Single Daily
af

Rasmus Meyer

SSF vil forebygge inhabilitet

Hovedstyrelsen i Sydslesvigsk Forening (SSF) drøfter inhabilitetsregler. Det er en reaktion på sagen om Landboforeningen.
Hovedstyrelsen i Sydslesvigsk Forening (SSF) drøfter inhabilitetsregler. Det er en reaktion på sagen om Landboforeningen.

 

Den højst betændte sag om Fælleslandboforeningen for Sydslesvigs manglende armslængdeprincip for familiemedlemmer får konsekvenser for Sydslesvigsk Forening. Foreningens hovedstyrelse beskæftigede sig tirsdag på opfordring af foreningens revisor med et forslag til regler for området. Det skal forhindre, at foreningens mange frivillige undgår at blive en del af sager, hvor eksempelvis familiemedlemmer kommer til at træffe beslutninger om hinanden.

Et forslag udarbejdet af SSFs forretningsudvalg blev tirsdag aften fremlagt på Risum Skole/Risem Schölj. Udkastet fra forretningsudvalget omfatter seks punkter. De går blandt andet ud på, at nære pårørende, det vil sige forældre, børn, børnebørn, svigerbørn, søskende, halvsøskende, ægtefæller, registrerede partnere og samlevere til medlemmer af SSFs forretningsudvalg, hovedstyrelse, amtsstyrelser og de tre faste udvalg ikke kan vælges til poster i de nævnte udvalg.

Desuden omfatter reglerne punkter om pårørende til ansatte. Men især det første punkt var omdiskuteret, fordi der på amtsplan i dag er styrelsesmedlemmer, der er nære pårørende til hinanden. Her drøftede hovedstyrelsen, om det ikke ville være bedre med to regelsæt. Et for ansatte og et for frivillige.

 

Tages op i organisationsudvalget

Hovedstyrelsen vedtog ikke udkastet tirsdag. Modargumentet på den ene side gik på, at stramme regler kan forhindre, at nye medlemmer bliver valgt ind. På den anden side skal SSF arbejde ud fra god forvaltningsskik, og det betyder, at der skal være gennemsigtige regler på området.

Der var dog enighed i hovedstyrelsen om, at der skal et skriftligt regelsæt til. Omfanget og formuleringerne bliver taget op i SSFs organisationsudvalg, der efterfølgende kommer med et nyt udkast.

 

Inhabilitet i andre organisationer

I de andre sydslesvigske organisationer diskuterer man også inhabilitet. Mens Sydsles-vigs danske Ungdomsforeninger (SdU) på et styrelsesmøde i april 2019 vedtog en fast habilitetspolitik, er der i Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og i Skoleforeningen ikke formuleret skriftlige regelsæt.

Lars Kofoed-Jensen, Skoleforeningens direktør, forklarer, at der ikke er nedskrevne regler i Skoleforeningen, men at spørgsmålet om inhabilitet ofte drøftes.

– En tænkelig følge af den eksterne undersøgelse af Skoleforeningen er, at vi forsøger at skrive noget ned – men noget som passer til Sydslesvig, noget som håndterer den virkelighed, vi har – og ikke et teoretisk regelsæt, der vil gøre det halve af Sydslesvig inhabil, lyder det fra Lars Kofoed-Jensen.

Martin Lorenzen, SSW-landssekretær, forklarer, at der inden for SSW endnu ikke har været de store udfordringer på det område.

– Men vi er opmærksomme på det, og jeg kan godt følge, at man særligt på baggrund af sagen i Fælleslandboforeningen tager emnet op. Det er et godt initiativ fra SSF, og vi vil følge, hvad de beslutter, siger Martin Lorenzen. Han peger på, at den slags regler er en balancegang, fordi man ikke vil bremse for aktive medlemmer, men samtidig skal have klare regler.

Det vakte stor opmærksomhed, da Sydslesvigudvalget trak støtten til Landboforeningen, blandt andet fordi der ved ansættelsesforhold kunne være tale om »inhabilitet og ansættelse på et usagligt grundlag og på for favorable vilkår«.

Læs lederen om habilitet her 

 

kommentar
deling del

Skriv et svar