Single Daily
af

Thomas Schumann

SSW ignorerer forsvar 
for skolelukninger

Det lykkedes ikke Skoleforeningens direktør, Lars Kofoed-Jensen, at overbevise SSWerne om, at der ikke er tale om en sparerunde.
Det lykkedes ikke Skoleforeningens direktør, Lars Kofoed-Jensen, at overbevise SSWerne om, at der ikke er tale om en sparerunde.

Skoleforeningens formand, Udo Jessen, og redaktøren for Fokus, Daniel Dürkop, var alene i verden, da de tirsdag aften deltog i hovedstyrelsesmødet i Bydelstorp hos Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW). Da der skulle stemmes om en resolution, som efterlyste, at Skoleforeningen skulle fremkomme med alternativer til de planlagte lukninger af fire skoler, var de to de eneste nej-stemmer i lokalet.

Ellers stemte de øvrige medlemmer af hovedstyrelsen – med undtagelse af en enkelt blank stemme – ja til resolutionen.

Ikke en sparerunde

SSWerne skriver desuden i resolutionen, at forslaget om at lukke skoler bunder i Skoleforeningens underskud, som ser ud til at nå op på tre millioner euro ved årets udgang.

Den påstand havde Skoleforeningens direktør, Lars Kofoed-Jensen, ellers forgæves forsøgt at aflive gennem hele aftenen. SSW havde inviteret direktøren, så han kunne forsvare anbefalingen om at lukke skoler.

– Den her strukturdebat bliver udelukkende opfattet som en sparerunde. Det, synes jeg, er meget uretfærdigt i forhold til det arbejde, som vi har lagt frem, og som er Skoleforeningens intention. Jeg synes, vi lægger op til en bred debat om fremtidssikring af skoler i Sydslesvig ud fra tre synspunkter: Pædagogik, mindretalspolitik og så den skæve detalje, at vi må skele til økonomien, sagde Lars Kofoed-Jensen til indledning.

Dyre i drift

På mødet påpegede han, at det er mange hensyn, som har ført til anbefalingen om at lukke skoler: Eleverne kan ikke få årgangsopdelt undervisning, lærergrupperne er for små til faglig sparring, og det er sværere at tiltrække nye lærerkræfter til de små skoler. Dertil kommer, at Skoleforeningen ifølge Lars Kofoed-Jensen må overveje – selv hvis der var sorte tal på bundlinjen – om det er rimeligt at bevare små enheder, der er dyre i drift.

2500 euro på taxa

På Vestermølle Danske Skole koster skoledriften næsten 6000 euro mere pr. barn end gennemsnittet i Skoleforeningen. Tæt på 2500 euro går på at køre eleverne i skole med taxa.

Men på trods af Lars Kofoed-Jensens forsvar for skolelukninger holdt SSWerne fast i, at økonomien er det afgørende.

– Jeg kalder det stadig for en sparerunde, for der er ikke alternativer, så der er ikke andet at forholde sig til. Man kunne have gjort sig flere tanker om, hvad det vil betyde for mindretallet, sagde SSWs pressetalsmand Per Dittrich.

kommentar
deling del

Skriv et svar