Single Daily
af

Ritzau Nyhedsbureau

Stor mangel på boliger før studiestart

Knap 66.000 personer er blevet tilbudt en studieplads i år. Men der mangler boliger, og det skaber utryghed blandt studerende. S vil give unge en boliggaranti.
Knap 66.000 personer er blevet tilbudt en studieplads i år. Men der mangler boliger, og det skaber utryghed blandt studerende. S vil give unge en boliggaranti.

Natten til fredag fik tæt på 66.000 unge besked om, at de er blevet optaget på en videregående uddannelse.

For mange betyder studiestart, at man inden for den næste måned skal pakke et værelse eller en lejlighed ned og flytte til en anden landsdel.

Og i år kommer der til at være behov for 22.000 boliger til unge tilflyttere.

Det vurderer Dansk Byggeri på baggrund af beregninger, som er lavet ud fra tallene om optag for i år.

Tallene er et udtryk for, at der igen i år er akut behov for flere boliger, som kan være meget svære at finde, siger økonomisk konsulent i Dansk Byggeri Sebastian Kaldahl.

– Hvis man ser på optag på de videregående uddannelser de seneste ti år, er det steget med 50 procent.

– Det skaber det her store behov for boliger, som jo også meget gerne skal være til at betale for de studerende, siger han.

Af tallene fremgår det, at der i forbindelse med sommerstudiestart i år, er behov for sammenlagt 17.100 boliger til nye studerende i de fire største byer – København, Aarhus, Odense og Aalborg.

De resterende knap 5000 boliger er fordelt ud over byer i resten af landet.

Behovet er størst i København, hvor der er brug for 8400 boliger, mens der i Aarhus er tale om cirka 3900 boliger.

Og både i Odense og Aalborg er der behov for cirka 2400 studieboliger.

Det er ud fra Dansk Byggeris beregninger kun muligt at sige noget om, hvor mange boliger der er behov for – ikke hvor mange boliger som rent faktisk mangler.

Alligevel vurderer Sebastian Kaldahl, at manglen er stor.

– Vi vurderer, at behovet er meget stort. Om det så er 6000 boliger, der mangler i København, ud af de 8400, det er svært at sige på nuværende tidspunkt, siger han.

Udsigten til, at det fortsat bliver endnu sværere for nye studerende at finde et sted at bo, bekymrer formanden for Danske Studerendes Fællesråd (DSF), Johan Hedegaard Jørgensen.

For mangel på fast bolig, der er til at betale, kan ifølge formanden give de studerende en usikker og stresset studietid.

– Det er med til at gøre, at man ikke kan fokusere på studiet på samme måde – at man ikke kan engagere sig i at danne nye relationer og være med i en læsegruppe og på den måde indgå i studielivet.

Han tilføjer, at man i Danske Studerendes Fællesråd oplever, at mange studerende bliver forsinkede i deres studie eller må udskyde eksamener, fordi deres boligsituation er usikker.

Flere af de store byer er ellers i fuld gang med at bygge flere billige boliger.

Københavns Kommune har eksempelvis planer om at bygge 12.000 ungdomsboliger frem mod 2031.

Og i Aarhus er man i gang med at bygge cirka 3000 ungdomsboliger, som skal være færdige inden 2021.

Men hverken Dansk Byggeri eller Danske Studerendes Fællesråd mener, at byggerierne kan følge med efterspørgslen.

DSF-formanden ønsker derfor, at politikerne gør mere for at forbedre boligsituationen i de større byer.

– Det her er et akutproblem, der kommer hvert år, og alligevel accepterer man i vid udstrækning, at vores unge mennesker i adskillige måneder nærmest skal være hjemløse, siger Johan Hedegaard Jørgensen.

I Socialdemokratiet anerkender boligordfører Henrik Møller, at det er nødvendigt at komme i gang med at bygge flere billige boliger.

Han tilføjer, at Socialdemokratiet vil arbejde for, at en boliggaranti, hvor de studerende tilbydes en midlertidig bolig i de første måneder af studiet, også skal indføres i København.

Der er allerede boliggaranti i Aarhus, Odense og Aalborg.

– Vi må nu i gang med at se, hvad vi har af muligheder for at kunne indfri det løfte allerede fra september, siger Henrik Møller.

kommentar
deling del

Skriv et svar