk-tyske grænseregion?

Fem spørgsmål til syv partier

  • Flensborg Avis har stillet fem spørgsmål til og fået svar fra syv partier i Slesvig-Holsten.
  • I løbet af fem dage offentliggør vi partiernes svar på spørgsmålene – ét spørgsmål om dagen.
  • Partierne er dem, som for tiden sidder i landdagen, og dem, som opstiller med en vis chance for at opnå mandater.
  • Disse er SPD, Die Grüne, SSW, CDU, FDP, Piraten Partei og Die Linke.
  • AfD er også blevet kontaktet, men de har ikke svaret.

Du kan læse partiernes svar på de andre spørgsmål her:

Partier i Slesvig-Holsten svarer på spørgsmål om kommunalreformen

Syv partier i Slesvig-Holsten kritiserer grænsekontrol

Syv partier kommenterer ligestilling mellem mindretallene og flertalsbefolkningen

Sådan vil forskellige partier udbygge samarbejdet med Danmark

 

SPD

Det dansk-tyske grænseland er en kulturel og økonomisk modelregion, der især er opstået takket være mindretallenes engagerede medvirken.
Vi vil bruge de gode erfaringer fra grænseregionen i udviklingen af Femernbælt-regionen for at give det en stærkere sammenknytning. Den netop underskrevne kulturaftale vil intensivere den kulturpolitiske basis.

Die Grünen

Vores grænseregion er i mange hensigter et forbillede for grænseoverskridende samarbejde i Europa – ikke bare på grund af mindretallene. Desværre udøves der på grund af den politiske udvikling i både Danmark og Tyskland et betydeligt pres på det gode samarbejde.
Vi grønne vil især styrke universitetssamarbejdet mellem Syddansk Universitet, Europauniversitetet Flensborg og ingeniørhøjskolen i Flensborg, Hochschule Flensburg. Eksempelvis via en udvidelse af de grænseoverskridende studier og et tysk-dansk forskningscentrum for vedvarende energi.

SSW

SSW vil i samarbejde med de danske myndigheder og de slesvig-holstenske kommuner etablere et fælles dansk-tysk planlægningssamarbejde. Dermed kan man undgå dobbeltstrukturer og i god tid afstemme en fælles planlægning på det kommunale område.
Vi ønsker, at nye grænsependlere får tilbudt en velkomstpakke (»Rund-Um-Sorglos-Paket«), der kan besvare de fleste spørgsmål. Desuden bør Slesvig-Holsten og Danmark planlægge og gennemføre fælles infrastrukturer. Vi vil gøre den grænseoverskridende sundhedspleje lettere tilgængelig og forbedre mulighederne for frit lægevalg på tværs af grænsen.

CDU

Det tysk-danske grænseområde lever af en gensidig udveksling, frivilligt arbejde og samarbejde. CDU vil derfor gerne fremme nye samarbejdsprojekter.
INTERREG-midlerne skal udnyttes effektivt til at udvide vækst, beskæftigelse, forskning og udvikling i grænseområdet. Det er vigtigt, at forhindringerne for det grænseoverskridende arbejdsmarked fortsat nedbrydes, og at grænseoverskridende erhvervsuddannelser fremmes.
Kommunalt og regionale grænseoverskridende samarbejde skal styrkes i Sønderjylland/Schleswig. Et eksempel på et sådant samarbejde kan være Eurodistriktregion Straßburg/Ortenau.

FDP

FDP ønsker, at grænseregionen fortsætter med at finde sammen, i stedet for at blive kunstigt splittet. FDP vil derfor sørge for, at motorvejsafgiften for personbiler, som regeringskoalitionen i Berlin har vedtaget, igen afskaffes, så vore danske naboer kan benytte vore veje uden ekstra omkostninger, på samme betingelser som vi kan i Danmark. Desuden skal grænseoverskridende projekter, for eksempel i sundhedssektoren og i infrastrukturen, fremmes, og samarbejdet mellem Universitet Flensborg og Syddansk Universitet skal intensiveres.

Piraten Patei

Rent økonomiske spørgsmål bør ikke udgøre det vigtigste element i samabejdet, det samme gælder for danskernes mulighed for »billigere forbrug« ved indkøb i Slesvig-Holsten. Kultur og en grænseoverskridende dialog bør prioriteres i de politiske bestræbelser.

Die Linke

Die Linke går ind for en fortsat åben grænse mellem Danmark og Slesvig-Holsten. Hertil hører også, at grænsekontrollen ophører.
Fremme af mindretalssprogene i erhvervsuddannelserne samt let forståelige informationer om leve-, uddannelses- og arbejdsbetingelser skal give unge, der er i gang med en uddannelse eller er i arbejde, bedre muligheder for at arbejde på begge sider af grænsen.
Samarbejdet mellem Aabenraa og Sønderborg kommuner og Flensborg bør være et vigtigt element i et sådant regionalt samarbejde.

kommentar
deling del

Skriv et svar