Single Daily
af

Holger Johannsen

Søndertorv i Flensborg skal blive skandinavisk

Et hyggeligt værested for alle borgere med gadecaféer, livemusik og smuk beplantning skal være opskriften til at få bugt med alkoholiserede gadefolk, der er ved at gøre Flensborgs centrale markedsplads til en skamplet.
Et hyggeligt værested for alle borgere med gadecaféer, livemusik og smuk beplantning skal være opskriften til at få bugt med alkoholiserede gadefolk, der er ved at gøre Flensborgs centrale markedsplads til en skamplet.

Det kunne være et lige så hyggeligt sted som Nørretorv: en central markedsplads med mange gadecaféer, med livemusik og smukke blomster rundt omkring.
Desværre viser Søndertorv i Flensborg for tiden et helt andet billede. Og det blev diskuteret ivrigt onsdag aften på et borgermøde på rådhuset, der havde omkring 200 deltagere.

– Man skal møve sig frem gennem gadefolk, der tigger, slås og råber og skriger, når man vil besøge kirken, sagde formanden for Skt. Nikolais sogneråd, Volker Willandsen.

– Søndertorv er blevet et uværdigt sted, forklarede en læge, der har sin praksis lige om hjørnet.

– Jeg tør ikke gå rundt alene dér længere. Der løber løse hunde, og der er mennesker, der tigger på en meget aggressiv måde. Jeg har skrevet til byens forvaltning, men de gør ikke noget ved det, fortalte en ældre dame på borgermødet.
Det skal ændre sig nu. Borgermødet blev enige om, at der er brug for en skandinavisk løsning, hvis man vil stoppe nedturen af Flensborgs mest centrale markedsplads.
Planen er, at alle involverede parter – borgere, handelsdrivende, politiet, kirken og byens forvaltning – skal samarbejde i et »Südermarkt-Forum«, der skal gå i spidsen for en grundlæggende ommøblering af Søndertorv.

– Lad os kigge os omkring nord for grænsen. Byer som Kolding og Sønderborg kan vise vejen. Dér er det også forretningsfolk, der tager initiativet og opstiller containere i den indre by, så de hjemløse har et værested, lød det fra debattørerne.

Et mere radikalt forslag til at begrænse uroen på Søndertorv kom fra Volker Willandsen:

– Man kunne indføre et alkoholforbud på Søndertorv, så alkoholikerne finder sig et andet sted at være, sagde han.

Men afdelingslederen for sikkerhed og ret i byens forvaltning, Ulrich Mahler, satser ikke på et forbud:

– Et alkoholforbud på Søndertorv er retsligt ikke muligt, sagde han.

Læs også avisen leder: Mødested Søndertorv

Flensborg vil gøre noget ved situationen ved Søndertorv, hvor hjemløse og alkoholikere holder til.
(Foto: Lars Salomonsen.)

kommentar
deling del

Skriv et svar