Single Daily
af
NK
Niels Ole Krogh

Redaktion

Slesvig-Holsten lægger motorvej til de første el-lastbiler

To delstater er af Forbundsmiljøministeriet udpeget til at lægge vej til 12 kilometer, hvor lastbiler skal køre på el leveret af køreledninger. Slesvig-Holsten er den ene.
To delstater er af Forbundsmiljøministeriet udpeget til at lægge vej til 12 kilometer, hvor lastbiler skal køre på el leveret af køreledninger. Slesvig-Holsten er den ene.

Fremtiden tilhører den miljøvenlige elektricitet, siger eksperter.

Den påstand blev i går bekræftet af Forbundsmiljøministeriet, der har udvalgt Slesvig-Holsten og Hessen som de to forbundslande, hvor der skal køre el-drevne lastbiler. De findes i forvejen. Det nye er, at der på en 12 kilometer lang strækning opsættes master i siden på en motorvej i delstaten. Som det kendes fra S-tog bliver lastbilerne forbundet med el-nettet og vil således stort set forureningsfrit kunne bringe deres varer frem. Systemet vil være etableret allerede næste år, oplyser ministeriet til dpa. Hvilken strækning, der bliver tale om, meddeles først i februar.

Tog kan ikke følge med

Ifølge en prognose fra forbundsregeringen vil DB kun kunne aftage en femtedel af væksten i godsmængde frem mod 2030.

Et skøn, som forbundstrafikministeriet foretog i 2015, anslår, at godstrafikken frem mod 2050 på globalt plan vil firedobles – hvilket også indebærer en stor stigning af klima- og miljøskadelig udstødning og forbrug. El-lastbiler ses som et langt mindre forurenende alternativ, såfremt strømmen kommer fra vedvarende energikilder som sol og vind. Det vil kunne sænke udslippet af skadelige stoffer med 95 procent. Dertil kommer, at en el-lastbil bruger mindre energi end den, der kører på diesel.

Den nye infrastruktur med køreledninger, som er i forbindelse med lastbilerne, skal være et bedre alternativ til lastbiler, der kører på batterier. Det vil være muligt at køre langt længere med denne teknologi end batterier, hedder det i dpa-artiklen.

Efter længere tids planlægning bliver det nu konkret. På to tyske motorvejsstrækninger bliver der indført et forsøg med de elektriske lastbiler Foto: Siemens AG

Der er den ulempe ved køreledningerne, at de ved uheld kan udgøre en livsfare for bilister. Der er tale om højspænding med 600 volt. Det er også en grund til, at der nu etableres to teststrækninger.
Siemens køretests med hybridlastbiler på et område i Brandenburg. Det sker i samarbejde med Volvo og Scania. Der, hvor den elektrificerede strækning ender, kører lastbilerne videre på diesel. Der er også indbygget et batteri, der lades op, mens der køres tilkoblet køreledninger.
Der findes lignende projekter i Sverige og i Californien, dog med væsentligt kortere teststrækninger.

ITD: God ide med test i delstaten

Brancheorganisationen International Transport Danmark (ITD), Padborg, ser det nye forsøg som et positivt skridt.

– Det er en trend, som vi ser forstærket i de her år. Vi har nogle store teknologiske udfordringer at løse for at få flyttet store godsmængder på en miljømæssig forsvarlig måde, siger organisationens direktør for innovation, Poul Bruun.

Flere løsninger

– Køreledninger, som dem der kommer i Slesvig-Holsten, er bare en af de løsninger, der arbejdes på. Det er relativt simpelt at sætte master op langs vejene. Andre arbejder med induktion. Der lægges spoler i vejene, som driver bilerne frem. Udviklingen boostes ikke mindst af en virksomhed som Tesla, der både udvikler el-biler og batterier, siger Poul Bruun.

– Men hvorfor ikke lade de elektrificerede godstoge tage sig af det meste af godset?

– Jernbanen er fantastisk til persontransport. Til at tage sig af at flytte pendlere ind og ud af byerne. Men den kan kun i et lille omfang erstatte lastbiltransporten, der kører varerne helt ud til kunderne. Så skal den omlades, hvilket også allerede sker i et vist omfang. Men som det er nu er der ikke kapacitet på banen til at fragte alt godset. Godstog skal vige for og vente på at persontog, der har forrang. Desuden er godstog ikke egnet til fx ferske varer og andre varer, der skal hurtigt frem, siger direktøren.

Lastbiler som tog

Han peger også på andre teknologier, der har fremtid.
– Der udvikles teknologi, der via internettet kobler lastbilerne sammen, så de kommer til at køre som en slags tog på vejene. Det er en fleksibel løsning, hvor bilerne kører på el og kan hoppe af toget, når de nærmer sig den kunde, der skal aftage deres last. Det vil udnytte motorvejene langt bedre. De kører tættere sammen, og risikoen for uheld nedsættes markant. Vi har som brancheorganisation fokus på de teknologier. For os drejer det sig om at øge værdien af vore medlemmers og kunders forretning, siger Poul Bruun.
ITD roser den danske regerings initiativ for lovforslag, der skal bane vejen for selvkørende biler og for en testbane for el-lastbiler i Danmark.

Kiel ser frem til test af el-lastbiler

To ministre, der ikke altid er enige, hilser Forbundsmiljøministeriets projekt med el-lastbiler velkommen. Energi- og miljøminister Robert Habeck fra De Grønne siger:

“El-lastbilerne giver os muligheder for en fremtid uden kul og gas. Vi har meget store mængder af vedvarende energi og egner os derfor særlig godt til den form for teknologi”

– Robert Habeck

Erhvervsminister Reinhard Meyer fra SPD har endnu ikke fået den officielle besked om, at Slesvig-Holsten er udvalgt til projektet.

– Men vi vil have det, betonede han overfor dpa.

I den første fase skulle delstaterne komme med bud på, hvor teststrækningerne kunne etableres.

– Når det er på plads, så skal de pågældende delstater udskrive arbejdet med at etablere strækningerne. Herefter kan firmaer byde ind på arbejdet, siger en talsmand i Forbundsmiljøministeriet.

De konkrete planer ligger herefter i delstaternes hænder. Fast står dog, at teststrækningerne skal være etableret senest i 2018.

kommentar
deling del

Skriv et svar