Single Daily
af

Tilla Rebsdorf

St. Franziskus-Hospital undrer sig over danske argumenter

For dyrt, for ringe kvalitet i strålebehandlingen, og ingen vilje til at sende tyske patienter til behandling i Danmark. I St. Franziskus-Hospital undrer de sig over de danske argumenter for at holde strålepatienterne hjemme i landet.
For dyrt, for ringe kvalitet i strålebehandlingen, og ingen vilje til at sende tyske patienter til behandling i Danmark. I St. Franziskus-Hospital undrer de sig over de danske argumenter for at holde strålepatienterne hjemme i landet.

En ting er sikkert. De danske kvinder, der har fået strålebehandling i bunkeren under Maltesernes store stråleafdeling i St. Franziskushospitalet i Flensborg, har været meget tilfredse med behandlingen.

– Gennem alle årene har vi ikke modtaget en eneste skriftlig klage, hverken fra patienter eller læger. Da samarbejdet var i sin prøvefase, gennemførte vi et rundspørge, og her var vi oppe på en tilfredshedsprocent på 95. Så godt scorer vi ikke på vore tyske patienter, siger sygehusdirektør Klaus Deitmaring. Han er derfor overrasket over, at Region Syddanmark nævner den højere kvalitet af behandlingen i Vejle, hvor patienterne nu skal tage hen, som et argument for, at man ikke vil genoptage samarbejdet omkring strålebehandlingen af kræftpatienter med sygehuset i Flensborg.

For selv om det danske sundhedsvæsen og det tyske hospital arbejder med to forskellige systemer, lykkedes det at binde dem sammen, så papirer og fotos kunne krydse grænsen sammen med protokollerne.

– Det hele fungerede uden ventetider på behandling. Det var jo oprindeligt de lange ventelister i Danmark, der sendte de sønderjyske kvinder til os, siger direktøren.

Kontroller

Det er de ansvarlige myndigheder i delstatens hovedstad Kiel, der jævnligt kontrollerer St. Franziskus’ tre strålekanoner.

– For vi skal leve op til de europæiske standarder, og det gør vi. Jeg kender ikke noget til udstyret i Vejle, men kan sige, at vi lever fuldt og helt op til de europæiske krav, siger Klaus Deitmaring.

Årligt fik 250 sønderjyder hidtil strålebehandling i Flensborg. De tager nu turen til Vejle eller Odense for de bare få minutters bestråling, som det nu engang tager.

– De står over for en hård periode i deres liv, siger Klaus Deitmaring, der gerne havde beholdt dem i Flensborg og derfor også gav det danske sundhedsvæsen en rabatpris.

Den anden vej

Strålebunkeren under St. Franziskus kan bestråle de fleste tumorer, men ikke alle.

Derfor ønskede han at sende slesvig-holstenske kræftpatienter til behandling i Danmark, men hans initiativ løb ud i det danske sand.

– Jeg begriber det ganske enkelt ikke, siger direktøren, der havde foreslået tre helt konkrete behandlinger.

Det ene var partikelterapi, der foretages i Århus, men det ville kræve politisk pres for at få de tyske sygekasser med på ideen. Det andet er Brachy-terapi, en meget specialiseret vaginal bestråling, som Odense har specialiseret sig på, og så er der PET/CT-scan. – Årligt sender vi 100 – 150 patienter til Kiel eller Hamborg for den behandling. De kunne med fordel tage turen til Vejle. Ja, måske endda med kortere ventetid, slutter Klaus Deitmaring.

kommentar
deling del

Skriv et svar