Single Daily
af

Raning Krueger

SSW vil skærpe sin profil

SSW trænger til en skarpere profil, som er attraktiv for mulige sympativælgere. Regeringsdeltagelse er ikke alt.
SSW trænger til en skarpere profil, som er attraktiv for mulige sympativælgere. Regeringsdeltagelse er ikke alt.

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) har opnået meget som del af kystkoalitionen 2012-2017. Det har dog ikke fået vælgerne til at sætte kryds ved partiet, som nogle vælgere opfattede at være for tæt på SPD.

– SSW skal ikke deltage i regeringen for enhver pris, men kun, hvis vi bedst kan realisere vor politik ved at deltage i en regeringskoalition. Samtidig må partiets profil skærpes. Det gælder også den skandinaviske profil ved at uddybe kontakterne til partierne i Danmark.

Det er blot ét af de budskaber og politiske anbefalinger, som 100 fremmødte på SSWs sommer- og hovedudvalgsmøde i weekenden vedtog enstemmigt.

For nu skal der kridtes skoene og ses fremad, for at både kommunalvalget til foråret og det næste landdagsvalg giver bedre resultater for SSW.

Dertil hører ifølge hovedudvalget bl.a. en bredere profil, som i øget omfang fremfører SSW som regionalt mærketegn »Made in Schleswig-Holstein« og som et regionalt parti for Slesvig-Holsten samt »porten mod Norden«.

I forbindelse med en ny kommunikationsstrategi skal der ikke kun fokuseres på sociale emner, men også på SSW erhvervsmæssige kompetence med sigte mod de mindre og mellemstore firmaer.

– Det betyder ikke, at SSW rykker mod højre, men at vi får en bredere profil hos sympativælgere, der ofte også motiveres regionalpolitisk.

Det uddyber SSW-formand Flemming Meyer efter mødet over for Flensborg Avis, hvor der også blev drøftet nødvendigheden for flere SSW-aktiviteter på regionalt plan. Fremtidige valgkampagner bør føres med færre emner, som til gengæld skal gå ret ind i folk.

– Desuden vil SSW til næste landdagsvalg fremhæve betydningen af andenstemmen eller partistemmen, som er afgørende for mandater i landdagen. Der bør vi satse på en endnu mere målrettet Zweitstimmenkampagne, fremhævede Lars Harms.

I Christianslyst var der efter en engageret debat stort set enighed i, at der fremover først efter valget bør drøftes eventuel regeringsdeltagelse, som de andre partier tilsyneladende slipper godt fra hos vælgerne.

At det kan betale sig med ekstern rådgivning ved en ny kommunikationsstrategi viste professor ved Syddansk Universitet med rødder i Sydslesvig, David Hopmann, kom med flere bud på SSWs profil og kommende udfordringer.

– Glem informationsfoldere. Stem hellere dørklokker og prøv at komme med en positiv fortælling, som involverer vælgerne. Det kan flytte stemmer, lød anbefalingen fra David Hopmann.

Davis Hopmann, professor ved Syddansk Universitet.

Sydslesvigeren og professor ved Syddansk Universitet, Davis Hopmann, sparede ikke på mange gode råd og tilskyndelser til bl.a. en ny kommunikationsstrategi.
(Foto: Tim Riediger)

SSW bør stemme dørklokker med en god historie

Det er langt bedre med den personlige kontakt til vælgerne end bare at aflevere eller sende valgbrochurer.

– Glem alt om, at uddeling af valgbrochurer vil gøre folk klogere og få dem til at stemme på SSW. Ifølge alle undersøgelser er det bedst at stemme dørklokker og falde i snak med folk. Det kan flytte 3-4 procent af stemmerne, selv om kun hver fjerde åbner døren.

Det fremhævede sydslesvigeren, professor David Hopmann fra Syddansk Universitet, da han under SSWs sommermøde kom med nogle bud på SSWs profil og kommende politiske udfordringer.

Efter en spændende Powerpoint præsentation var Hopmann klar til at svare på mange spørgsmål, så landssekretær og ordstyrer, Martin Lorenzen, til sidst nærmest måtte bremse partifællernes debatlyst.

Strategi og politik

Generelt advarede Hopmann dog imod at fokusere for meget på meningsmålinger, der ofte foretages på et alt for tyndt grundlag på måske 1000 adspurgte, og hvor 2-3 SSW-vælgere kan få hele billedet til at vælte. Så meget kan der dog ifølge Hopmann siges: SSW-vælgere er typisk lidt ældre, og står mere til venstre end til højre.

– Men selv om SSWs holdninger på mange områder ligger til venstre for midten burde partiet også satse på emner som det regionale erhvervsliv, landbrug og andre emner, som måske drøftes lidt mere til højre i det politiske spektrum, bemærkede Hopmann.

Han erkendte dog lige som nogle SSW-politikere også fremhævede, at denne strategi ikke burde rokke ved SSWs mærkesager, selvforståelse og kernepolitik.

– Når man stemmer dørklokker bør der ikke bruges en negativ indgangsvinkel i samtalen efter mottoen »Hvor ser de største problemer og hvad er de utilfreds med«, siger David Hopmann.

