Single Daily
af

Olga Öhler

Slesvig-Holsten ramt af boremudder

En undersøgelse fra landsregeringen i Kiel er bevis for at områder i Slesvig-Holsten er ramt af boremudder.
En undersøgelse fra landsregeringen i Kiel er bevis for at områder i Slesvig-Holsten er ramt af boremudder.

For at finde ud af, hvilke områder der har problemer med boremudder har miljøministeriet i Kiel startet en undersøgelse af 126 steder i Slesvig Holsten. En rapport, der giver et overblik over situationen i Slesvig Holsten blev udgivet af miljøministeriet SH i starten af november.

Arven fra en over 100 år gammel industri- og handelshistorie er boremudder, der er til at finde flere steder i Slesvig Holstens natur. Boremudder er et biprodukt af underjordiske boringer efter for eksempel olie.

Når oliefirmaerne pumper efter olie, er det ikke altid kun olien, der kommer op af jorden, men også forskellige andre væsker finder deres vej ud igennem borehullet. Boremudderen er en opslemning af blandt andet ler og sten, der også kan indeholde farlige kemikalier samt kræftfremkaldende kulbrinte. Da man i lang tid ikke var bevidst om, at boremudder rent faktisk kunne være farligt, behandlede man den ikke på den rigtige måde.

Nu er alle de steder vi kender til, der kan have mulige aflejringer af olie- og boremudder blevet kontrolleret. Dermed har vi opnået vores mål om at få et omfattende billede over dette kapitel af industrihistorien, siger Anke Erdmann (Die Grünen), der er miljøministeriets sekretær i Kiel. Hun tilføjer, at de fleste oliegrøfter med boremudder er uproblematiske.

Af miljøministeriets undersøgelser fremgår det at 78 steder er komplet uproblematiske. Hos 21 steder var der ingen boremudder at finde og 25 steder mangler at blive undersøgt nærmere, da det ikke er klart om boremudderet vil have skadelige indvirkninger på miljøet, samt om der er nødvendigt at skride ind for at forbedre situationen.

Den største fare er når boremudderet kommer i kontakt med grundvand. Farlige kemikalier kan blande sig med vandet og være et risiko for mennesker og dyr, siger Tobias Langguth fra miljøorganisationen BUND Slesvig-Holsten. Han pointerer at det er vigtigt at undersøge alle steder, der er ramt af boremudder
Indtil nu er undersøgelserne primær foregået ved skrivebordet. Man har ikke taget jordprøver af boremudderet endnu og det er ikke klar, hvor skadeligt boremudderet egentlig er, siger han. 

Udover det understreger Tobias Langguth, at det er vigtigt at tage fat om de steder, der bliver brugt som landbrugsjord. Hvis boremudderet indholder giftige kemikalier kan det forurene græs ellergrønsagerne, der gror på markerne. 

75 procent af undersøgelsens omkostninger bliver dækket af miljøministeriet i Slesvig-Holsten, resten skal blive dækket af de pågældende amter. Oliefirmaerne, der har forårsaget boremudderet, skal indtil videre ikke stå til regnskab for skaderne.

Boremudderet er langt ikke det eneste, der foruner jorden i Slesvig Holstens. 6.300 steder er ramt af boringers biprodukter og meldt hos miljøministeriet i Kiel.
– Bearbejdningen og undersøgelsen af jord er en langvarig opgave. Undersøgelsen af jorden ramt af boremudder er del af denne opgave, udtrykker Anke Erdmann

kommentar
deling del

Skriv et svar