Single Daily
af

Kasper Skovse

Camilla Sørensen

Sorgens dag i Kobbermølle, Risby og Bøl-Strukstrup

Risby og Bøl-Strukstrup danske skoler nedlægges til sommer, mens Kobbermølle og Harreslev Danske Skoler sammenlægges i Harreslev. Det vedtog Skoleforeningens Fællesråd tirsdag aften.
Risby og Bøl-Strukstrup danske skoler nedlægges til sommer, mens Kobbermølle og Harreslev Danske Skoler sammenlægges i Harreslev. Det vedtog Skoleforeningens Fællesråd tirsdag aften.

Flensborg. Telefonerne på de danske skoler i Risby og Bøl-Strukstrup fik onsdag lov at ringe, og standardsvaret til pressen og alle spørgsmål udefra var: Ingen kommentarer, og vi ønsker ikke besøg. Ikke i dag.

Stemningen var kulsort, fordi ledere, lærere og forældre efter halvandet års kamp for skolernes eksistens lige skulle fordøje Skoleforeningens fællesråds beslutning tirsdag aften. Her besluttede fællesrådet at følge styrelsens forslag om at lukke skolerne i Risby og Bøl-Strukstrup til sommer, mens skolerne i Kobbermølle og Harreslev i løbet af få år skal sammenlægges i Harreslev.

Skolelukningerne frembragte ikke store diskussioner i den resignerede forsamling, som til gengæld debatterede sammenlægningen af Kobbermølle og Harreslev danske skoler. De to skolers samråd ville ikke stoppe sammenlægningen, men de to samråd så gerne, at skolerne fortsatte med egne budgetter til sammenlægningen om et par år er en realitet. Det anså styrelsen ikke som nødvendigt. Styrelsen gennemtrumfede, at skolerne skal sammenlægges på en matrikel, og fra sommer høre under et budget.

– Nu er beslutningen truffet, og det kan vi ikke gøre noget ved. Der venter et stort arbejde forude, sagde skoleleder i Kobbermølle, Ellen Christensen.

Skoleforeningens formand, Udo Jessen, pointerede efter fællesrådsmødet, at skolerne ikke lukkes af sparehensyn.

– Det er strukturændringer, som vi alligevel skulle have debatteret af pædagogiske og strukturelle grunde, sagde Udo Jessen.

Skoleforeningen kom ud af 2019 med et underskud på en million euro. Ifølge Skoleforeningens egne beregninger vil lukningen af skolerne i Risby og Bøl-Strukstrup til sommer og sammenlægningen af Kobbermølle Skole ad åre med Harreslev Skole have en besparelseseffekt på 320.000 euro i år. En reduceret befordring af børnehavebørn medfører derudover en besparelse på 200.000 euro, så den samlede effekt af fællesrådets fire beslutninger bliver en besparelse på 520.000 euro på 2020-budgettet. Effekten anslås at blive 1,245 millioner euro i 2021-budgettet.

– Skolelukningerne er ikke sket af sparehensyn, men det giver et pusterum i budgettet, sagde Udo Jessen onsdag til DR Syd.

– På længere sigt skal vi holde fast i yderligere besparelser, og det kan kun ske på områderne lærere og gymnasielærere.

Skoleforeningen indledte i sidste uge forhandlinger med Skoleforeningens skolelærere, pædagoger og gymnasielærere om at genåbne de eksisterende overenskomster. Disse forhandlinger er i den indledende fase og ventes fortsat til marts.

kommentar
deling del

Skriv et svar