Single Daily
af

Raning Krueger

SSW har tabt stemmer til begge fløje

– Selv om man bør være forsigtig med meningsmålinger og tal på vælgervandringer, så viser tallene fra Institut für Wahl-, Sozial- und Methodenforschung klart, at SSW har tabt stemmer til alle andre partier. Sammenlignet med, at SSWs stemmetab er jævnt fordelt over delstaten, må der være nogle grundlæggende årsager til partiets generelle tilbagegang. Der kan næppe findes en enkelt forklaring på det store stemmetab, som vi ikke vil forsøge at snakke os fra.

Det siger SSWs landssekretær, Martin Lorenzen, i en kommentar til Flensborg Avis.

Tallene og konklusionerne heraf skal drøftes på hovedudvalgsmødet tirsdag kl. 19 i Slesvighus.

Tallene viser – med forbehold – hvilke partier de 13.900 vælgere, som ifølge vandringsanalysen har vendt SSW ryggen, er gået til. 3700 til CDU, 2700 til protestpartiet AfD og 1900 til FDP. I alt 8300 stemmer til den borgerlige fløj.

Partierne til venstre er løbet med i alt 4400 vælgere (SPD 1900, Grønne 1700, Linke 1400). 700 vælgere blev hjemme.

Hver femte stemme væk

– Det viser, at SSWs tilbagegang på landsplan fra cirka 60.000 til godt 48.000 svarende til hver femte stemme er udtryk for en generel tendens, og at SSWs stemmetab er gået til alle partier.

Martin Lorenzen fremhæver, at der på nuværende tidspunkt ikke findes én enkelt overordnet forklaring på, hvorfor det i søndags gik så skidt for SSW, som det gjorde. Især når man tager den højere valgdeltagelse i betragtning. På forespørgsel er SSWs landssekretær dog rede til nogle enkelte personlige gæt.

– Tabet til de borgerlige partier skyldes måske, at SSW som regeringsparti ikke har kunnet profilere sig så meget i regionalpolitikken.

Dansk politik kostede stemmer

– Og til venstrefløjen har SSW måske ikke kunnet sælge den tidligere så positive reference til danske og nordiske løsninger efter den seneste tids dønninger omkring grænsekontrol og flygtningepolitik og en generel højredrejning i dansk politik. Det har kostet SSW sympativælgere i Slesvig-Holsten.

Landssekretæren mener, at SSW har tabt både regionale sympativælgere og vælgere til venstre, som ikke længere ville stemme på det dansk-nordiske parti. Han henviser til, at SSW ifølge undersøgelser råder over 30.000 kernevælgere i Sydslesvig, mens resten er sympativælgere.

SSWs landssekretær, Martin Lorenzen, fremhæver, at der nu skal ses mere nøje på hvad der er sket og hvilke konklusioner der givetvis bør drages. (Foto: Lars Salomonsen)

SSW i klemme i regering

– På den måde er SSW som regeringsparti måske kommet i klemme mellem begge politiske hovedfløje. Vi bør dog være forsigtige med at udpege én enkel begrundelse eller finde syndebukke, siger Martin Lorenzen.

Han henviser til, at SSWs valgprogram og valgkampagne har fået 100 procents opbakning. Der var enighed om SSWs program og kandidater samt om den klare bekendelse til regeringskoalitionen. Regeringsdeltagelsen har set med SSWs øjne givet gode politiske resultater. Nu vil SSW se nøje på, hvad der er sket, og hvilke konklusioner der givetvis bør drages, fremhæver Martin Lorenzen.

kommentar 1 kommentarer
deling del

1 kommentar

Skriv et svar