Single Daily
af

Hans-Christian Davidsen

Stor besøgsfremgang på Nolde Museum

Godt 14.000 flere gæster besøgte Nolde Stiftelsen i Seebüll i 2017 sammenlignet med 2016. Det hang blandt andet sammen med 150-året for Noldes fødsel, der blev markeret flere steder rundt om i Tyskland.
Godt 14.000 flere gæster besøgte Nolde Stiftelsen i Seebüll i 2017 sammenlignet med 2016. Det hang blandt andet sammen med 150-året for Noldes fødsel, der blev markeret flere steder rundt om i Tyskland.

2017 var det store Nolde-år med et væld af særudstillinger og samarbejder mellem museer i primært Nordtyskland. Det var 150-året for Emil Noldes fødsel, og det smittede markant af på besøgstallene på Nolde Museet i Seebüll.

78.100 gæster besøgte Nolde Museet sidste år mod knap 64.000 gæster året før.

– 2017 var et storartet år for os, og det tilskriver vi helt klart det runde år og samarbejdet med andre kunstmuseer i Slesvig-Holsten om Emil Nolde. Det har alt sammen skærpet interessen for den ekspressionistiske maler, siger lederen af Nolde Stiftelsen, dr. Christian Ring.

For godt 20 år siden lå besøgstallene på museet i Seebüll, der er indrettet i malerens gamle atelier og beboelseshus, på omkring 90.000.

- 2017 var et storartet år for os, og det tilskriver vi helt klart det runde år og samarbejdet med andre kunstmuseer i Slesvig-Holsten om Emil Nolde. Det har alt sammen skærpet interessen for den ekspressionistiske maler, siger lederen af Nolde Stiftelsen, dr. Christian Ring. (Foto: Frank Molter/dpa)

– 2017 var et storartet år for os, og det tilskriver vi helt klart det runde år og samarbejdet med andre kunstmuseer i Slesvig-Holsten om Emil Nolde. Det har alt sammen skærpet interessen for den ekspressionistiske maler, siger lederen af Nolde Stiftelsen, dr. Christian Ring. (Foto: Frank Molter/dpa)

Op til 35.000 danskere

30.000 til 35.000 af museet gæster på årsbasis kommer fra Danmark, oplyser dr. Christian Ring, og han lægger derfor også vægt på, at museets tekster er på dansk og tysk – og mange steder også engelsk. Det gælder ikke blot teksterne på udstillingerne.

Man kan også blive betjent på dansk, når man kommer til museets butik og café.

De senere år er også mange danskere blevet opmærksomme på, at det billede, de tidligere havde af ­Emil Nolde, er lidt mere nuanceret og ikke uden skyggesider. Emil Nolde havde flere roller i forhold til nazismen. Det er ofte blevet fremhævet, at han var et offer i og med, at han fik maleforbud kombineret med, at hans værker blev optaget på nazisternes store til-skræk-og-advarsel-udstilling »Entartete Kunst« i 1937. Hans værker blev sammen med andre ekspressionsisters malerier og skulpturer fjernet fra offentlige tyske museer.

Foto: Frank Molter/dpa.
Foto: Frank Molter/dpa.
Foto: Frank Molter/dpa.
Foto: Frank Molter/dpa.
Foto: Frank Molter/dpa.
Foto: Frank Molter/dpa.
Foto: Frank Molter/dpa.

En medløber

Emil Nolde var dog også lidt af en medløber i forhold til nationalsocialismen. I en række breve sværmede han blandt andet for Hitler. Han udtalte sig ikke altid lige pænt om jøderne. Og han var medlem af det nazistiske parti i Nordslesvig, NSDAP-N. I 2012 udsendte forfatteren Kirsten Jüngling biografien »Die Farben sind meine Noten« (Propylän Verlag), hvori hun hævdede, at Emil Nolde på flere områder ikke blot havde forskønnet, men direkte forfalsket sin biografi.

Derefter blev der med Nolde Stiftelsen i Seebüll som en af aktørerne sat et omfattende forskningsarbejde i gang, der en gang for alle skulle kulegrave Emil Noldes forhold til nationalsocialismen. Dette forskningsarbejder skulle have været færdiggjort sidste år, men det har siden vist sig at trække ud. Kunsthistoriker dr. Astrid Becker fra Nolde Stiftelsen oplyser over for Flensborg Avis, at undersøgelsen formentlig vil kunne offentliggøres i løbet af 2019

Projektet gennemføres sammen med professor Aya Soika fra Bard College Berlin og dr. Bernhard Fulda fra Sidney Sussex College i England.

Torsdag åbnede Nolde Museet efter flere måneders vinterlukning. Årets udstilling, »Emil Nolde – vandreår. Opdagelsen af farven« kan ses til den 30. november.

Fakta

• Emil Nolde eller Hans Emil Hansen (7. august 1867 – 13. april 1956) var en tysk kunstner med dansk-frisiske rødder.

• Emil Nolde blev født i 1867 som Hans Emil Hansen i den sønderjyske landsby Nolde i nærheden af Tønder. Senere tog han navnet på sit fødested til sig. Hans far, Niels Hansen, kom fra en frisisk landsby ved Nibøl og talte nordfrisisk, mens hans mor, Christine født Hansen, talte sønderjysk. Nolde blev uddannet som træskærer og designer i Flensborg.

• Efter læretiden i Flensborg rejste han meget og kom til Kina og Japan. Emil Nolde blev efter et ophold i København i 1900-1901 gift med skuespillereleven Ada Vilstrup, som han var gift med til hendes død i 1946. Ægteparret boede dengang på Als om sommeren og i Berlin om vinteren, hvor de mødte andre tyske kunstnere. I disse år malede Nolde især religiøse motiver. Nolde var i årene 1906-07 medlem af kunstnergruppen Die Brücke.

• I årene 1913 og 1914 deltog Nolde og Ada sammen med to læger og en sygeplejerske i en tysk ekspedition til Ny Guinea. Rejsen gik over Sibirien, Kina og Japan, og ekspeditionen opholdt sig et halvt år på Ny Guinea.

• Fra 1916 til 1926 boede parret i Ubjerg ved Tønder og i 1926 flyttede de til Seebüll i Nordfrisland, Sydslesvig syd for den danske grænse. Med grænseflytningen i 1920 blev Nolde dansk statsborger. Det forblev han resten af livet.

• På trods af Noldes store sympatier for nazismen og hans medlemskab i det nordslesvigske NSDAP erklærede nazisterne hans kunst som entartet (på dansk »degenereret«). Han blev pålagt maleforbud i 1941. Nolde turde ikke male oliemalerier, fordi farverne kunne lugtes. I stedet malede han de akvareller, som vi kender som de umalede billeder. Den tyske forfatter Siegfried Lenz har beskrevet denne periode i Emil Noldes liv i romanen Tysktime.

• Ada Nolde døde i 1946. Emil Nolde giftede sig igen to år efter med Jolanthe Erdmann. Han døde i 1956 og blev begravet i villaens have i Seebüll.

kommentar
deling del

Skriv et svar