Single Daily
af

Nelle Margrethe Hardt

Cenia Bahnsen

Sydslesvig møder Norden

37 sydslesvigere tog til Folketinget i København og mødte blandt andet et panel af fem politikere, der diskuterede potentialet i det nordiske samarbejde. Her spiller der danske mindretal en vigtig rolle, mener Christian Juhl fra Enhedslisten (EL).
37 sydslesvigere tog til Folketinget i København og mødte blandt andet et panel af fem politikere, der diskuterede potentialet i det nordiske samarbejde. Her spiller der danske mindretal en vigtig rolle, mener Christian Juhl fra Enhedslisten (EL).

Fredag formiddag deltog forskellige repræsentanter for de sydslesvigske organisationer i panel- og debatmødet på Proviantgaarden ved Christiansborg. Oplægsholderne var forhenværende minister og formand for Folketingets delegation ved Nordisk Råd, Henrik Dam Kristensen (S), minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, Eva Kjer Hansen (V), forhenværende minister og folketingsmedlem, Bertel Haarder (V), formand for Foreningen Norden, Sydslesvig, Anke Spoorendonk, og folketingstingsmedlem Christian Juhl (EL). Alle politikerne udtrykte, at Norden har et enormt potentiale, som ikke bliver anvendt fuldt ud. Der er så stort et potentiale, at dialogen mellem landene skal skærpes, og her kan der læres af det danske mindretal i Sydslesvig.

– Mange konfliktfyldte områder kunne lære noget af mindretalsmodellen. Mindretalsarbejde er fredsarbejde og en vigtig del af demokratiet. Det er nødvendighed at række hånden ud og finde fælles løsninger, sagde Christian Juhl.

At det danske mindretal i Sydslesvig rækker hånden ud, gav Anke Spoorendonk senere et eksempel på, da hun forklarer, at Foreningen Norden, Sydslesvig, er på vej gennem en gensidig læreproces med Åland, som er finske øer med en svensktalende befolkning.

Bertel Haarder (V) var iblandt de fem politikere, der debatterede med det sydslesvigske publikum.
(Fotos: Lars Erik Bethge)

Verden er foranderlig

Flere af politikerne fremførte, at den nuværende verdenssituation er urolig, og at det bedste middel til konfliktløsning er dialog og samarbejde.

– Der foregår stadig krig og forfærdelige ting ude i verden, og det er rigtig vigtigt, at vi tager med, hvor udfordret vi engang har været i vores region. Demokrati og respekt for menneskerettigheder er ikke en selvfølge, og vi skal blive ved med at arbejde for disse værdier, sagde Eva Kjer Hansen.

Norden er kendetegnet for sine evner til at arbejde sammen og udvikle gode forhold for den generelle befolkning med blandt andet velfærdsmodellen. Det er en af styrkerne, forklarede Eva Kjer Hansen, der også nævnte mindretallet i forbindelse med de nordiske landes samarbejde:

– Mindretallet er betydningsfuldt for vores fælles værdisæt i Norden. I, som mindretal, spiller en rigtig vigtig rolle som brobygger, sagde hun og forklarede, at man tager erfaringerne med sig videre.

Det danske mindretal har blandt andet været med til at bygge bro til de andre mindretal i Europa ved at indsamle underskrifter til Minority SafePack.

Christian Juhl (EL), folketingsmedlem og medlem af Sydslesvigudvalget, rækker hånden ud til det danske mindretal.

Potentiale for samarbejde med Tyskland

Efter de fem politikeres indlæg var der åben debat. Generalsekretær for Grænseforeningen, Knud-Erik Therkelsen, stillede et åbent spørgsmål om, hvorvidt man fra nordisk side har opdaget, at Nordens port til Europa befinder sig ved Danevirke, og hvor de nordiske lande står i forhold til mindretalsspørgsmål i Europa. For eksempel har Sverige og Norge ikke indsamlet underskrifter til Minority SafePack-initiativet, som det er skete i det meste af Europa.

– Måske er det vigtigt for Danmark at gå i konkret dialoger med naboen Tyskland, som vi deler værdier med, og som har en stor interesse for Norden, så EUs totale afvisning i forhold til mindretalsrettigheder indtil nu rykkes, sagde han.

Eva Kjer Hansen var enig med generalsekretæren i, at i forhold til mindretalsrettigheder er det nemmere at komme videre med Tyskland end med for eksempel Finland.

– Vi er oppe imod landenes forskelligheder, og der er det svært at komme videre. Det vil fremme resultaterne at være ærlige omkring, hvor det giver mening at søge andre samarbejdspartnere, og hvor vi har fælles værdier i Norden, sagde hun.

kommentar
deling del

Skriv et svar