Single Daily
af

Jens Nygaard

Sydslesvigsk Forening har valgt en ny formand

Under landsmøde i Husum blev den hidtidige første SSF-næstformand Gitte Hougaard-Werner valgt som ny formand i stedet for den siddende Jon Hardon Hansen, der også kandiderede.
Under landsmøde i Husum blev den hidtidige første SSF-næstformand Gitte Hougaard-Werner valgt som ny formand i stedet for den siddende Jon Hardon Hansen, der også kandiderede.

Den 9. november var en historisk dag. Det var 30 årsdagen efter Murens fald, og i 1938 var det datoen for overgrebet på jøder under Krystalnatten. Også for Sydslesvigsk Forening (SSF) blev lørdag den 9. november 2019 en historisk dag. For første gang i foreningens næsten 100-årige historie blev en formand, der stillede op til genvalg, nemlig ikke valgt. Og for første gang blev formanden en kvinde.

Det var den hidtidige første næstformand, Gitte Hougaard-Werner, der stillede op til et kampvalg mod den siddende Jon Hardon Hansen.

Under de to kandidaters præsentation af dem selv blev der løftet en flig af sløret for forskellene:

– Det er nærmest et fuldtidsjob at være formand for SSF. Jeg havde planlagt måske at besøge halvdelen af distriktsgeneralforsamlingerne, men det blev kun til fem, sagde Jon Hardon Hansen.

– Vi må aldrig glemme det nære, sagde Gitte Hougaard-Werner, der ligesom den nye første næstformand lægger meget vægt på basisarbejdet. Hun gjorde også opmærksom på, at hun havde fået mange opfordringer til at stille op til formandsposten.

Som det eneste af amterne anbefalede Gottorp Amt Gitte Hougaard-Werner, mens de andre amter overlod det til de delegerede selv at træffe en beslutning.

Jon Hardon-Hansen bad om endnu en periode, til blandt andet at gøre igangværende projekter færdige. Det gælder blandt andet markeringen af 100-året for grænsedragningen næste år.

Og Gitte Hougaard-Werner brugte en metafor til at beskrive forskellen på de to kandidater:

– Jon vil lægge skibet sikkert i havn, mens jeg i højere grad vil satse på at anløbe flere steder, sagde hun.

Tilvalgt en ny profil

Jon Hardon Hansen fik 74 stemmer, mens Gitte Hougaard-Werner fik 94, og så var der to blanke og en enkelt ugyldig stemme. Antallet af fremmødte delegerede var med 171 meget højt.

– Vi har ikke fravalgt Jon, men tilvalgt en ny profil, sagde Gitte Hougaard-Werner efter afstemningen. Hun kom også med et andet løfte:

– Fremover vil SSF være én blandt lige i samarbejdet med de øvrige organisationer, sagde hun.

Hun fik et par ord med fra Jon Hardon Hansen:

– Du må regne med, at der vil være bud efter dig døgnet rundt, og der vil være mange, som vil forsøge at trække i dig, sagde han og takkede for et godt samarbejde i de seks år som formand for SSF og 13 år som næstformand.

– Jeg vil gøre mit allerbedste, sagde Gitte Hougaard-Werner.

***

Læs også lederartiklen om formandsskiftet i SSF her. 

kommentar
deling del

Skriv et svar