Single Daily
af

Raning Krueger

SSW vil kæmpe om hver stemme

Der skal kæmpes for tilskud og ligestilling. SSWs spidskandidat til landdagsvalget vil mobilisere især danskere og frisere til valget.
Der skal kæmpes for tilskud og ligestilling. SSWs spidskandidat til landdagsvalget vil mobilisere især danskere og frisere til valget.

De tider er forbi, da SSWs vælgere trofast kom til valglokalerne, mens de andre partiers vælgere måske blev hjemme.

– I 2017 må SSW kæmpe for hver stemme. Især danskerne og friserne bør gå til valg, for det gælder ikke mindst mindretallenes kår. Vi vil prøve at mobilisere alle medlemmer og sympatisører, siger SSWs spidskandidat til landdagsvalget den 7. maj, Lars Harms. Han minder om, at der fortsat skal kæmpes for tilskud og ligestilling, selv om regeringen har fået lovfæstet mange af tilskudsordningerne i blandt andet børnehave- og skoleloven.

– Der er fortsat meget at kæmpe for for mindretallene. Det gælder blandt andet en forhøjelse af tilskuddene til de danske og frisiske organisationer. Vi har fået ophævet CDU/FDP-regeringens nedskæringer, men der mangler en rimelig forhøjelse af tilskuddene i finansloven, fremhæver Lars Harms.

Han har allerede besøgt frisiske organisationer, og snart bliver det det danske mindretals tur til at få Harms på heldagsbesøg. Han roser i den forbindelse Sydslesvigsk Forening (SSF) for et godt kultur- og basisarbejde. Han er ikke bange for, at tyske partier kunne finde på at tale om en slags dansk »selvbetjening« efter valget.

Netop SSWs Anke Spoorendonk har som kulturminister vist, at hun brænder for al slags kultur. Desuden kan danske kulturtilbud i Sydslesvig også benyttes af tyske medborgere. Dansk kultur gavner alle borgere

Blandt SSWs ti aktuelle kernekrav til landdagsvalget er ud over mindretalspolitiske krav også socialpolitiske krav.

Sydslesvigsk Vælgerforening er nu klar med ti kernekrav til landdagsvalget. Det omhandler bl. a. mindretalspolitik, social- og uddannelsespolitik, tilbud om heldagspasning på skolerne, en ny bibliotekslov med gratis udlån efter dansk foreningsmønster samt en ægte kommunalreform med større og mere handlekraftige kommuner.

Det bemærkelsesværdige ifølge SSW er, at forslagene er gennemfinansierede. Og det kan ikke mindst lade sig gøre på grund af den gode konjunktur.

De meromkostninger oven i de udgifter, som regeringen allerede har vedtaget, beløber sig til cirka 60 millioner euro om året – det er knap 0,6 procent af den samlede finanslov. Delstaten har et maksimalt økonomisk råderum på godt 1,1 milliard euro i forhold til den nuværende gældsbremse.

Det viser, at vi er økonomisk forsigtige, og at SSWs forslag er realistiske. De kan finansieres, og vi vil kunne holde løfterne

I samtalen med Flensborg Avis fremhæver SSWs spidskandidat, at SSWs kandidater og valgprogram er til at stole på.

– Vi lover kun ting, vi også kan holde. SSW er kendt for at være tæt på borgerne og resultatorienteret. SSW har allerede realiseret 100 forslag fra koalitionsaftalen. Og i disse urolige tider har borgerne brug for politikere, de kan stole på, siger Lars Harms.

Rummeligt hjerte klar horisont

Harms er friser og svarer ifølge mange, der kender ham, til det frisisk ordsprog »Rüm hart klar kimming«, altså et rummeligt hjerte og en klar horisont, som kendetegner frisere og andre folk fra Vadehavet.

SSWs 52-årige spidskandidat er opvokset i Husum.Han har seks børn og er dobbelt HSV-Fan (Hamburger SV og Heider SV), hvad der selvfølgelig gør ham lidt sårbår, da HSV har dårlig styr på økonomien. Den rolige og folkelige friser har som SSWs gruppeformand i landdagen siden 2012 vist, at han kan opnå resultater for borgerne, og at han ikke vælter omkuld i modvind. Han står for klare værdier og politiske holdninger – altså rüm hart og klar kimming.

SSW er ifølge valgprogrammet et socialt parti, som kæmper for et solidarisk samfund og som orienterer sig mod Skandinavien.

kommentar
deling del

Skriv et svar