Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Sygehusfusion en logisk og klog beslutning

Et maksimalt pres for den del af det grænseoverskridende samarbejde skal opretholdes. Nu har fortalerne fået et nyt argument spillet i hænderne.
Niels Ole Krogh

Normalt hedder det sig, at konkurrence er godt. Det presser aktørerne til at gøre sig umage til gavn for den service og den pris, der bydes forbrugerne. I Danmark har man overladt det til det offentlige at drive sygehusene. Når det gælder menneskers ve og vel, så er der vigtigere ting på spil end pris, ræsonneres det.

Anderledes er det i Tyskland, hvor staten i høj grad har overladt det til private organisationer og firmaer at tage sig af folks sundhed. At det ikke altid fungerer optimalt, kan man finde eksempler på i Slesvig, hvor private sygehuse ikke har leveret tilfredsstillende kvalitet.

I Flensborg har byens to store sygehuse hidtil arbejdet konstruktivt sammen. De har ligget side om side i den nordlige bydel, men fra 2026 er det meningen, at de skal arbejde under samme tag i byens østlige udkant – i et splinternyt sygehus, der i går fik sit navn: »Malteser-Diako Klinikum«. De to kirkeligt drevne sygehuse fusionerer. Det er en glædelig nyhed og en logisk konsekvens, efter at samarbejdet er øget de seneste år, og behovet for et nyt fælles sygehus er blevet mere og mere tydeligt. Nu kan én ledelse planlægge, hvad det nye store sygehus skal indeholde, hvordan det skal struktureres og ledes, når det står færdigt om tidligst seks år. Der er kun én ting, der tæller for et sygehus: Den bedst mulige behandling af patienterne. Den leveres under de sædvanlige vilkår for al økonomi: Fornuftig omgang med begrænsede midler. Med én ledelse bliver der mulighed for at lægge sygehuset på operationsbordet og give det en fedtsug-ning til gavn for patienterne.

Med et nyt supersygehus i Flensborg bliver det også lettere at rekruttere det tusindtallige personale. Der er ikke mindst rift om de dygtigste specialister. Ofte må syge i Flensborg-området behandles i Kiel eller Hamborg eller længere væk, når Flensborg ikke har det rette tilbud. Det betyder lang transport for patienterne og for deres pårørende og lange ophold langt fra hjembyen. Det er ikke noget, der fremmer et veloverstået og kort indlæggelsesforløb.

Én ledelse betyder også, at det nu er kun én partner, som skal samarbejde med danske myndigheder. Det kan give fornyet håb om, at det fuldkommen indlysende: At grænselandets rigsdanske patienter kan blive behandlet i regionens uofficielle hovedstad. Desværre har det på grund af mangel på fremsynethed hos de tyske sygekasser og Region Syddanmark ikke været muligt at udbygge samarbejdet i nævneværdig grad.

Et maksimalt pres for den del af det grænseoverskridende samarbejde skal opretholdes. Nu har fortalerne fået et nyt argument spillet i hænderne.

kommentar
deling del

Skriv et svar