Single Daily
af

Raning Krueger

SSW og SPD vil støtte underskriftsindsamling

Det danske mindretals kulturforening, Sydslesvigsk Forening (SSF), er ikke ene om at være skuffet over, at det hidtil kun er blevet til 1137 underskifter til fordel for mindretalsrettighederne i EU. Så der er langt til den million underskrifter, FUEN satser på.

Her kan du skrive under på underskriftsindsamlingen

Nu opfordrer SPD og SSW i landdagen delstatsregeringen til at bakke op om underskriftsaktionen samt at yde en indsats på forbundsplan og på EU-plan for at forankre og realisere de nationale mindretals og sprogmindretallenes interesser i Den Europæiske Kommission.

En ny opfordring

Landdagen havde allerede i forrige valgperiode vedtaget et lignende forslag. Hvis landdagen skal arbejde videre med sagen, skal der dog en ny opfordring fra det nyvalgte delstatsparlament til.

– Minority SafePack omfatter konkrete tiltag på områderne mindretalsbeskyttelse og -rettigheder, lighed, uddannelse og kultur, regionalpolitik og delagtiggørelse. Det kræver mindst én million underskrifter inden udgangen af 2017, fremhæver Birte Pauls (SPD) og Lars Harms (SSW), som har fremsat forslaget i fælleskab.

Læs også: Minority SafePack: På vej mod en million

I en presseerklæring går SPDs Birte Pauls dog langt videre, idet hun kritiserer de nuværende regeringspartier for uforståenhed over for mindretalspolitikken. Samtidig satser SPD udtrykkeligt på en tværpolitisk enighed.

SPD og SSW i landdagen opfordrer den nye delstatsregering til at bakke op om underskriftsindsamlingen til fordel for mindretalsrettighederne i EU. (Foto: Carsten Rehder, dpa)

SPD og SSW i landdagen opfordrer den nye delstatsregering til at bakke op om underskriftsindsamlingen til fordel for mindretalsrettighederne i EU. (Foto: Carsten Rehder, dpa)

Ved siden af asyl

– Den ny regering i Kiel synes dog ikke at forstå ret meget om mindretalspolitik, når den placerer mindretal som danskerne, friserne samt sinti og roma i koalitionsaftalen i samme afsnit som emnerne asyl og integration, udtaler Birte Pauls.

Hun kritiserer desuden, at den ny mindretalsrådgiver og landdagsmedlem, Johannes Callsen (CDU), vil klare sin ekstra opgave ved siden af sit mandat i landdagen.

– For vore mindretal bliver der næppe den tid til overs, som de har fortjent. Der er stor forskel til den status i mindretalspolitikken, som forgængeren, Renate Schnack, har sørget for med sit store engagement i Slesvig-Holsten og i hele Europa, lyder det skarpt fra SPDs Birte Pauls.

kommentar
deling del

Skriv et svar