Single Daily
af

Thomas Schumann

SSW mod fremmedhad, vildsvinehegn og a-kraftværk-affald ved grænsen

Resolutioner skal bekæmpe antidemokrater, mobilisere den tyske regering mod vildsvinehegnet og forhindre deponering af affald fra atomkraftværker ved den danske grænse.
Resolutioner skal bekæmpe antidemokrater, mobilisere den tyske regering mod vildsvinehegnet og forhindre deponering af affald fra atomkraftværker ved den danske grænse.

Chokket over de højreorienterede demonstrationer i den østtyske by Chemnitz gav lørdag genlyd under Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW) landsmøde på Hotel des Nordens i Harreslev.

– De sørgelige begivenheder i Chemnitz eller andre steder retfærdiggør på ingen måde et generelt had eller vold mod flygtninge, mod muslimer eller mod jøder, sagde gruppeformand for SSW i landdagen, Lars Harms i forbindelse med en resolution, som skal bekæmpe fremmedhad.

Vil bekæmpe nynazister

Mordet på en ung mand af formodede gerningsmænd med indvandrerbaggrund udløste i slutningen af august højreorienterede og nynazistiske demonstrationer i den østtyske by. Folk, der lignede indvandrere, blev jagtet af højreorienterede, der blev heilet og råbt slagord som »en død indvandrer for hver døde tysker«.

– Vi må tilbage til en civiliseret og demokratisk diskussion om den rigtige kurs i flygtningepolitikken, understregede Lars Harms.

Landsmødet vedtog resolutionen enstemmigt, som blandt andet lægger op til en målrettet bekæmpelse af neonazister og andre antidemokrater. Desuden vil partiet arbejde for et socialt retfærdigt samfund.

– Vi har brug for gode og fair lønninger, så folk kan leve af deres arbejde og senere få en pension de kan leve af. De skal føle sig sikre og dermed blive immune overfor højreorienteret tankegods, sagde Lars Harms.

SSWs gruppeformand i Landdagen, Lars Harms, fik vedtaget en resolution, som skal bekæmpe fremmedfjendtlige bevægelser i Tyskland. (Foto: Lars Salomonsen)

SSWs gruppeformand i Landdagen, Lars Harms, fik vedtaget en resolution, som skal bekæmpe fremmedfjendtlige bevægelser i Tyskland. (Foto: Lars Salomonsen)

Hegn vil skænde region

Under landsmødet var der også tid til hilsener fra SSWs gæster. Generalkonsul Kim Andersen opfordrede partiet til at se politiske emner i den brede sammenhæng.

– Når et bredt flertal i Danmark har besluttet at opføre et vildsvinehegn ikke mange hundrede meter herfra om kort tid, så er det jo ud fra en faglig betragtning og på baggrund af faglige indstillinger, sagde Kim Andersen og tog dermed hul på diskussionen om vildsvinehegnet, som også havde sin egen resolution på dagsordenen.

– Det siger jeg rent faktuelt, for det tilkommer mig som embedsmand at tale om fakta. Dansk svineproduktion betyder uendeligt meget for Danmark, tilføjede han.

Det forhindrede imidlertid ikke landsmødet fra at vedtage resolutionen fra amtsforbund Slesvig-Flensborg, som har til hensigt at samle landdagens partier bag et brev til forbundsregeringen, hvori man tager afstand fra vildsvinehegnet. Kun tre afholdt sig fra at stemme.

– Selv danske eksperter sætter spørgsmålstegn ved fornuften i projektet. Vores region bliver skændet med sådan et hegn og vores ellers fredelige samliv. Når man ser sådan en barriere, tænker man næppe på et fredeligt Europa, sagde forslagsstiller Bodo Neumann fra Harreslev.

SSWs landssekretær Martin Lorenzen oplyste desuden, at han fredag deltog i et møde i region Sønderjylland-Slesvig, hvor der også var enighed om at sende et brev til den danske regering. Brevet skal gøre opmærksom på det problematiske signal, som vildsvinehegnet sender, samt opfordre regeringen til at fjerne hegnet igen hurtigst muligt.

Generalkonsul Kim Andersen opfordrede SSW til at se emner som det danske vildsvinehegn i sin helhed. (Foto: Lars Salomonsen)

Generalkonsul Kim Andersen opfordrede SSW til at se emner som det danske vildsvinehegn i sin helhed. (Foto: Lars Salomonsen)

A-kraftværker skal beholde affald

Et anden upopulær politik trækker tråde til Tysklands beslutning om at afvikle atomkraft. Godt nok vil SSWerne af med atomkraft, men som partiet tidligere har vist, vil man ikke tillade deponeringen af byggeaffald fra de nedrevne atomkraftværker i Harreslev.

I 2016 rasede diskussionen om byggeaffaldet første gang og her fik regeringen i Kiel et nej fra Harreslev kommune, på spørgsmålet om det lavtbestrålede affald kan deponeres på lossepladsen Balzersen. Efter anbefalinger fra en kommission åbnede Jamaica-regeringen i juli igen op for muligheden for at køre affaldet på deponi.

– Harreslev kommune har klart sagt nej til byggeaffaldet. I Aabenraa ser man med opmærksomhed og bekymring på problemet. Befolkningens bekymringer og ængstelser skal tages alvorligt. Vi opfordrer Jamaica-regeringen til ikke at sætte det gode forhold til Danmark på prøve, sagde Anke Schulz fra Eggebæk.

Hendes resolutionsforslag, som blev vedtaget med blot en stemme imod og en afholdelse, lægger i stedet op til, at atomkraftværkernes operatører finder en løsning, hvor affaldet kan blive på de gamle kraftværkers grunde.

Affaldet udsender en årlig stråledosis på 10 mikrosievert om året. Den årlige dosis, mennesker optager fra naturlige kilder, ligger på 2100 mikrosievert om året.

Resolutionen om at lade byggeaffald blive på atomkraftværkernes grunde blev vedtaget på landsmødet. (Foto: Lars Salomonsen)

Resolutionen om at lade byggeaffald blive på atomkraftværkernes grunde blev vedtaget på landsmødet. (Foto: Lars Salomonsen)

kommentar
deling del

Skriv et svar