Single Daily
af

Rasmus Meyer

SSW: Kontrollen med private våben er for slap

Nye tal fra Slesvig-Holstens indenrigsministerium viser, at der flere steder kun er blevet foretaget enkelte kontrolbesøg hos ejere af skydevåben. Lars Harms (SSW) er chokeret over den manglende kontrol.
Nye tal fra Slesvig-Holstens indenrigsministerium viser, at der flere steder kun er blevet foretaget enkelte kontrolbesøg hos ejere af skydevåben. Lars Harms (SSW) er chokeret over den manglende kontrol.

De private våbenejere ruster op.

Sådan ser det ud, når man betragter de tal, som Slesvig-Holstens indenrigsministerium fremlagde i fredags. Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW) landdagsgruppe havde bedt om at få fremlagt opgørelse over antallet af skydevåben på private hænder i Slesvig-Holsten. Opgørelsen har på flere områder chokeret SSWs gruppeformand Lars Harms.

Både antallet af våbenejere og antallet af våben er steget fra 2016 til 2017. Fra 37.696 våbenejere i 2016 til 37.907 i 2017 og i samme tidsrum er antallet af skydevåben i privat eje steget med cirka 1500 – fra 184.543 i 2016 til 186.294 i 2017.

Manglende kontrol

Af opgørelsen fremgår det, at myndighederne nogle steder foretager meget få kontrolbesøg hos våbenejerne.

I Rendsborg-Egernførde Amt blev der i 2017 kun foretaget ét enkelt kontrolbesøg, efter at myndighederne fik en henvendelse. Og det på trods af, at amtet er det amt med de fleste registrerede skydevåben (25.017).

– På det område svigter myndighederne. Enten kan de ikke eller de vil ikke foretage flere kontrolbesøg, siger Lars Harms, der særligt med henblik på det stigende antal våben og overgreb med skydevåben kræver fælles regler for, hvordan våbenkontrol foretages.

Der er nemlig store forskelle på kontrollen. I Flensborg, hvor der ifølge tallene fra ministeriet er 361 registrerede skydevåben, blev der i 2017 foretaget 12 kontrolbesøg. Flest besøg fik våbenejerne i Ostholstein Amt. Her var det 335 kontrolbesøg.

Lars Harms (SSW) er chokeret over den manglende kontrol. Arkivfoto.

Lars Harms (SSW) er chokeret over den manglende kontrol. Arkivfoto.

Alt efter loven

Barbara Rennekamp fra forvaltningen i Rendsborg-Egernførde Amt forklarer, at alle våbenejere i amtet bliver kontrolleret.

– Det foregår skriftligt. Det vil sige, de skal udfylde de påkrævede papirer og sende billeder ind til os. Vi har på den måde kontrolleret alle våbenejere i amtet, og vi har overholdt den gældende lovgivning.

Ministeriet bekræfter, at det ikke obligatorisk at kontrollere våbenejerne med lokalbesøg. Det er op til de enkelte amter, og derfor kan der være store forskelle på, hvordan kontrollen håndhæves.

SSW vil nu arbejde på at få fælles regler indført, så det fremover ikke er bopælen, der afgør omfanget af våbenkontrollen.

kommentar
deling del

Skriv et svar