Single Daily
af

Rasmus Meyer

SSF siger nej til skolelukninger

Et stort flertal af de delegerede ved SSFs landsmøde stemte lørdag for en resolution, der opfodrer Skoleforeningen til at droppe planerne om skolelukninger.
Et stort flertal af de delegerede ved SSFs landsmøde stemte lørdag for en resolution, der opfodrer Skoleforeningen til at droppe planerne om skolelukninger.

– Vi har talrige belæg for, at dér hvor skolerne blev lukket, dér uddør i løbet af få år også mindretallets basisarbejde. Derfor ser vi med dyb bekymring på, at Skoleforeningen nu overvejer at lukke fire skoler.

Sådan sagde Jon Hardon Hansen, formand for Sydslesvigsk Forening (SSF), da han lørdag ved landsmødet på Husumhus gjorde rede for en resolution, som forretningsudvalget har udarbejdet og lørdag fremlagt for de delegerede.
Resolutionen er en opfordring til Skoleforeningen om at genoverveje anbefalingerne om institutionslukninger og om at finde andre løsninger.

Jon Hardon Hansen opfordrede Skoleforeningen til at tage langt mere hensyn til helheden, og han mindede om 85-procent sagen.

– Vi andre organisationer understøttede Skoleforeningen ikke mindst også, fordi vi vidste, hvor centrale skolerne er for mindretallet, sagde Jon Hardon Hansen, hvorefter han satte en stopper for et rygte om, at SSF-næstformand Gitte Hougaard Werner, skoleleder på lukningstruet Vestermølle Danske Skole, har stået bag resolutionen.

– Skolelukningerne handler netop ikke kun om enkelte skoler, men om hele mindretallet, også SSF, sagde han, hvorefter han sendte en opfordring til Skoleforeningens styrelse og Fællesrådet.

– Vi opfordrer til, at der gives afkald på de for mindretalslivet så dødelige skolelukninger.

Intet afgjort

Efter SSF-formandens redegørelse for resolutionen, opstod en livlig debat blandt de delegerede, der i langt de fleste tilfælde støttede forretningsudvalgets udspil.
Modparten overtog Skoleforeningens direktør, Lars Kofoed-Jensen. Han deltog ved landsmødet, og som SSF-medlem gjorde han brug af sin taleret til at forsvare anbefalingerne. Derved understregede han, at man i Skoleforeningen aldrig har kritiseret arbejdet i de små enheder. Anbefalingerne er ifølge Lars Kofoed-Jensen et udtryk for behovet for en prioriteringsdebat, der samtidig handler om små enheders sårbarhed. For det vil ifølge direktøren i fremtiden blive svært at finde ildsjæle til de små enheder.

– Realiteten i dag er, at vi ikke bare kan finde nogle nye. Det skal vi forholde os til, sagde Lars Kofoed-Jensen, der ligeledes slog fast, at beslutningen ikke er truffet endnu.

Flertal sagde ja

Ved afstemningen om resolutionen sagde et stort flertal ja til forretningsudvalgets udspil. 73 af de delegerede stemte for resolutionen, 6 stemte imod og 27 stemte blank.

SSF Landsmøde i Husumhus. Foto: Tim Riediger

SSF Landsmøde i Husumhus. Foto: Tim Riediger

kommentar
deling del

Skriv et svar