Single Daily
af

Raning Krueger

Syv partier kommenterer ligestilling mellem mindretallene og flertalsbefolkningen

Hvordan vil jeres parti fortsat sikre ligestillingen mellem mindretallene og flertalsbefolkningen?

Sådan lyder dagens spørgsmål fra Flensborg Avis til en række partier i Slesvig-Holsten.

Fem spørgsmål til syv partier

  • Flensborg Avis har stillet fem spørgsmål til og fået svar fra syv partier i Slesvig-Holsten.
  • I løbet af fem dage offentliggør vi partiernes svar på spørgsmålene – ét spørgsmål om dagen.
  • Partierne er dem, som for tiden sidder i landdagen, og dem, som opstiller med en vis chance for at opnå mandater.
  • Disse er SPD, Die Grüne, SSW, CDU, FDP, Piraten Partei og Die Linke.
  • AfD er også blevet kontaktet, men de har ikke svaret.

Du kan læse partiernes svar på de andre spørgsmål her:

Partier i Slesvig-Holsten svarer på spørgsmål om kommunalreformen

Syv partier i Slesvig-Holsten kritiserer grænsekontrol

Sådan vil forskellige partier udbygge samarbejdet med Danmark

Syv partiers bud: Hvordan styrkes den danske grænseregion?

 

SPD

Slesvig-Holsten er et kulturelt meget alsidigt land. Vi opfatter vores forskelligartethed som en styrke og har derfor optaget beskyttelsen af mindretal i forfatningen. CDU og FDPs tidligere forringelser har vi ændret tilbage igen. Vores rolle som internationalt forbillede har vi igen fyldt med liv. Vi vil give en støtte, man kan regne med. Det er et vigtigt element at passe på sprog og kultur i det offentlige rum, og der skal lokalt ydes en konstant indsats. Etableringen af det planlagte Mindretallenes Hus har vores udtalte støtte.

Die Grünen

Vi grønne er stolte af, at mindretallenes ligestilling er blevet sikret i forfatningen. Økonomiske aftaler, for eksempel med det tyske mindretal i Danmark, har sikret økonomisk støtte, der varer ud over dette regnskabsår og givet mindretallene mulighed for at planlægge med større sikkerhed.
Vi grønne ønsker at fortsætte det tillidsfulde arbejde med planlægningssikkerhed på den ene side og en juridisk ligestilling på den anden. Det ønsker vi for alle nationale mindretal og folkegrupper i vort land.

SSW

Delstatens finansielle støtte til mindretallene er en forudsætning for deres eksistens. Derfor har SSW fået genindført 100 procents-tilskuddet fra delstaten til de danske skoler. For det danske og det frisiske mindretal er kulturarbejdet vigtigt, for at man fortsat kan udfolde sit sprog og kultur. Derfor vil vi arbejde for en forhøjelse af tilskuddene til det danske og frisiske kulturarbejde. Endvidere ønsker vi, at mindretalssprogene – uden ulemper – også kan benyttes i forbindelse med retssager. Og NDR skal sende flere dansk- og frisisksprogede udsendelser.

CDU

Det danske mindretal, de tyske Sinti og Roma og frisernes folkegruppe er en uundværlig bestanddel af vores delstat og har sat deres præg herpå.
De er beskyttede af delstatsforfatningen. Vi støtter alle mindretal og befolkningsgrupper i Slesvig-Holsten i deres bestræbelse på at leve og bevare deres identitet. Hertil hører også fortsat støtte til mindretalssprogene i vore børnehaver og skoler samt til fortsættelsen af det succesfulde fælles kultursamarbejde. Mindretalssprogene skal have mere plads i public service-medierne.

FDP

For os er mindretalspolitik i første række borgerrettighedspolitik. Vore borgerrettigheder skal udformes således, at alle mindretal kan bevare deres kulturelle egenart, og at der består en mulighed for at deltage i det politiske liv.
Derfor har FDP også støttet styrkelsen af mindretalsrettighederne i delstatsforfatningen.
Vi går ind for, at mindretallenes institutioner, for eksempel Nordfriisk Instituut, modtager en rimelig finansiering, som også forbundsstaten bør bidrage til.
Vi støtter ligeledes det tyske mindretal i Nordslesvig.

Piraten Partei

Det er vort mål at styrke de mindretal, der er beskyttet af forfatningen. Det danske mindretal, friserne og sinti og roma i Slesvig-Holsten er en del af vores historie, vores kultur og dermed vores samfund. Vi går udtrykkeligt ind for at styrke dem på alle områder. Her kræves der også en indsats af forbundsregeringen.

Die Linke

Die Linke vil styrke flersprogligheden i regioner med mindretal.
Hertil skal der i Sydslesvig indgå en opgradering af det danske og det frisiske sprog i skolerne samt brugen af mindretalssprog i det offentlige rum (vej- og byskilte, informationer til borgerne).
Desuden skal det danske mindretals skoler – som hidtil – modtage støtte til, at eleverne har mulighed for at tage en ligeværdig skoleuddannelse. Unge mennesker skal tilbydes kulturelle og fritidsarrangementer på begge sprog.

kommentar
deling del

Skriv et svar