Single Daily
af

Rasmus Meyer

Føljetonen om de pantfrie dåser fortsætter

I tilfælde af et regeringsskifte ved kommende folketingsvalg, vil Socialdemokraterne tage grænsehandlen med pantfrie dåser op igen. Den nuværende regering bruger dårlige undskyldninger for ikke at gøre noget, lyder kritikken fra Christian Rabjerg Madsen og Benny Engelbrecht.
I tilfælde af et regeringsskifte ved kommende folketingsvalg, vil Socialdemokraterne tage grænsehandlen med pantfrie dåser op igen. Den nuværende regering bruger dårlige undskyldninger for ikke at gøre noget, lyder kritikken fra Christian Rabjerg Madsen og Benny Engelbrecht.

 

Ni ud af ti indsamlede dåser i Danmark er pantfrie dåser, der kommer fra grænsehandlen i Tyskland.

Det fremgår af en statistik, som Danmarks Naturfredningsforening fører siden 2008. Foreningen har indsamlet halvanden million dåser, og omkring 90 procent af dåserne er fra grænsehandlen, hvor danske kunder stadig kan købe pantfrie dåser til eksport.

Men ordningen med pantfrie dåser hører snart til fortiden. I det mindste, hvis Socialdemokraterne danner regering efter kommende folketingsvalg. Det siger Christian Rabjerg Madsen og Benny Engelbrecht.

Christian Rabjerg Madsen, her ved Kruså-tilkørslen til E45, er træt af dåser i naturen. Derfor vil han sætte en stopper for det pantfrie dåsesalg i grænsebutikkerne i Tyskland. Foto: Lars Salomonsen

Dåser på dagsordenen

Politikerne er fra grænselandet. Benny Engelbrechts valgkreds er Sønderborg, og Christian Rabjerg Madsen stiller op i Kolding. Men det er ikke kun som folketingskandidater i valgkredse tæt på grænsen, at de udtaler sig.

– Det er klart, at problematikken berører os, fordi vi er fra området, men samtidig er jeg partiets finansordfører og Christian Rabjerg Madsen er miljøordfører. Vi udtaler os på partiets vegne, og S vil sætte handlen med pantfrie dåser på dagsordenen, forklarer Benny Engelbrecht.

Christian Rabjerg Madsen tilføjer, at de er skuffet over, at den nuværende regering ikke har gjort mere for at komme de pantfrie dåser til livs.

– Det kan ikke være rigtigt, at regeringen bruger en dårlig undskyldning for ikke at gøre noget, siger han, og peger dermed på regeringens hidtidige udmelding om, at en beslutning fra EU-domstolen afventes.

Klager udsætter aftale

I 2015 indgik regeringen en aftale med delstatsregeringen i Kiel. Aftalen går ud på, at dåserne i grænsehandlen indgår i det danske pantsystem.

Det vil sige, at kunder kan aflevere deres tyske dåser i Danmark. Dengang var Benny Engelbrecht skatteminister i Danmark, og han beklager, at aftalen ikke er omsat.

Den nuværende regering har holdt sig tilbage, fordi Dansk Erhverv rejste en klage i EU. Med klagen vil Dansk Erhverv opnå, at dåserne i grænsehandlen bliver pålagt tysk pant. Derfor meddelte regeringen i 2016, at dommen afventes.

Sidenhen er der ikke sket noget, kritiserer Christian Rabjerg Madsen og Benny Engelbrecht.
Et stort miljøproblem

Problem for naturen

De to folketingspolitiker peger på, at det er et stort problem for miljøet og dyrene, når dåser smides ud i naturen.

– Det tager op til 500 år at nedbryde dåserne. Samtidig udgør de en fare for dyr, når de træder på dem eller spiser dem. Jeg kan ikke forstå, at den nuværende regering ignorerer de problemer, siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen.

Han har fået talrige henvendelser fra borgere, der er trætte af dåserne i naturen.

Den slags henvendelser har Benny Engelbrecht ligeledes modtaget.

– Henvendelserne kommer ikke kun fra borger i grænsenære områder. Problemet berører mange i Danmark, forklarer Benny Engelbrecht.

Pantordning virker

– Det bedste ville selvfølgelig være, at folk holdt op med at smide ting i naturen. Desværre er det ikke sådan, og derfor er vi for et pantsystem, forklarer Benny Engelbrecht.

– Pant er et værktøj, der virker. Derfor er det i dag en meget naturlig ting både i Danmark og i Tyskland. På begge sider af grænsen er der pant på mange ting, men ikke på dåserne fra grænsehandlen. Jeg er overbevist, at hvis der var pant på dem, så ville langt færre ende i naturen, siger Benny Engelbrecht.

Klar til forhandlinger

Aftalen, som den danske regering indgik med delstatsregeringen i Kiel i 2015, er både Benny Engelbrecht og CRM tilfredse med. Samtidig medgiver de, at der kan være behov for justeringer.

– Vi er parate til at gå i dialog, hvis der er behov for det. Men det står klart, at vi bliver nødt til at gøre noget. Og det har vi også tænkt os at gøre, siger Christian Rabjerg Madsen.

kommentar
deling del

Skriv et svar