Single Daily
af

Thomas Schumann

Sydslesvigudvalget afviser at undersøge Skoleforeningen

Skoleforeningen har selv kapaciteten til at igangsætte en undersøgelse mener Sydslesvigudvalgets formand, Anni Matthiesen (V).
Skoleforeningen har selv kapaciteten til at igangsætte en undersøgelse mener Sydslesvigudvalgets formand, Anni Matthiesen (V).

Sydslesvigudvalget besluttede på et møde onsdag aften, at man ikke vil igangsætte en undersøgelse af Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Skoleforeningen havde ellers anmodet udvalget om at foretage en uvildig undersøgelse af foreningens virksomhed.

Sydslesvigudvalgets formand, Anni Matthiesen (V), forklarer, at armslængdeprincippet mellem udvalget og Skoleforeningen er det hensyn, som har vejet tungest i beslutningen. Samtidig mener hun, at det er en opgave, som Skoleforeningen er i stand til at løse selv.

– Det er vigtigt for mig at understrege, at vi ikke er i tvivl om, at Skoleforeningen står i en rigtig vanskelig økonomisk situation, og hvis man ikke gør noget vil det blive forværret over de kommende år. Samtidig er det så også Sydslesvigudvalgets opfattelse at Skoleforeningen selv har kapacitet til at lave den nødvendige analyse, og at man på den baggrund kan træffe de fornødne beslutnigner, fortæller Anni Matthiesen.

Hun understreger samtidig, at hun synes det vil være helt naturligt, at Skoleforeningen igangsætter en undersøgelse af sig selv.

– Sydslesvigudvalget vil gerne opfordre til, at alle gode kræfter i foreningen, både hos de folkevalgte, de ansatte  og hos ledelsen, nu står sammen og i fællesskab finder ud af, hvordan man sikrer, at man også fremadrettet kan levere pasnings- og undervisningstilbud af høj kvalitet indenfor en økonomisk ramme, som vi nok må indse ikke uden videre vil kunne matche det udgiftsniveau, som Skoleforeningens egne tal og fremskrivninger viser man må forudse venter forude, siger Anni Matthiesen.

Tillid til forvaltningen

Skoleforeningens direktør Lars Kofoed-Jensen har tidligere sagt, at undersøgelsen også imødekomme kritik af Skoleforeningen om, at der skulle være rod i forvaltningen. Anni Matthiesen og resten af Sydslesvigudvalget er imidlertid ikke i tvivl om, at Skoleforeningen har sit på det tørre.

– Det er ikke noget vi overhovedet i Sydslesvigudvalget har nogen bekymring om. Vi skal også passe på, at vi ikke ud fra nogle enkelte læserindlæg skal til lave undersøgelser, for så kunne vi få nok at gøre, forklarer Anni Matthiesen.

Samtidig understreger Sydslesvigudvalgets formand, at Skoleforeningen ikke kommer til stå alene.

– Der er i udvalget er en stor velvilje til at hjælpe med at få brudt dødvandet i Skoleforeningen, hvilket vi også har orienteret ledelsen i Skoleforeningen om her i aften, siger Anni Matthiesen.

 

kommentar
deling del

Skriv et svar