Single Daily
af

Rasmus Meyer

SSW: Pengene skal ud til familierne

Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW) landdagsgruppe presser på for, at der gøres mere reklame for en feriepulje på 200.000 euro. Den er tænkt til børnefamilier, der ikke har råd til at tage på ferie sammen. Landdag og kommuner skal sætte sig sammen for at udarbejde et koncept, kræver SSW.
Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW) landdagsgruppe presser på for, at der gøres mere reklame for en feriepulje på 200.000 euro. Den er tænkt til børnefamilier, der ikke har råd til at tage på ferie sammen. Landdag og kommuner skal sætte sig sammen for at udarbejde et koncept, kræver SSW.

På hjemmesiden fra Bundesarbeitsgemeinschaft Familienerholung, en landsdækkende organisation, der hjælper børnefamilier med at finde støtte til ferieophold, står der, at Slesvig-Holsten siden 2011 ikke længere giver økonomisk støtte til familierne.

Informationen er ikke rigtig, men organisationen skriver sådan, fordi de ikke har kunnet finde ud af, hvordan familier i delstaten kan søge om økonomisk støtte. Slesvig-Holsten har siden 2017 haft en pulje på 200.000 euro. Den er netop tænkt til børnefamilier, der ellers ikke har råd til en fælles ferie. Men kun få børnefamilier har søgt om midler fra den pulje. Formanden for Bundesarbeitsgemeinschaft Familienerholung, Christina Borchert, fortalte forleden, at de har haft kontakt til tre ungdomskontorer og til landdagen. Der kom dog aldrig kommet svar på, hvordan familier kan få støtten.

Den manglende information om puljens eksistens kritiseres af Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW) landdagsgruppe. Pressetalsmand Per Dittrich fortæller, at puljen er et initiativ fra SSW, og den blev netop lavet for at hjælpe de mange børnefamilier, der ikke har råd til at holde ferie.

– Vi har ikke øremærket årligt 200.000 euro for at de ligger gemt et sted. Regeringen skal arbejde på, at familierne får glæde af de penge. Der skal gøres reklame for den pulje, og myndighederne i kommunerne og byerne skal vide, at puljen eksisterer, siger Per Dittrich.

Derfor har SSW nu lavet et forslag (Antrag), som opfordrer delstatsregeringen til at gå sammen med kommunerne og byerne for at udarbejde et informationskoncept.

– Lige nu har børnefamilier i praksis nærmest ingen mulighed for at søge om støtten, siger Per Dittrich.

Der antages, at hver fjerde børnefamilie i Tyskland ikke har råd til at tage på ferie. I Slesvig-Holsten findes der en pulje på 200.000 euro, der især skal hjælpe ressourcesvage familie, børnerige familier og enlige forældre. (Foto: Christian Charisius, dpa)

Der antages, at hver fjerde børnefamilie i Tyskland ikke har råd til at tage på ferie. I Slesvig-Holsten findes der en pulje på 200.000 euro, der især skal hjælpe ressourcesvage familie, børnerige familier og enlige forældre. (Foto: Christian Charisius, dpa)

I 2017 fik 39 familier i Slesvig-Holsten økonomisk støtte fra puljen. Det er kun en lille del af de familier, der ikke har råd til en ferie. Det antages, at cirka hver fjerde børnefamilie må undvære ferie.

– Det kan man nemt gøre noget ved i et rigt land som Tyskland, og midlerne ligger jo klar. Folk skal bare vide at de er der, tilføjer Per Dittrich.

Slesvig-Holsten har før – ligesom flere andre delstater i Tyskland – haft programmer, der sikrer børnerige familier eller familier med få økonomiske ressourcer muligheden for at komme på ferie. I 2010 led programmerne under den daværende regerings sparerunde – samme sparerunde, som de danske skoler i Sydslesvig led under, da regeringen vil skære ned i tilskuddene.

SSW tog programmet op igen under regeringsforhandlingerne med SPD og De Grønne. Dog med den forskel, at der i modsætning til før skulle åbnes op for ferieophold til hele familier. Derfor blev puljen på de 200.000 euro oprettet, men midlerne kunne først søges i juli 2017.

Det er primært familier med lave indkomster, børnerige familier og enlige forældre, der kan søge om støtten. Den nye socialminister Heiner Garg (FDP) fejrede i juli 2017 den nye pulje, men ifølge SSW har ministeriet siden ikke gjort noget for, at pengene kommer ud til familierne.

kommentar
deling del

Skriv et svar