Single Daily
af

Thomas Schumann

SSW er blevet kaldt ‘røvhuller’ i Lübeck – nu vil de afholde arrangementer i byen

Ved landdagsvalget i 2017 fik mindretalspartiets kandidater skældsord med på vejen i Lübeck, og kun få af Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW) medlemmer bor i den gamle hansestad.
Ved landdagsvalget i 2017 fik mindretalspartiets kandidater skældsord med på vejen i Lübeck, og kun få af Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW) medlemmer bor i den gamle hansestad.

Fra slutningen af august vil Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) også være til stede i Lübeck, et godt stykke uden for det danske mindretals kerneland Sydslesvig.

Efter et formandsskifte i arbejdsgruppen SSW Holstein-Hamburg vil den nye formand Thiemo Koch til at afholde flere af gruppens arrangementer i den gamle hansestad. Arbejdsgruppen tæller omkring 100 medlemmer.

– Vores opgave består i at udbrede kendskabet til SSWs mål og indhold i denne landsdel. Derudover støtter vi aktivt op om projekter og institutioner, som har en forbindelse til Danmark samt det danske og frisiske mindretal i Slesvig-Holsten. Også i delstatsvalgene er vi aktive for SSW, siger Thiemo Koch.

Lübeck er ellers ikke ligefrem det sted i Slesvig-Holsten, hvor der bor allerflest dansksindede. Ifølge SSW har cirka ti af partiets medlemmer bopæl i byen. I Kiel er der til sammenligning 80 og i Flensborg omkring 970.

Under landdagsvalget sidste år fik SSWs landsformand Flemming Meyer og andre SSW-kandidater en noget uvenlig velkomst i Lübeck.

– Vi mødte en meget aggressiv stemning hos enkelte mennesker, som jeg ikke har oplevet andre steder de sidste mange år, fortæller Flemming Meyer.

SSW-folkene blev blandt andet kaldt »røvhuller« og en mand råbte ad dem, at »de intet havde at bestille i Lübeck.«

– Jeg tror, det er, fordi vi var nye i gadebilledet, forklarer Flemming Meyer.

Partiet fik ikke mere end 1,7 procent af stemmerne i Lübecks tre valgkredse.

Flemming Meyer tror, at arbejdsgruppens tilstedeværelse i Lübeck kan være et bindeled, for de dansksindede, der bor uden for Sydslesvig.

– Det er lige så meget for at give dem et kontaktpunkt. Det drejer sig også om at skabe fællesskab inden for SSW og et sted, hvor man kan diskutere politik, siger Flemming Meyer.

En af de få dansksindede i Lübeck er Lars Hertrampf, der arbejder som talsmand for Stadtwerke Lübeck.

– Generelt synes jeg, at det at skabe sammenhold i mindretallet mellem medlemmer, som ikke nødvendigvis bor i kernelandet, er en god ide. Jeg lægger mærke til, at meget af debatten og aktiviteterne samt årsmødetalerne er samlet omkring dem, som bor i Sydslesvig, fortæller Lars Hertrampf.

Arbejdsgruppens første arrangement finder sted den 29. august i CVJM Lübecks lokaler, hvor delstatsregeringens koordinator for samarbejde med Danmark og Skandinavien, Stefan Seidler, holder foredrag.

kommentar
deling del

Skriv et svar