Single Daily
af

Thomas Schumann

SSF vil lægge alt frem om Mindretallenes Hus

I starten af det nye år vil SSF både fremlægge alle officielle skrivelser i forløbet om Mindretallenes Hus, samt bede formanden for Samrådet om at indkalde til samrådsmøde om sagen. SSFs formand og generalsekretær erkender, at der har været ­kommunikationsbrister om projektet.
I starten af det nye år vil SSF både fremlægge alle officielle skrivelser i forløbet om Mindretallenes Hus, samt bede formanden for Samrådet om at indkalde til samrådsmøde om sagen. SSFs formand og generalsekretær erkender, at der har været ­kommunikationsbrister om projektet.

En del af den kritik, som Sydslesvigsk Forenings (SSF) formand, Jon Hardon Hansen, og SSFs generalsekretær, Jens A. Christiansen, har fået for deres håndtering af Mindretallenes Hus, har at gøre med forvirring om, hvad der er op og ned i projektet.

Det har formanden og generalsekretæren imidlertid tænkt sig at rette op på i det nye år. Jon Hardon Hansen fortæller, at han og Jens A. Christiansen i januar vil holde et ekstraordinært hovedstyrelsesmøde i SSF og bede formanden for samrådet om at indkalde til et samrådsmøde. Mødet i samrådet skal dog først ske efter, at Jon Hardon Hansen og Jens A. Christiansen har været til samtale hos kulturminister Mette Bock og til møde med Sydslesvigudvalget i starten af januar, hvor de vil orientere om forløbet.

Derudover fortæller Jens A. Christiansen, at SSF vil udfærdige en mappe med samtlige officielle skrivelser og ansøgninger i forløbet, som alle i mindretallet kan få lov at kigge i. Den 4. januar vil SSF også udkomme med en særudgave af »kontakt«, hvor spørgsmålene om Mindretallenes Hus vil blive besvaret.

– Vi indrømmer, at der har været nogle kommunikationsbrister, men det hænger sammen med, at det har været et langstrakt projekt, det er meget differentieret og at der er nogle mellemregninger, som vi burde have orienteret om. Det har vi så ikke gjort, fordi vi har været fikseret på at nå vores mål, udtaler Jens A. Christianen.

SSF-formand Jon Hardon Hansen og generalsekretær Jens A. Christiansen inddrømmer, at der har været kommunikationsbrister. Men det forklarer de med, at det har været et meget langstrakt projekt. (Foto: Tim Riediger)

SSF-formand Jon Hardon Hansen og generalsekretær Jens A. Christiansen inddrømmer, at der har været kommunikationsbrister. Men det forklarer de med, at det har været et meget langstrakt projekt. (Foto: Tim Riediger)

Sydslesvigs danske Ungdomsorganisationer, Skoleforeningen og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har tidligere krævet, at der laves et særskilt regnskab for Mindretallenes Hus, så der ikke flyder penge fra sydslesvigbevillingen til projektet. Her vil Jon Hardon Hansen også sørge for åbenhed.

– Hvis et særskilt regnskab er det, der skal til for, at samrådet siger ja til, at vi realiserer vores vision, så har jeg overhovedet ikke nogen problemer også at lægge økonomien åbent på bordet, forklarer Jon Hardon Hansen.

Han tilføjer, at SSF ikke har tænkt sig at søge Sydslesvigudvalget om penge til drift af Mindretallenes Hus, men at man regner med penge fra Kiel i stedet. For 2018 har SSF fået 20.000 euro mere fra Kiel, men Jon Hardon Hansen forventer, at bevillingen vil blive forhøjet i 2019 og 2020.

kommentar
deling del

Skriv et svar