Single Daily
af

Raning Krueger

SSW: Den nye regering i Kiel er ikke så slem

Det er ikke værst, at Günther-regeringen viderefører initiativer fra kystkoalitionen på blandt andet mindretalsområdet, siger SSWs Lars Harms.
Det er ikke værst, at Günther-regeringen viderefører initiativer fra kystkoalitionen på blandt andet mindretalsområdet, siger SSWs Lars Harms.

– Jamaica-koalitionen laver ikke de helt store fejl. De bygger videre på det gode forarbejde fra den tidligere regering. Det ville også være dumt ikke at gøre det. Alligevel kan der altid gøres noget bedre. Derfor glæder vi os til at fortsætte debatten om finansloven 2018.

Det sagde gruppeformand i Sydslesvigsk Vælgerforening i landdagen, Lars Harms, da finansloven onsdag var til førstebehandling.

Allerede nu er der to ændringsforslag fra oppositionen. SPD vil genindføre julegratialet for tjenestemænd i Slesvig-Holsten, mens SSW foreslår et investeringstilskud på to millioner euro til delstatens dyreintenater. Et forslag, som straks fik ros fra De Grønne, som ønsker sagen til behandling i udvalget.

Der forventes flere ændringsforslag i løbet af behandlingen af den finanslov, som finansminister Monika Heinold (De Grønne) præsenterede.

Både regerings- og oppositionspartierne var enige om, at de gode konjunkturer og de øgede skatteindtægter giver flere muligheder. Ikke mindst kommunerne får flere penge. I 2017 ventes der 3,3 milliarder, i 2018 4,8 og i 2021 regnes der med 5,3 milliarder euro i skatteindtægter til kommunerne.

Samfundets præstation

Delstaten måtte bruge et større trecifrede millionbeløb for at klare flygtningekrisen.

– Det gjorde vi uden, at et eneste menneske i Slesvig-Holsten er blevet dårligere stillet end før krisen. Det var en storartet samfundsmæssig præstation, som vi alle kan være stolte af. Alle demokratiske partier bør fortsætte den flygtningepolitik, sagde Lars Harms med henvisning til de politiske kræfter, som fortsat vil koge en grumset suppe på flygtninge-sagen.

Han henviste til, at eventuelle overskud i finansloven burde bruges til at nedbringe gælden og til investeringer i Impuls-programmet, der ligesom en række andre initiativer fra den tidligere regering videreføres af den nye – og selv om partierne tidligere skældte ud på Impuls-programmet, som nu bruges til at forhøje investeringskvoten til ni procent i budgetforslaget 2018.

SSWs formand i landdagen, Lars Harms, glæder sig over at Jamaica-regeringen fortsætter den tidligere regerings politik på blandt andet mindretalsområdet. (Foto: Carsten Rehder/dpa)

SSWs formand i landdagen, Lars Harms, glæder sig over at Jamaica-regeringen fortsætter den tidligere regerings politik på blandt andet mindretalsområdet. (Foto: Carsten Rehder/dpa)

Som tegn på noget meget positivt fremhævede Lars Harms de seneste års udvikling på mindretalsområdet, hvor ligestillingen både juridisk og økonomisk er ført ind i delstatens lovgivning. Han nævnte de nye investeringstilskud til skolerne i delstaten.

– Med dette særlige støtteprogram gøres der ikke forskel på offentlige, frie eller danske skoler, så alle elever kan få gavn af støttepuljen. Og det er godt sådan, sagde Lars Harms, der fuldt ud støtter de gode tilskud til idrætshaller og -livet.

Derimod kritiserede han den »store forvirring« omkring udgiften og ansvaret i forbindelse med G9-gymnasiernes tilbagevenden, som koster især kommunerne en del penge og skolerådene en del selvstyre.

Efter at politiet, retsvæsenet og fængselbetjente har fået lønforhøjelser mener SSW også, at lærerne trænger til et løft.

– Det kan på ingen måde forsvares, at grundskolelærere fortsat er på et lavere løntrin end deres kolleger på andre skoler, sagde Lars Harms.

Han roste regeringsflertallet for at have støttet forskellige SSW-forslag i mindretalspolitikken. Samtidig mindede han om, at sprogtilskuddene på dansk, frisisk og plattysk bør fortsætte, efter at finansieringen af børnehaver i delstaten er gennemført.

– Men tingene skal ikke gå i stå, pointerede Harms.

Han henviste til den ønskede etablering af en stiftelse for det frisiske folk, som ifølge SSW bør planlægges i løbet af 2018. Desuden skal der indgås resultataftaler med flere danske, frisiske samt sinti og roma forbund, hvor sprogstøtten står helt centralt.

SSW er desuden klar med et forslag om gratis udlån på biblioteker, som indtil nu har haft en samlet lånegebyr-indtægt på 1,9 millioner euro. De skal ifølge SSW erstattes med en særbevilling fra kulturministeriet i Kiel på 2,5 millioner euro. Særlig kritisk står SSW over for forslag fra AfD om at sende flygtninge hjem om vinteren og genindførsel af G9 på gymnasier.

kommentar
deling del

Skriv et svar