Single Daily
af

Rasmus Meyer

Sydslesvigudvalget om dansk støtte: Opgaven ligger hos mindretallet

I Sydslesvigudvalget er der enighed om, at de danske organisationer i Sydslesvig skal tage debatten om krav til nye forældre op. Men frygten for at miste støtten skal ikke være udgangspunktet.
I Sydslesvigudvalget er der enighed om, at de danske organisationer i Sydslesvig skal tage debatten om krav til nye forældre op. Men frygten for at miste støtten skal ikke være udgangspunktet.

To ministres udsagn om nedskæring af bevillingerne fra Danmark og krav om mere dansk i de sydslesvigske organisationer og foreninger har skabt en del debat. Medlemmerne fra Sydslesvigudvalget er enige om, at opgaven skal løses i Sydslesvig.

Christian Juhl (EL) mener, at så længe der er et aktivt mindretal, vil der også være vilje til at støtte fra det danske Folketing.

Derfor handler det ifølge Christian Juhl først og fremmest om mindretallets egen holdning og vilje til at opretholde aktiviteterne.

Desuden forklarer han, at det danske sprog er en bærende værdi.

– Som mindretal skal man mestre begge sprog. Dansk, fordi man identificerer sig med det danske mindretal, og tysk, fordi man ellers ikke kan klare sig i flertalssamfundet, siger Christian Juhl.

Men han mener ikke, at et sprog kan læres, fordi nogen løfter en pegefinger.

– Det læres, fordi man har lyst og finder nytte i at kunne det, slår Christian Juhl fast og modsiger dermed dem, der på det seneste har talt for krav til nye forældre.

– Tyskere, der tilslutter sig det danske mindretal, skal inspireres og overbevises til at lære dansk, siger Christian Juhl og tilføjer, at kulturminister Mette Bocks holdning er kommet bag på ham.

– Det vil overraske mig, hvis Mette Bock er hoppet på den dogmatiske national-konservative holdning til at tale dansk i mindretallet, som mest trives i Dansk Folkeparti.

Christian Juhl, Enhedslisten.

Christian Juhl, Enhedslisten.

Sydslesvig skal følge udviklingen

Sydslesvigudvalgets formand Anni Matthiesen (V) ser ligeledes opgaven placeret i Sydslesvig.

– Mindretallet bør følge med udviklingen og stille krav. De danske foreninger, skoler og institutioner har muligheden for at fastsætte kriterier for optagelse og at stille tydelige krav til deres medlemmer, elever og forældre. For eksempel når det gælder det danske sprog, siger Anni Matthiesen.

Hun understreger, at Eva Kjer Hansens udsagn alene står for ministerens egen regning.

– Sydslesvig hører slet ikke under hendes ansvarsområde, siger Anni Matthiesen.

Samtidig gør formanden for Sydslesvigudvalget opmærksom på, at udvalget også har en forpligtelse til at se den økonomiske bevilling i en dansk, nutidig sammenhæng.

– Desuden bør det være en naturlig ting, at man hele tiden tænker på god og effektiv anvendelse af midlerne, slutter hun af med at sige.

Anni Matthiesen (V), folketingsmedlem og formand for Sydslesvigudvalget. Arkivfoto.

Anni Matthiesen (V), folketingsmedlem og formand for Sydslesvigudvalget. Arkivfoto.

Debat om tilvalg af det danske

Merete Dea Larsen (DF) opfordrer de danske organisationer i Sydslesvig til at tage en debat om, hvorfor de nye forældre vælger de danske institutioner.

Hun mener, at det måske er blevet lidt for »poppet« at tilvælge det danske på grund af gode tilbud og medarbejdere, men uden egentligt at gide dyrke det danske.

– Jeg mener det er en alvorlig snak, som vi skal have de forskellige aktører imellem, siger Merete Dea Larsen.

Men udgangspunktet for debatten om, hvorfor forældre vælger det danske til, bør ifølge folketingspolitikeren ikke være frygten for at miste støtten fra Danmark.

Hun mener ikke, at det danske kan påtvinges på den måde. Det danske skal tilvælges, og her har hun ved besøg i Sydslesvig oplevet, at nogle børn ikke har truffet det valg.

– Jeg taler gerne en del dansk til børnene, når jeg er på besøg i institutioner. De fleste svarer dog helst ikke tilbage på dansk, forklarer hun.

Men samtidig oplever Merete Dea Larsen også en anden side af Sydslesvig.

Hun har et feriebarn – eller rettere sagt en feriefamilie fra Sild. Familien gør meget ud af at lære dansk, og det roser Merete Dea Larsen.

– Familiens børn taler rigtig godt dansk og deres mor arbejder hårdt for at lære sproget mere flydende. Hun taler det allerede rigtigt fint, og hun er aktiv i at få det danske mindretal til at fungere lokalt, forklarer Merete Dea Larsen.

Familien er for hende et eksempel på, at mange familier vil det danske og yder en kæmpe indsats, og derfor mener hun, der burde fokuseres mere på, hvordan man kan få det danske til at være omdrejningspunktet for langt flere.

Merete Dea Larsen, Dansk Folkeparti.

Merete Dea Larsen, Dansk Folkeparti.

kommentar
deling del

Skriv et svar