Single Daily
af

Raning Krueger

Syv partier i Slesvig-Holsten kritiserer grænsekontrol

– CDU beklager Danmarks grænsekontroller. De er en hindring for samlivet i grænselandet, og de vanskeliggør samarbejdet. Men så længe EU ikke sikrer sine ydre grænser, er det forståeligt med nationale sikkerhedstiltag. De bør dog erstattes med kontrol ved de ydre grænser.

Det fremhæver CDU i sit svar på ét af de fem spørgsmål, som Flensborg Avis har sendt til otte partier i Slesvig-Holsten – de seks nuværende landdagspartier plus Linke og AfD. Kun AfD er ikke vendt tilbage med svar på spørgsmålene. De andre syv partier er enige i deres kritik af grænsekontrollen. FDP kommer med en klar udmelding:

– Vi er imod en tidskrævende kontrol ved den dansk-tyske grænse, som udsender et fatalt signal, og som står i modstrid til den europæiske tanke, hedder det fra FDP, der hellere vil bekæmpe kriminaliteten ved fleksibel kontrol i baglandet. SPD ønsker et »åbent og forenet Europa uden grænser«.

Fem spørgsmål til syv partier

  • Flensborg Avis har stillet fem spørgsmål til og fået svar fra syv partier i Slesvig-Holsten.
  • I løbet af fem dage offentliggør vi partiernes svar på spørgsmålene – ét spørgsmål om dagen.
  • Partierne er dem, som for tiden sidder i landdagen, og dem, som opstiller med en vis chance for at opnå mandater.
  • Disse er SPD, Die Grüne, SSW, CDU, FDP, Piraten Partei og Die Linke.
  • AfD er også blevet kontaktet, men de har ikke svaret.

Du kan læse partiernes svar på de andre spørgsmål her:

Partier i Slesvig-Holsten svarer på spørgsmål om kommunalreformen

Syv partier kommenterer ligestilling mellem mindretallene og flertalsbefolkningen

Sådan vil forskellige partier udbygge samarbejdet med Danmark

Syv partiers bud: Hvordan styrkes den danske grænseregion?

Beklager etablering af grænsekontrollen

– Derfor beklager vi etableringen af den danske grænsekontrol og går ind for at vende tilbage til åbne grænser. Vort gode samarbejde bliver dog ikke berørt, slutter SPD. De Grønne afviser grænsekontrol inden for EU.

– Det skader regionens ry og er til ulempe for udviklingen. Vi ønsker, at grænsekontrollen ophæves om et par uger uden at blive forlænget. Ved at afskærme sig bliver ansvaret blot sendt videre til andre, uden at der skabes en varig løsning. Vi ønsker, at Danmark og Tykland arbejder seriøst på fælles europæiske svar, fremhæver De Grønne.

Læs mere: SPD nægter at undskylde for »Verdi-Kælling«

Venstrefløjspartiet Linke, som for tiden ikke sidder i landdagen, afviser den danske regerings grænsepolitik, »som blandt andet præges af højrepopulistiske kræfter«.

– Grænsekontrollen er i modstrid med princippet om åbenhed i EU. Den retter sig mod mennesker, som er ramt af økonomiske og militærpolitikken i EU og Nato, lyder det kritisk fra Linke.

SSW fastholder sin tidligere kritik af grænsekontrollen i Danmark, dog med et moderat ordvalg. For SSW er åbne grænser grundlaget for velfærd, vækst og mellemfolkelig forståelse.

– Derfor går SSW også fremover ind for åbne grænser for varer, men også for personer. I en kort overgang kan man leve med den aktuelle stikprøvekontrol ved den dansk-tyske grænse.

– Vi ønsker dog hurtigst muligt helt åbne grænser og færre hindringer for grænsependlere, så vor grænseregion yderligere kan vokse og udvikle sig økonomisk og kulturelt, fremhæver SSW.

Også piratpartiet er imod grænsekontrollen:

– Europa er efter vores opfattelse et fredsfremmende projekt, som skal modstå forsøgene på at re-nationalisere de enkelte stater. Hertil hører også, at der ikke må indføres grænsekontroller, lyder det fra piraterne.

kommentar
deling del

Skriv et svar