Single Daily
af

Raning Krueger

SSW vil forhandle regering med alle demokrater

SSW har fået et bedre forhold til CDU og FDP, efter at de to borgerlige partier har skiftet kurs i blandt andet mindretalspolitikken.
SSW har fået et bedre forhold til CDU og FDP, efter at de to borgerlige partier har skiftet kurs i blandt andet mindretalspolitikken.

Kiel. – SSW er rede til at forhandle om et eventuelt regeringssamarbejde med alle demokratiske partier undtagen AfD. Det kræver naturligvis, at SSWs krav medtages i en koalitionsaftale. Vi ønsker dog ikke en regeringsdeltagelse for enhver pris. SSW har også som konstruktivt oppositionsparti opnået meget, men man opnår nu mere som medlem af en regering.

Det siger SSWs gruppeformand i landdagen, Lars Harms, til Flensborg Avis.

SSWs deltagelse i regeringssamarbejdet med SPD og De Grønne har ikke frataget partiet lysten til at deltage i en eventuelt kommende regering, siger Lars Harms, SSWs gruppeformand i landdagen. Men ikke for enhver pris. (Arkivfoto: Lars Salomonsen)

SSWs deltagelse i regeringssamarbejdet med SPD og De Grønne har ikke frataget partiet lysten til at deltage i en eventuelt kommende regering, siger Lars Harms, SSWs gruppeformand i landdagen. Men ikke for enhver pris. (Arkivfoto: Lars Salomonsen)

I et interview med det tyske pressebureau, dpa, bekræftede Harms, at SSWs deltagelse i den tidligere regering ikke har frataget partiet lysten til igen at deltage i et regeringssamarbejde, da det giver bedre mulighed for at præge delstatspolitikken.

– Man opnår altid mere som regeringsparti end som oppositionsparti, bemærker SSW-politikeren.

Samtidig konstaterer han, at SSWs forhold til især CDU, men også til FDP har forbedret sig.

– FDP er ligeledes gået den lange vej til en rimelig mindretalspolitik med konsekvent ligestilling, lige som De Grønne i den forrige regering med SPD og SSW lærte meget om mindretalspolitik. Det finder man også spor efter i den nuværende Jamaica-koalition, der på mange områder genspejler forgængerregeringens mindretalspolitik, fremhæver Lars Harms.

– I stedet for at lægge os fast på en bestemt koalition, som SSW gjorde det ved det seneste landdagsvalg, vil vi tale med alle demokratiske partier for at lodde, hvilke partier vi kan opnå mest med i et regeringssamarbejde. CDU og FDP har udviklet sig positivt. Blandt de forskellige muligheder vil for eksempel også være et samarbejde mellem SPD, FDP og SSW. Det har ingen snakket om endnu.

Harms erkender, at tidligere årtiers utilfredsstillende mindretalspolitik under især regeringer med CDU- og FDP-deltagelse har medført, at mange SSW-medlemmer stadig står tøvende over for tanken om et regeringsamarbejde med CDU og FDP.

– SSW taler og forhandler med alle demokratiske partier. Men det er altså fortsat de delegerede på SSWs landsmøde, som afgør en eventuel regeringsdeltagelser Det vil fortsat være SSWs basis, der har det sidste ord, fremhæver Lars Harms.

 

FDP roser SSW for konstruktiv oppositionspolitik

FDPs gruppeformand i landdagen, Christopher Vogt, mener, at SSW er det mest konstruktive oppositionsparti. (Foto: Carsten Rehder, dpa)

FDPs gruppeformand i landdagen, Christopher Vogt, mener, at SSW er det mest konstruktive oppositionsparti. (Foto: Carsten Rehder, dpa)

– Der kan ikke herske tvivl om, at FDP og SSW har fået et godt forhold til hinanden. SSW er det mest konstruktive oppositionsparti og kommer ofte med fornuftige forslag i delstatsparlamentet.

Det siger gruppeformanden for FDP i landdagen, Christopher Vogt, i en kommentar til Flensborg Avis.

Vogt erkender, at det også hænger sammen med FDPs kursskifte i mindretalspolitikken. I flere år stod partiet som den sidste tilbageværende modstander af ligestilling mellem mindretal og flertal.

– FDP har efter min opfattelse aldrig vendt ryggen til den grundlæggende enighed om mindretalspolitikken i landdagen og i Slesvig-Holsten.

– Det udelukker dog ikke, at FDP stemmer fra sag til sag og ind imellem også afviser forslag, som stilles af mindretallene og SSW, siger Christopher Vogt, der bl.a. henviser til flersproget skiltning, delstatsforfatningen og dele af finansloven.

Godt naboskab

Alligevel ser han en grundlæggende enighed omkring mindretalspolitikken.

– Desuden sidder FDP-gruppen ved siden af SSWs tre medlemmer i landdagen. Det giver et ekstra tæt forhold. Vort gode forhold gælder ikke kun Lars Harms, men også Flemming Meyer og Jette Waldinger-Thiering, fremhæver FDPs gruppeformand, som dog ikke vil spekulere over alskens mulige koalitioner efter næste landdagsvalg.

Jamaica-koalitionen fungerer godt, og den bør fortsætte efter næste landdagsvalg.

– Men FDP er altid rede til at forhandle med alle demokratiske partier, som SSW hører til – men næppe AfD og Linke, siger Christopher Vogt med overbevisning i stemmen.

 

CDU glad for godt forhold til SSW

Tobias Koch, som er CDUs gruppeformand i landdagen, er enig med Lars Harms i, at forholdet mellem CDU og SSW er blevet bedre. (Foto: Carsten Rehder, dpa)

Tobias Koch, som er CDUs gruppeformand i landdagen, er enig med Lars Harms i, at forholdet mellem CDU og SSW er blevet bedre. (Foto: Carsten Rehder, dpa)

Gruppeformanden for CDU i landdagen, Tobias Koch, har kun positive ord til overs for SSW. Han deler fuldt ud Lars Harms mening om, at de to partier efter årtiers noget kølige forhold nu har fået et godt forhold til hinanden.

– Jeg er helt enig med Lars Harms i vurderingen af, at vore partier er kommet på god talefod. Med regeringsskiftet har vi også byttet roller.

– SSW fører en konstruktiv oppositionspolitik og er rede til at bakke op om nogle af CDUs og delstatsregeringens politiske forslag, fremhæver Tobias Koch.

SSW går efter resultater

Han roser gerne SSW for partiets resultatorienterede kurs i landdagen.

Det indebærer blandt andet, at SSW stemmer for nogle af regeringens forslag og muligvis også for finansloven. Jamaica-koalitionen med Daniel Günther i spidsen bebuder ligestilling og enkelte forhøjelser af tilskud til mindretallene i finansloven.

Adspurgt, om SSW kunne blive en koalitionspartner for CDU, og om det ville være lettere at styre delstaten med SSW end med De Grønne som regeringspartier i Kiel, slår Tobias Koch en lille latter op.

Jamaica first

– CDU satser på en Jamaica-koalition, som også holder i næste valgperiode. Det vil indebære, at der ikke er brug for SSWs mandater for at sikre en regering.

– Men det kan bestemt være en mulighed. Jeg kan kun bifalde SSWs konstruktive kurs i landdagen. Det er et godt tegn, og heldigvis klarer vi udfordringerne langt bedre i Kiel, end kollegerne i Berlin gør.

– Jeg vil ikke udelukke noget, men et regeringsskifte blot et halvt år efter landdagsvalget er ikke et spørgsmål, som står på dagsordenen i Kiel, siger Koch.

kommentar
deling del

Skriv et svar