Single Daily
af

redaktionen

En smuk og spændende bog

Flensborg Avis’ kulturredaktør præsenterer en omfattende og velredigeret kulturguide til Sydslesvig. Blandt de valgte emner er der overraskelser også for læsere, der ellers mener at kende alt til området.
Flensborg Avis’ kulturredaktør præsenterer en omfattende og velredigeret kulturguide til Sydslesvig. Blandt de valgte emner er der overraskelser også for læsere, der ellers mener at kende alt til området.
  • Anmelder: Niels Henriksen, der er tidligere direktør for Grænseforeningen.

 

Et særligt kapitel i bogen beskæftiger sig med Sydslesvigs mange musiktilbud som her FolkBaltica med festivalens kunstneriske leder, Harald Haugaard, til højre. Foto: Hans Christian Davidsen

Et særligt kapitel i bogen beskæftiger sig med Sydslesvigs mange musiktilbud som her FolkBaltica med festivalens kunstneriske leder, Harald Haugaard, til højre. Foto: Hans Christian Davidsen

Lige nu, ganske få dage efter at dronning Margrethe aflagde sit vellykkede besøg hos det danske mindretal i Sydslesvig, er denne smukke bog – »Danmark syd for grænsen – en kulturguide til Sydslesvig« – sendt på markedet. Det sker med det formål at åbne vore øjne for den spændende del af danske kulturtilbud, som kan samles op lige neden for grænsen til Danmarks naboland Slesvig-Holsten, Forbundsrepublikken Tysklands nordligste.

Den nordlige tredjedel af Slesvig-Holsten udgør det område, som vi danskere kalder Sydslesvig, og som for danskerne er den sydlige halvdel af det oprindelige danske hertugdømme Slesvig, som Danmark mistede i 1864. For hundrede år siden, i 1920, blev den del jo ikke genforenet med Danmark, ligesom den nordlige halvdel – det som vi nu kalder Sønderjylland – blev det.

Sydslesvig myldrer med kulturindtryk, og historisk set har langt de fleste af disse relationer enten til de godt 600 år, hvor landet var et dansk hertugdømme inden for det danske monarki, eller til årene derefter, fra 1864 til i dag, hvor både det geografiske og det historiske nærvær af Danmark har sat sit præg på området og dets befolkning.

Hovedparten af fotografierne i »Danmark syd for grænsen« er taget af forfatteren selv. Her er det Mittelburggraben i Frederiksstad.

Hovedparten af fotografierne i »Danmark syd for grænsen« er taget af forfatteren selv. Her er det Mittelburggraben i Frederiksstad.

Let tilgængeligt

Dette faktum har forfatteren, Hans Christian Davidsen, haft for øje i mere end de tyve år, hvor han som kulturredaktør for landsdelens dansksprogede avis, Flensborg Avis, har beskæftiget sig med land og folk i området mellem grænsen til Danmark, Krusåen og Skelbækken, og grænsen til Holsten, floden Ejderen, og disse erfaringer har nu udmøntet sig i en smuk og spændende bog.

Bogen er smuk, for forlaget har sikret et elegant layout, præget af et mylder af velvalgte billeder, nye som gamle, samt præcise kort, der ved hver præsenteret lokalitet nøjagtigt viser, hvor i Sydslesvig man skal hen for at opleve det beskrevne.

Bogen er spændende, for ikke alene er forfatteren vidende i kraft af sine 20 år med emnet som sit arbejdsfelt, men som dreven journalist er sproget flydende og let tilgængeligt, så enhver af de omhandlede kulturelle seværdigheder fremstår tillokkende og attraktiv at besøge og lære nærmere at kende ved selvsyn.

Maleri af Flensborg-maleren Alexander Eckener fra Egernsund-kunstnerkolonien - et eksempel på de mange tråde mellem Flensborg og Sønderjylland. Foto: Museumsberg

Maleri af Flensborg-maleren Alexander Eckener fra Egernsund-kunstnerkolonien – et eksempel på de mange tråde mellem Flensborg og Sønderjylland. Foto: Museumsberg

Udeladelser

Der er 21 enkeltemner, herunder H.C. Andersens besøg på Før (Föhr) i 1844, musikfestivaler i hele området og det danske »Lille Teater« i Flensborg. Geografisk er området mellem den dansk-tyske grænse i nord og afgrænsningen mod syd til Holsten dækket, men i sin indledning gør forfatteren rede for, at han kunne finde indhold nok til et bind to. Selv om kulturelle vigtige fixpunkter som Gottorp Slot i Slesvig, Danevirke og Hedeby præsenteres i den foreliggende bog, så er der langt mere at hente i en by som Husum end bare et jule-museum, ligesom Lyksborg (Glücksburg) Slot bestemt ville have mange danskeres interesse. I det sydvestligste hjørne af landsdelen ligger halvøen Ejdersted (Eiderstedt), som overhovedet ikke er nævnt! Og det er den dejlige by Egernførde (Eckernförde) ved Østersøkysten heller ikke. Det er noget af det, jeg savner. For en anmelder er det jo let at fremhæve undladelserne.

Imidlertid er de emner, som er valgt i den foreliggende bog, præsenteret omhyggeligt, omfattende og velredigeret, ligesom der blandt de valgte emner er overraskelser også for folk som undertegnede, der ellers mener at kende alt til området. Det gør bogen levende. Den dækker et behov – i et nemt og praktisk format – og tilfredsstiller den nysgerrige og videbegærlige læser. Det er uanset, om vedkommende hører til som dansk-læsende i det sydslesvigske, eller vedkommende kommer fra kongeriget og planlægger en tur til den del af »Danmark syd for grænsen«, som har så meget at byde på.

Hans Christian Davidsen: Danmark syd for grænsen – En kulturguide til Sydslesvig (Hovedland), 232 sider, rigt illustreret, 250 kroner. Bogen kan blandt andet købes i Bücher Rüffer i Flensborg, i danske boghandler, på diverse netportaler og senere også på flere af de museer og kulturinstitutioner, som bogen behandler.

kommentar
deling del

Skriv et svar