Single Daily
af

Rasmus Meyer

SSW nyder godt af at have taget ansvar

For Lars Harms, SSW-gruppeformand i landdagen, var regeringsdeltagelsen det helt rigtige skridt. Mindretalspartiet bliver sidenhen taget mere seriøst.
For Lars Harms, SSW-gruppeformand i landdagen, var regeringsdeltagelsen det helt rigtige skridt. Mindretalspartiet bliver sidenhen taget mere seriøst.

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) har fået en ny rolle i den slesvig-holstenske politik. Fra at blive opfattet som et parti på sidelinjen er SSW nu blevet en seriøs samarbejdspartner.

Synet på SSW har forandret sig, siden partiet indgik i den tidligere delstatsregering fra 2012 til 2017. Det vurderer Lars Harms, SSWs gruppeformand i landdagen.

– SSW har vist, at vi er villige til at påtage os et ansvar, og at vi er gode at samarbejde med, siger Lars Harms.

Det gode regeringsarbejde sammen med SPD og De Grønne bærer stadig frugt. Det forandrede syn på partiet betyder nemlig, at SSW har nemmere ved at få initiativer gennemført.

Det blev tydeligt, da der forleden var forhandlinger om finansloven 2020. Regeringspartierne overtog uden videre SSWs ændringsforslag. En bemærkelsesværdig fremgangsmåde i tysk politik. Normalt tager regeringspartier ikke forslag fra oppositionspartier alvorligt.

På den måde gavner SSWs nye rolle hele mindretallet. For initiativer til gavn for mindretallet, som for eksempel tilskud til en ny bogbus, har nu lidt nemmere ved at komme igennem det politiske system.

Fortsat brug for SSW

Det nye syn på SSW betyder, at flere mindretalspolitiske initiativer ser dagens lys. Derfor frygtes det også, at SSW måske har »sejret ad helvede til«, som den tidligere LO-formand, Thomas Nielsen sagde om fagbevægelsens landvindinger. Den holdning deler Lars Harms ikke.

– Velviljen på nogle områder er ikke ensbetydende med, at andre partier selv tager mindretalsemner op. Det er SSW, der gang på gang bringer sager til torvs, fastslår han og peger på den aktuelle sag i Slesvig-Flensborg Amt.

Et flertal i amtsrådet sagde forleden nej til at tilgodese danske elever i en beslutning om at overtage bustransporten for elever i amtet.

– Det er et udtryk for, at der fortsat skal kæmpes for ligestilling. Det er vigtigt, at SSW er repræsenteret, siger Lars Harms.

Udsagnet gælder også Forbundsdagen. Lars Harms mener, at SSW bør stille op til valget, men det bliver ikke med ham som kandidat.

Hans plads er i landdagen i Kiel.

kommentar
deling del

Skriv et svar