Single Daily
af

Rasmus Meyer

Styrelse beklager usaglig debat om struktur

Skoleforeningens styrelse evaluerede fællesrådsmødet, hvor det handlede om mulige skolelukninger. Kritikken var til dels usaglig og under bæltestedet, beklagede medlemmer af styrelsen.
Skoleforeningens styrelse evaluerede fællesrådsmødet, hvor det handlede om mulige skolelukninger. Kritikken var til dels usaglig og under bæltestedet, beklagede medlemmer af styrelsen.

Torsdag aften holdt Skoleforeningen første styrelsesmøde efter fællesrådsmødet, hvor mulige skolelukninger stod til debat.

Styrelsen så tilbage på mødet i Egernførde, der var præget af massiv kritik af styrelsens strukturudviklingskatalog. Mange forældre var mødt op for at vise deres utilfredshed med styrelsens anbefaling om at lukke fire skoler og et dagtilbud. Adskillige medlemmer af fællesrådet stillede sig op og kritiserede anbefalingerne fra styrelsen.

Den kritik var til dels usaglig og under bæltestedet, mente flere af styrelsens medlemmer torsdag aften.

– Jeg hørte nogle hårde udsagn. De var usaglige og lagde motiver i os, der ikke er der, sagde Udo Jessen, formand for Skoleforeningen.

Han beklagede, at kritikken kom ud fra en misforståelse om, at styrelsen havde fremlagt et sparekatalog.

– Vi har lagt op til en drøftelse om en strukturudviklingsplan. Men det har vi ikke kommunikeret godt nok ud, lød det fra Udo Jessen.

Andre styrelsesmedlemmer delte meningen om at kritikken har været usaglig.

– Der var mange følelser indblandet og det handlede meget om enkeltsager, sagde Søren Harnow Klausen, styrelsesmedlem fra fællesskoledistrikt Gustav Johannsen-Skolen.

Han påpegede, at styrelsens medlemmer skal tænke hele Skoleforeningen ind i beslutningsprocessen.

– Nu handler det om at holde hovedet koldt og tænke i helhedsperspektivet, sagde Søren Harnow Klausen.

Jørn Radzio fra fællesskoledistrikt Jens Jessen-Skolen beklagede, at mange ikke har forstået beslutningsstrukturen i Skoleforeningen.

– Vi er folkevalgte, der bruger vores fritid på styrelsesarbejdet. Vi sidder her ikke, fordi vil nogen noget ondt, men fordi vi vil børnene det godt, sagde Jørn Radzio.

En prioriteringsdebat

Skoleforeningens direktør, Lars Kofoed-Jensen, beklagede ligeledes kommunikationen ud til medlemmerne af fællesrådet.

– Det er ikke lykkes os at gøre tydeligt, at vi fører en prioriteringsdebat. Uanset af vores økonomi skal vi altid vurdere prioriteringer. Det kommer vi også til om fem til ti år, og sådan er det i en virksomhed. Men vi må konstatere, at vi ikke har kommunikeret det ordentligt ud, og det bliver vores opgave at gøre det her til en prioriteringsdebat, sagde Lars Kofoed-Jensen.

God beslutning

Udo Jessen roste styrelsens afgørelse om at udskyde beslutningen om skolelukningerne.

– Det var godt, at vi på fællesrådsmødet efter kort tid fandt ud af, at en saglig debat den aften ikke var mulig. Vi gav luft til følelserne og vi var lyttende, sagde Udo Jessen torsdag, hvorefter han understregede, at beslutninger skal træffes ud fra saglighed – og ikke ud fra »fakenews« og følelser.

Han håber nu, at luften er renset, og der på de kommende fællesrådsmøder og regionalmøder kan føres en saglig debat trods følelserne.

Udo Jessen, formand for Dansk Skoleforening for Sydslesvig, roste styrelsens afgørelse om at udskyde beslutningen vedrørende skolelukningerne.
(Foto: Martin Ziemer)

Tidshorisont

Styrelsesmedlemmerne var uenige om, hvorvidt der skal fastsættes en deadline for beslutningen om strukturudviklingen. Mens nogle argumenterede, at de lukningstruede skoler hurtigt skal vide, hvor de står, mente andre, at styrelsen og direktionen skal svare på alle eventuelle spørgsmål – uafhængigt af, hvor lang tid det tager.

Udo Jessen forklarede, at der allerede er svar på mange af de spørgsmål, der blev rejst ved fællesrådsmødet.

– Vi har set på alternativer og vi har lavet mellemregningerne. Dem havde vi ikke med i kataloget, men de skal fremlægges nu, sagde Udo Jessen.

Der lå i luften, at medlemmerne af fællesrådet hurtigst muligt skal melde ud, hvad de vil have svar på, så styrelsen og direktionen kan give et bud på, hvornår en endelig beslutning træffes.

Dertil vil alle styrelsen medlemmer tale med deres bagland i distrikterne.

kommentar
deling del

Skriv et svar