En positiv fortælling

– I stedet for bør vælgerne involveres i en positiv fortælling, som kan skabe sammenhold og en følelse af fællesskab omkring landsbyen, regionen eller historien. Det gælder om at finde identiteten hos borgerne.

Hopmann henviste til Slesvigsk Parti (SP) nord for grænsen, og som kan pege på Sønderjylland som et begreb, der i dag kan samle regional bevidste vælgere uden fordums nationale ømfindtligheder

– Efter en sådan samtale kan de endda være, at SSW-kandidatens besøg drøftes videre i familien, som også kan blive påvirket af besøget ved døren. Den personlig kontakt og samtale kan flytte mere end flotte brochurer, fastslog Hopmann.

Han vurderede valgplakater for stadig at kunne være nyttige, men heller med Lars Harms end et fyrtårn som hovedbillede. Der kom da også mange idéer og forslag om bedre slogans frem under debatten.

– SSWs »Für uns im Norden« kan vel alle gøre krav på. Men hvad med »Wir können Norden«. Her er der nogle som vil og kan noget, sagde David Hopmann og øsede ud af sine mange gode idéer med to eksempler til: »Gute Schule? Meine Schule!« og »Naturschutz? Mit Landwirten!«.

SSWerne var tydeligvis rede til at drøfte mere strategi og nye kommunikationsformer og slogans til fremtidige »kampagner« – være det til kommunalvalg eller til landdagsvalget 2022. Det skal lige som nye slogans dog først drøftes med SSWs basis og senere vedtages på et landsmøde.

Gerne flere kvinder

I en af de arbejdsgrupper, som blev dannet under SSWs sommermøde, kom 1. viceborgmester og tidligere borgmester i Sønderborg, Aase Nyegaard, med et oplæg om kvinder i kommunalpolitikken og deres særlige udfordringer.

52 procent af SSWs godt 3700 medlemmer er kvinder, men det halter lidt blandt kandidaterne.

Forberedelserne til kommunalvalget i foråret 2008 vil være den næste store udfordring for SSW.

– Nu har vi drøftet landdagsvalget op og ned, og jeg er meget glad for den store debatlyst og de mange fremmødte. Det viser, at vi i SSW ikke hænger med næbet, men at vi er rede til kommende udfordringer. Det er fremtiden, det gælder, sluttede SSW-formand Flemming Meyer sommermødet efter godt seks timer.

Aase Nyegaard, 1. viceborgmester i Sønderborg, talte om kvinder og kommunalpolitik. Her får også SSWs Flemming Meyer et par velmente ord med på vejen.
(Foto: Tim Riediger)

SSW skifter kurs til frivillige kommunalfusioner

Vælgerne bryder sig tydeligvis ikke om lovpålagte sammenlægninger af kommuner. Nu vil SSW nøjes med frivillige fusioner.

Der var ingen tvivl om under SSWs hovedudvalgsmøde i weekenden, at SSW ved landdagsvalget har fået klø fra vælgerne. De var især utilfredse med SSWs krav om sammenlægninger af kommuner per lov.

Forslaget vækker modstand hos alle andre partier og også hos vælgerne, som flere af SSWs kommunalpolitikere og medhjælpere under valgkampen kunne berette om i hovedudvalget.

Det har fået flere SSWere til at se mere kritisk på »tvangsfusioner« af kommuner. Andre advarede imod at rende med hovedet i muren ved fortsat at kræve sammenlægninger per lov.

Hos modstanderne af fusioner har det kostet SSW stemmer, mens vælgere som går ind for fusioner ikke af den grund satte deres kryds ved regionalpartiet.

Samtidig blev der fremhævet, at SSW ikke satser på så store kommuner som i Danmark, men mere på størrelse af de nuværende amtsdistrikter (Ämter) med ofte 7000-8000 indbyggere, som derefter skal udgøre de nye kommuner med folkevalgte råd i stedet for »borgmesterrunder«.

Den massive modstand mod påtvungne fusioner får nu SSW til at skifte kurs. SSW går fortsat ind for sammenlægninger af kommuner – men nu skal det kun være frivilligt.

Efter en engageret debat, hvor mange tog ordet, var både tilhængere og de få generelle modstandere af fusioner enige om frivilligheds-princippet og dermed en ændring af SSWs hidtidige politik. Dette kursskifte skal drøftes og vedtages på SSWs landsmøde i september.

– SSW må simpelthen stoppe et hul, sagde Anke Spoorendonk mens Lars Harms fremhævede, at erkendelsen om borgerne vilje og nødvendigheden om frivillighed vil kunne klæde SSW i offentligheden. Marlene Christiansen kaldte det »strategisk tænkning«, mens Peter Knöfler advarede imod at fremføre sammenlægninger som topemne.

Andre som Christian Dirschauer, Daniel Dürkop og Per Dittrich efterlyste et klart budskab til vælgerne.

SSW ved sommermøde på Christianslyst.

Over 100 fremmødte SSWere deltog flittig i både afstemninger og debatter i meget velegnede Christianslyst.
(Foto: Tim Riediger)

kommentar
deling del

Skriv et svar