Single Daily
af

Thomas Schumann

SSW-formand: Flovt at holde årsmødetale på tysk

På årsmødernes første dag – fredag – skulle Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW) landsformand Flemming Meyer til Langsted for at holde hovedtalen. I alle de år, han har holdt årsmødetaler, har de altid foregået på dansk. Men denne gang måtte Flemming Meyer holde talen på tysk – udover musikerne fra Aarhus og Silkeborg og værterne for mødet kunne ingen på nær en enkelt af de fremmødte dansk. Dagen forinden havde partiformanden fået at vide, at han måtte holde halvdelen af talen på tysk.

– Det var jeg forundret over, og havde jeg vidst det længere tid i forvejen, ville jeg ikke have stillet op som taler, siger Flemming Meyer.

Med en enkelt sætning nævnte Flensborg Avis efterfølgende, at Flemming Meyer holdt sin »tale til de omkring 45 fremmødte hovedsageligt på tysk«.

– For mig er det flovt, at folk i Danmark nu kan læse, at jeg talte tysk til et årsmøde, fortæller Flemming Meyer.

Han tilføjer, at han gjorde det af høflighed overfor de fremmødte, der ellers ikke havde forstået ham.

Fremadrettet mener Flemming Meyer, at arrangørerne bag årsmøderne – Sydslesvigsk Forening (SSF) – skal gøre sig flere tanker om deres sprogpolitik.

– Jeg mener, at man hos SSF skal have den holdning, at der skal tales dansk til årsmøderne. Netop ved sådanne lejligheder skal det være en selvfølge. Vi oplever, at tyske politikere gør sig umage med at tale dansk. Så kan vi jo ikke selv tale tysk, siger Flemming Meyer.

SSFs formand, Jon Hardon Hansen, er enig i kritikken.

– Det er et helt forkert signal at sende til både Danmark og til resten af mindretallet at tale tysk på årsmødet, siger SSF-formanden og tilføjer, at det ligeledes var forkert, at annoncen forud for årsmødet i Langsted blev udsendt på tysk.

– Det er for ringe. På den måde er vi selvmodsigende i forhold til de værdier, vi står for og vores arbejde med at bevare dansk sprog og kultur, uddyber Jon Hardon Hansen.

Han deler også Flemming Meyers holdning om, at talerne skal foregå på dansk. Imidlertid mener han ikke at dette og lignende tilfælde skal føre til eksklusion af grupper i SSF. I stedet synes Jon Hardon Hansen godt om Skoleforeningens og Grænseforeningens forslag om et efterskoleophold i Danmark for mindretallets unge. Samtidig skal forældrene blive bedre til at tale dansk i dagligdagen.

Sprog var et af de helt store temaer til årsmøderne, hvor blandt andre den danske kulturminister Mette Bock (LA) understregede, hvor vigtigt det er, at der tales dansk i mindretallet.

kommentar
deling del

Skriv et svar