Single Daily
af

Rasmus Meyer

SSF klar til at drøfte musketer-ed i mindretallet

Medlemmer af Sydslesvigsk Forenings (SSF) hovedstyrelse drøftede tirsdag, hvad der sker, hvis Skoleforeningens fællesråd siger nej til skolelukninger. - Så kan det hurtigt blive aktuelt med alternativer, sagde SSF-formand Jon Hardon Hansen.
Medlemmer af Sydslesvigsk Forenings (SSF) hovedstyrelse drøftede tirsdag, hvad der sker, hvis Skoleforeningens fællesråd siger nej til skolelukninger. - Så kan det hurtigt blive aktuelt med alternativer, sagde SSF-formand Jon Hardon Hansen.

Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) har med hver sin resolution udtalt sig imod Skoleforeningens anbefalinger om at lukke små enheder.

Men hvad sker der, hvis Skoleforeningens fællesråd siger nej til skolelukninger?

Det var et af spørgsmålene, som medlemmerne af SSFs hovedstyrelse drøftede tirsdag aften, da de holdt møde i Slesvig Roklub i Slesvig.

I begge resolutioner efterlyses alternativer til skolelukninger, og tirsdag aften slog SSF-formand Jon Hardon Hansen fast, at de alternativer hurtigt kan blive aktuelle, hvis et flertal i fællesrådet siger nej til Skoleforeningens anbefalinger.

– Vi må drøfte de generelle mindretalspolitiske udfordringer, vi står over for, med Skoleforeningen, sagde Jon Hardon Hansen, og tilføjede, at de fortsat store negative økonomiske udfordringer for Skoleforeningen i de kommende år også har negativ indflydelse på SSF og alle andre medlemmer af Samrådet.

– Jeg forventer, at vi drøfter situationen ved næste møde i Samrådet den 5. december, og at vi kommer til at høre, hvad Skoleforeningen har tænkt af alternativer til lukninger, sagde SSF-formanden.

Preben Kortnum Mogensen, SSF-byformand i Flensborg, mener, at hele mindretallet skal stå sammen for at løse udfordringerne. Foto: Martin Ziemer

Preben Kortnum Mogensen, SSF-byformand i Flensborg, mener, at hele mindretallet skal stå sammen for at løse udfordringerne. Foto: Martin Ziemer

Alle i samme båd

Preben Kortnum Mogensen, SSF-byformand i Flensborg, efterlyste solidaritet blandt mindretallets organisationer.

– Det her berører os alle. Derfor skal vi stå sammen og i fællesskab regne på, hvad det kommer til at koste for alle, sagde Preben

Han argumenterede for en grønthøstermetode for alle mindretallets organisationer.

Med grønthøstermetoden menes, at der foretages procentvis lige store besparelser eller nedskæringer i alle organisationer.

Jørn Fischer, SSF-amtsformand i Husum, var enig med sin SSF-kollega.

– Vi må alle arbejde sammen for at redde skolerne, sagde han og pegede på, at man i SSF også må se på de små forsamlingshuse.

Der blev efterfølgende nævnt, at der er distrikter, hvor medlemmerne selv ønsker nedlæggelsen af forsamlingshuse.

– Når nogle steder står med 4-5 aktive medlemmer og selv ønsker lukningen, så må vi se på det, sagde Preben Kortnum Mogensen.

Strukturforandring

Det var også Preben Kortnum Mogensen, der slog fast, at SSF og SSW i sidste ende ikke har noget at skulle have sagt i Skoleforeningen. Det er Skoleforeningens fællesråd, der træffer beslutningen om skolelukninger.

– Det kunne vi have gjort noget ved, da vi drøftede strukturen i mindretallets organisationer. Men måske rykker vi lidt tættere sammen nu, sagde Jørn Fischer og henviste til makkerparret Anders Kring og Ronny Grünewald, der i en årrække har kæmpet for en omfattende strukturforandring i mindretallet.

Ronny Grünewald og Anders Kring fremlagde en model for en omstrukturering. Den er fortsat aktuel, mener Ronny Grünewald. Arkivfoto: Martin Ziemer.

Ronny Grünewald og Anders Kring fremlagde en model for en omstrukturering. Den er fortsat aktuel, mener Ronny Grünewald. Arkivfoto: Martin Ziemer.

Strukturdebat fortsat relevant

Ronny Grünewald har sammen med Anders Kring udarbejdet den såkaldte Regionsmodel, der går ud på en omfattende omstrukturering af mindretallets organisationer.

Ronny Grünewald mener, at Jørn Fischers udsagn om strukturforandring er absolut relevant for debatten omkring eventuelle skole- og dagtilbudslukninger i Sydslesvig.

– SSFs og SSWs resolutioner er tegn på, at Sydslesvig igen og igen ikke står sammen som èn organisation. SSW og SSF kan prøve at tage indflydelse på debatten, men grundet Sydslesvigs struktur med suveræne organisationer træffes beslutningen i Skoleforeningen, siger han og tilføjer, at en strukturforandring som minimum ville sikre et fælles debatforum og en holistisk tilgang.

Samtidig peger han på økonomien.

– En ny struktur ville i min optik frigive økonomiske midler som vil betyde en højere fleksibilitet i anvendelse af midlerne, siger han.

Han beklager, at det ofte er økonomiske incitamenter, der tvinger til handlinger.

– Jeg håber, at den aktuelle debat vil føre til mere indsigt og åbenhed for at kunne bryde det autopoietiske system som Sydslesvig befinder sig i, slutter han af med at sige.

kommentar
deling del

Skriv et svar