Single Daily
af
AM
Annelise Mølvig

Sydslesvigske praktikanter på den danske ambassade

Jon Egeris Karstoft og Stine Haarløv er begge et halvt år i praktik på den danske ambassade i Berlin. De ville gerne væk fra »mindretalsboblen«.
Jon Egeris Karstoft og Stine Haarløv er begge et halvt år i praktik på den danske ambassade i Berlin. De ville gerne væk fra »mindretalsboblen«.

Efter at de begge havde boet i København i seks-syv år, fik de lyst til at opleve det Tyskland, der ligger uden for Sydslesvig. Der hvor dansk sprog og kultur ikke er dagligdag.

– Som ung sydslesviger trænger man til at komme ud af mindretalsboblen, siger Stine Haarløv og tilføjer:

– Derfor er det sjovt at være meget længere væk fra grænsen og opleve et helt andet Tyskland end det, vi kender fra Sydslesvig.

I Berlin er der ikke mulighed for at leve sit liv på dansk, som de to var vant til fra Flensborg.

– Det er nok derfor, jeg har fornemmelsen af, at jeg ikke helt har fået lært Tyskland at kende, siger Jon Karstoft, men siger også, at Berlin nok heller ikke er det »rigtige« Tyskland.

– En hovedstad er nok altid anderledes. Her er mennesker fra hele verden, siger Jon Karstoft, og Stine Haarløv supplerer:

– Det er sjovt at komme helt ned i det. Her er helt andre mennesker.

Læs også: Sydslesvigere er attraktive i Berlin

Jon Karstofts opgave er at følge med i tysk politik og økonomi og prøve at hjælpe de øvrige ambassade-medarbejdere med at få et overblik.

– Jeg læser aviserne og laver resumeer af det vigtigste. Desuden laver jeg talepapirer, siger han og forklarer, at det er stikord til de taler, som ambassadøren eller andre ambassade-ansatte skal holde.

Han skriver dog ikke selve talen, men kommer med input til taleskriverne.

Op til valget havde han især travlt med at se på de mulige konsekvenser.

Stine Haaarløv arbejder i ambassadens kulturafdeling og blandt andet med ambassadens udstilling »Century of the Child«, der har været vist på MoMA, Museum of Modern Art, i New York, og på Designmuseum Denmark.

– Jeg er tilknyttet ambassadens kulturattache, og det er spændende at få indblik i, hvad ambassaden laver. Hun har stor erfaring, siger tine Haarløv, der lige om lidt skal vise en flok 16-17-årige unge fra Berlin rundt, da de er ved at forberede sig på at skulle på udveksling til Aalborg.

– Jeg er glad for samarbejdet med de andre nordiske ambassader. Vi mødes regelmæssigt med kulturafdelingerne fra Island, Norge, Sverige og Finland og går tit sammen om at lave arrangementer. For eksempel har vi lige holdt et politisk seminar omhandlende nordisk arkitektur for børn og et seminar om faderens rolle i Norden, siger Stine Haarløv.

Jon Egeris Karstoft

Jon Egeris Karstoft bruger en stor del af sin tid på at være sammen med sin udlejer og hans venner. (Foto: Annelise Mølvig) Jon Egeris Karstoft bruger en stor del af sin tid på at være sammen med sin udlejer og hans venner. (Foto: Annelise Mølvig)

 • Født i Arrild mellem Toftlund og Skærbæk i Sønderjylland i 1992.
 • Vokset op i Paris, fordi hans far, Finn Egeris Petersen fra 2000 til 2008 var præst ved den danske kirke i Paris, hvor hans mor, Anne-Mette Karstoft, en tid var organist.
 • Flyttede i 2008 til Flensborg, fordi hans far blev præst ved Sct. Jørgens kirke. Hans mor er organist ved Varnæs kirke mellem Aabenraa og Sønderborg.
 • Blev student fra Duborg-Skolen i 2011.
 • Har været aktiv i SSW-Ungdom og som elevambassadør.
 • Har bachelor i økonomi, og er ved at læse en bachelor i filosofi.
 • Når han kommer tilbage til København, skal han skrive sin anden bachelor, og regner med at tage en kandidat i økonomi.

