Single Daily
af

Marc Reese

Stadtwerke efter strømsvigt: Vi kunne have håndteret det mere optimalt

Talsmand for Stadtwerke Flensburgs, Peer Holdensen, siger, at der skal arbejdes på at situationer, som den onsdag morgen, løses hurtigere og mere effektivt.
Talsmand for Stadtwerke Flensburgs, Peer Holdensen, siger, at der skal arbejdes på at situationer, som den onsdag morgen, løses hurtigere og mere effektivt.

En fejl på en 150 kilowatt-forbindelse mellem Danmark og Flensborg var nok til at mørklægge Flensborg og omegn onsdag morgen. Omkring 62.000 husstande blev berørt af strømsvigtet i de tidlige morgentimer. Hvad det nøjagtigt skyldes, kunne Stadtwerke Flensburg ikke oplyse torsdag eftermiddag.

– Vi ved med sikkerhed, at der er en fejl på denne forbindelse. Men det nøjagtige sted for fejlen kender vi endnu ikke. Vi har endnu ikke fået en fejlmelding fra danskerne, siger Stadtwerke Flensburgs talsmand, Peer Holdensen.

Stadtwerke i Flensborg arbejder med i alt fem ledninger. Tre fra Danmark og to fra Tyskland. Den stadig ukendte fejl i den store ledning fra Danmark førte ifølge Peer Holdensen onsdag til, at forbindelsen til samtlige tre ledninger svigtede.

Og selv om de fleste havde lys igen i løbet af morgenen, så kunne strømafbrydelsen nogle steder stadig mærkes ud på aftenen.

For længe om at takle problemet

Begik Stadtwerke fejl i onsdags?

– Fejl er måske det forkerte ord. Men problemet kunne helt bestemt have været håndteret mere optimalt. Det, vi har lært af strømsvigtet, det er, at vi simpelthen var for længe om at synkronisere frekvensen på nettet, siger Peer Holdensen.

Dermed antyder han også et af de forhold, som blev nævnt i den pressemeddelelse, der blev sendt ud onsdag. At den fremgår det nemlig, at det i første omgang ikke lykkedes for Stadtwerke at få strømmen fra Danmark via en anden 60.000 volt-ledning til at dække det behov, der var denne morgen. Det skyldes, at der er frekvensforskelle på det danske og det tyske net. Først efter at Stadtwerke manuelt omstillede nettet, så det danske og det flensborgske net havde nogenlunde samme frekvens, lykkedes det at få genstartet strømforsyningen.

– Vi tror, at vi kan blive hurtigere til det. Det kan optimeres. Alt i alt varede strømsvigtet omkring tre timer. De fleste husstande var uden strøm i omkring to timer. Det kunne fremover løses bedre ved, at tilpasningen sker automatisk, så det er en forbedring, vi nu vil nu arbejde for at få. Vi havde selv forventet, at vi ville have været hurtigere til at få det synkroniseret, siger Peer Holdensen.

Talsmanden for Stadtwerke oplyser, at der ikke er planer om at ændre på samarbejdet med Danmark.

– Vi har overvejet det, men det vil kræve kæmpe store investeringer, hvis vi udelukkende skal hente strøm på det tyske marked, siger Peer Holdensen.

Selv om Stadtwerke ifølge talsmanden torsdag leverede strøm til Danmark, så er problemerne ikke overstået. For fejlen var ikke fundet, og derfor kan den store 150.000 volt-ledning ifølge Holdensen stadig ikke benyttes. Nu leder man også på tysk side ihærdigt for at opspore fejlen.

Forsyningsproblemet var da heller ikke overstået torsdag formiddag.

Ud over Flensborg blev borgere i Lyksborg, Harreslev, Husby, Langballe, Munkbrarup, Ringsbjerg og Ves ramt af strømsvigtet, som de første steder begyndte ved 6.30-tiden.

Efter omkring tre timer var forsyningen sikret igen i de første bydele, og lidt senere blev der igen leveret strøm i hele forsyningsområdet. Men enkelte steder varede strømsvigtet altså endnu længere.

– De elektriske pumper til fjernvarme-forsyningen i eksempelvis Lyksborg og bydelen Tarup svigtede, da det drejer sig om store mængder vand. Derfor var der kun koldt koldt vand nogle steder frem til 17-18-tiden, oplyser Peer Holdensen.

kommentar
deling del

Skriv et svar