Single Daily
af

Peder Bjerge

SSW: Berlin skylder for tabte militær-job

I de sidste 20 år har Slesvig-Holsten mistet mere end 27.000 arbejdspladser inden for forsvaret. Regeringen i Berlin skylder Slesvig-Holsten en ordentlig kompensation, mener Flemming Meyer fra SSW.
I de sidste 20 år har Slesvig-Holsten mistet mere end 27.000 arbejdspladser inden for forsvaret. Regeringen i Berlin skylder Slesvig-Holsten en ordentlig kompensation, mener Flemming Meyer fra SSW.

Læk/Sæd. Når mere end 27.000 arbejdspladser forsvinder, fordufter skatteindtægter og vækst. De forsvundne militære arbejdspladser, som forsvaret nedlagde eller flyttede øst på i løbet af de sidste 20 år, gav tidligere jobs til mange andre.

Soldater skal lige som andre både have passet deres børn, repareret deres biler og købt ind til aftensmaden. Så konsekvenserne af, at politikerne i Berlin skar ned på militæret, var tab af jobs og vækst, mener Flemming Meyer, SSW-landdagsmedlem. I byer som Læk og Sæd fortæller borgmestrene om store konsekvenser for lokalområdet.

– Vi havde utroligt mange arbejdspladser forbundet med forsvaret. Allerede i 71 advarede vi i SSW om, at vi var alt for afhængige af de militære arbejdspladser. Den dag vil komme, når der ikke længere er brug for så meget militær. Og nu står vi så med problemet, siger han.

Aldrig fået kompensation

Flemming Meyer mener, at Slesvig-Holsten aldrig har fået den nødvendige opbakning fra Berlin efter, at forsvaret nedlagde jobs eller flyttede dem øst på til blandt andet Mecklenburg-Vorpommern.

– Nej, vi har aldrig fået den kompensation, som der var brug for. Den eneste ordentlige måde at kompensere os på ville være at skabe lige så mange arbejdspladser, som er finansieret af forbundsregeringen, understreger Flemming Meyer.

Han afviser, at det er tilstrækkeligt at frigive de mange tidligere militære arealer til civilt brug som man for eksempel har gjort i Valsbøl med et militært brændstofdepot, hvor der nu ligger et industriområde.

– Bare se på Læk efter, at flyvepladsen blev lukket. Her er arbejdspladserne forsvundet med meget kort varsel. Der har ikke været mulighed for, at nye arbejdspladser kunne erstatte de gamle. Og der er godt nok forsvundet mange arbejdspladser, siger Flemming Meyer.

Lang og sej omgang

Han peger på, at der skulle gives kompensation, når det lykkedes at starte nye projekter, men det har været – med hans ord – en lang og sej omgang. Så reelt set er der ikke kommet nær nok i økonomisk kompensation, lyder hans konklusion.

På Flensborg Avis’ forespørgsel om kompensation for de tabte arbejdspladser, skriver en talperson fra forsvaret, at beslutninger om udstationering tages på baggrund af den sikkerhedsmæssige situation.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra den slesvig-holstenske delstatsregering.

kommentar
deling del

Skriv et svar