Bor hos tyskere

De fem ambassader er samlet med en fælles port og fælles gård, og ofte hænger de danske praktikanter ud med praktikanterne fra de andre ambassader.

Begge sydslesvigere har valgt at bo blandt tyskere fremfor med nogle af de mange danskere, der bor i Berlin. Jon Karstoft bor i Kreuzberg og cykler 25 minutter for at komme ind på ambassaden. Stine Haarløv bor i Schöneberg og går eller cykler de to-tre kilometer til arbejdet.

De er enige om, at Berlin er en god cykelby, dels fordi det ikke blæser ret meget, dels fordi det er fladt, selv om Jon Karstoft minder om en lille bakke ude ved Neukölln

– Min udlejer er kunsthistoriker og flyttet hertil fra Stuttgart. Berlin er virkelig stedet, hvor mange mødes, siger Stine Haarløv.

– Jeg bor med en mand i 40erne. Han kommer fra en lille landsby i Niedersachsen og kom til Berlin i 80erne. Han siger, det ikke var nemt at være homoseksuel i hans landsby, og at det derfor var meget befriende at komme til Berlin, siger Jon Karstoft.

Den første måned i Berlin fik han husly i et anarkistisk kollektiv med fællesøkonomi, selv øllerne var fælles. Der var ikke et »stregsystem«, fortæller han med let undren.

De to har været i praktik siden den 1. august og skal rejse igen 31. januar 2018. Praktiktiden er ulønnet, men de får et tilskud til huslejen.

Stine Haarløv

Stine Haarløv nyder at opleve et helt andet Tyskland end det, hun kender fra Flensborg. (Foto: Lise B. Christoffersen) Stine Haarløv nyder at opleve et helt andet Tyskland end det, hun kender fra Flensborg. (Foto: Lise B. Christoffersen)

 • Født i Vejby i Nordsjælland i 1991.
 • Boet i Flensborg, siden hun var fem år, fordi hendes far, Sten Haarløv var præst ved Ansgar Kirke fra 1996 til 2013, og hendes mor, Anette Jensen, var daglig leder på Nordisk Informationskontor i Flensborg.
 • Blev student fra Duborg-Skolen i 2010.
 • Har været elevambassadør og været med til at arrangere SdU-weekender.
 • Har en bachelor i film og medievidenskab, og læser nu en bachelor i kunsthistorie.
 • Når hun kommer tilbage til København, skal hun skrive sin anden bachelor. Hun regner med at læse en kandidat i kunsthistorie.

Oplever Berlin

Fritiden bruger de lidt forskelligt. Mens Stine Haarløv suser rundt til museer, omvisninger og ferniseringer, er Jon Karstoft meget sammen med sin udlejer og dennes venner. En ting har de dog til fælles: De opsøger de tyske museer.

– Jeg føler mig nok forpligtet til at tage del i kulturen. Vi får mange invitationer, men jeg går også meget rundt selv. Man får jo det hele serveret på et sølvfad her, siger Haarløv.

– Jeg prioriterer rigtig meget at være sammen med de mennesker, der besøger min udlejer, fordi jeg synes, at det er vigtigt at være sammen med tyskere, men jeg tager også på museer, siger Jon Karstoft.

– Det er også sjovt at lære ens lokalmiljø at kende, siger Stine Haarløv.

En af forskellene på Slesvig-Holsten og Berlin er uden tvivl kendskabet til Danmark, mener de to og forklarer, at i Sydslesvig har 
tyskerne et godt kendskab til Danmark. Her i Berlin er Danmark lidt længere væk og blot et naboland blandt flere andre.

kommentar
deling del

Skriv et svar