Single Daily
af

Holger Johannsen

SSW fremlægger for første gang et specielt valgprogram for de ældre

De ældre udgør en større og større vælgergruppe, som vi gerne vil henvende os til, lyder det fra SSWs landssekretær.
De ældre udgør en større og større vælgergruppe, som vi gerne vil henvende os til, lyder det fra SSWs landssekretær.

Pensionisten sidder kækt på en scooter i rødt tøj og med styrthjelm – og giver læserne – lidt frækt – fingeren.

Med humor, men også med en række helt konkrete forslag til en mere engageret ældrepolitik i Flensborg er mindretalspartiet nu færdig med en valgbrochure, der udelukkende beskæftiger sig med de ældres ve og vel.

– Det er første gang, at vi har lavet en speciel brochure henvendt til de ældre. Det skyldes blandt andet, at der bliver flere og flere vælgere i den aldersklasse. Og i øvrigt er de ældre en vælgergruppe, der trofast møder op til valgene, så også derfor bør man tage dem alvorligt, forklarer SSWs landssekretær, Martin Lorenzen.

SSW i Flensborg har ikke en speciel ældreekspert i byrådsgruppen.

– Vi har udarbejdet vores ældrebrochure i fællesskab og fundet på en række nye forslag, siger SSWeren.

For eksempel går SSW ind for flere bydelscentre med købmand, apotek og lægepraksis, rådgivningscentre i Flensborgs større boligkvarterer, hvor også ældre kan få social og sundhedsmæssig rådgivning, flere busser om aftenen og med forbindelse til også at kunne komme rundt i omegnen – for eksempel til Padvorg eller Satrup, flere ældreboliger i Flensborg.

Helt konkret foreslår SSW, at man bruger Diakos og Franziskus-Hospitalets centrale arealer ved Skovgade og Knudsgade til socialt boligbyggeri, såfremt der bliver bygget et nyt fælles sygehus i udkanten af Flensborg.

– Det skal være et led i en ældrefokuseret boligpolitik i byen, siger Martin Lorenzen.

Et andet stort emne i ældrepolitikken er ældre fattige.

– Vi vil fremover regelmæssigt sætte dette alvorlige emne på dagsordenen, indtil der er fundet en løsning i samarbejde med delstaten og staten i bedste skandinaviske stil, hedder det i SSWs ældrebrochure.

I den forbindelse går mindretalspartiet også ind for handicapvenlige indkøbsmuligheder og offentlige toiletter, der også er handicapvenlige – SSW har jo været initiativtager til aktionen »Nette Toilette«, der går ind for rene toiletter. Der må godt være flere restauranter, der tilslutter sig initiativet, står der i brochuren.

SSWs valgfolder »Aktive Seniorenpolitik« bliver nu omdelt i byen. Men man kan også få den tilsendt direkte fra SSWs landssekretatiat.

 Med humor, men også med en række helt konkrete forslag til en mere engageret ældrepolitik i Flensborg er mindretalspartiet nu færdig med en valgbrochure, der udelukkende beskæftiger sig med de ældres ve og vel.

Med humor, men også med en række helt konkrete forslag til en mere engageret ældrepolitik i Flensborg er mindretalspartiet nu færdig med en valgbrochure, der udelukkende beskæftiger sig med de ældres ve og vel.

 

kommentar
deling del

Skriv et svar