Single Daily
af

Lars Geerdes

Stadig færre tyske og danske lastbiler på tyske motorveje

I forhold til den samlede lastbiltrafik taber danske og tyske biler terræn. Østeuropæiske biler er på fremmarch.
I forhold til den samlede lastbiltrafik taber danske og tyske biler terræn. Østeuropæiske biler er på fremmarch.

Trenden mod stadig mere lastbiltrafik på de tyske motorveje og hovedlandeveje, hvor der opkræves gebyr (maut), er blevet bekræftet i 2017. Ifølge den øverste tyske myndighed for godstrafik, Bundesamt für Güterverkehr (BAG), i Köln, er den samlede godstrafik på vejene steget med 3,3 procent i forhold til 2016. I det første år med lastbil-gebyret (2005) blev der målt 24 milliarder kilometer, i fjor er tallet steget til 33,6 milliarder kilometer.

Tallene kan ikke helt sammenlignes, fordi også antallet af maut-strækninger er steget, men den generelle tendens er det ikke at tage fejl af.

Det var i 2017 fortsat tysk-ind­regist­rerede lastbiler, der stod for over halvdelen af de kørte kilometer, men deres andel skrumpede i forhold til udenlandsk indregistrerede køretøjer. Den tyske andel var i fjor 57,4 procent mod 59,0 året før. Målt på kilometer udgjorde den tyske andel en stigning på blot 0,4 procent, mens udenlandske biler opnåede en stigning på 7,7 procent. Det er især østeuropæiske biler (først og fremmest Litauen, Rumænien og Polen), der sørgede for den vækst.

Polske lastbiler stod i 2017 for 16,1 procent af den samlede maut-kørsel. På tredjepladsen, dog med stor afstand, følger køretøjer fra Tjekkiet (4,1 procent). Rumænien (3,5 procent) og Holland (2,9 procent) er nummer fire og fem.

Her i det dansk-tyske grænseland virker det måske lidt overraskende, men danske lastbiler spiller næsten ingen rolle i det overordnede tyske trafikbillede. Kun 0,2 procent af den samlede lastbilkørsel i Tyskland foretages af dansk-indregistrerede biler, og målt på kilometer er den danske kørsel faldet med 0,9 procent i forhold til 2016.

Det kan også aflæses af statistikken, at en dansk lastbiltur på tyske veje i gennemsnit er på 121,1 kilometer. Til sammenligning er biler med nummerplader fra Grækenland i gennemsnit 177,6 kilometer undervejs pr. tur.

Udvidet net af betalingsveje

Den tyske vejgebyr, maut, blev indført den 1. januar 2005 og blev dengang opkrævet af alle lastbiler over 12 ton på ca. 12.800 kilometer motorveje plus et lille antal hovedlande­veje (Bundesstraßen). I løbet af årene er omfanget af betalingsvejene blevet udvidet med cirka 2200 kilometer motorvejslignende hovedlandeveje, og der skal betales gebyr af alle lastbiler over 7,5 ton. Derfor er ovenstående talmateriale ikke helt sammenligneligt. Fra den 1. juli 2018 bliver alle hovedlandeveje til betalingsveje, så det bliver en samlet strækning på omkring 52.000 kilometer, hvor der skal betales gebyr. Pengene er øremærket til, at de skal bruges til vedligeholdelse af vejnettet.

Til det samme formål har Tyskland i flere år ønsket at indføre et vejgebyr også for personbiler. Tyske bi­lister skal dog have kompensation via en reduceret bilskat. Gebyret er besluttet, men bliver endnu ikke opkrævet – dels, fordi det elektroniske system, der skal til, endnu ikke eksisterer, dels fordi der hersker tvivl om, hvorvidt et gebyr, som i sidste ende kun skal betales af udenlandske bilister, er i overensstemmelse med europæisk lovgivning.

kommentar
deling del

Skriv et svar