Single Daily
af

Thomas Schumann

Slesvig-Holsten har kvalt tilløb til fracking

Danmark forbød torsdag boring efter gas og olie på land og indre farvande. Dermed har landet opnået det, som Slesvig-Holsten ikke er lykkedes med: Et generelt forbud mod fracking. Men på trods af det har ingen virksomheder fået lov til fracking i Tysklands nordligste delstat.
Danmark forbød torsdag boring efter gas og olie på land og indre farvande. Dermed har landet opnået det, som Slesvig-Holsten ikke er lykkedes med: Et generelt forbud mod fracking. Men på trods af det har ingen virksomheder fået lov til fracking i Tysklands nordligste delstat.

Den danske regering lukker ned for nye tilladelser til efterforskning og boring efter olie og gas på land og i de indre danske farvande. Dermed har Danmark opnået det, som regeringen i Slesvig-Holsten og borgerinitiativer længe har forsøgt at realisere: Et generelt forbud mod fracking.

– Jeg synes, det lyder såre fornuftigt, og det er også noget, vi har arbejdet for i lang tid i samarbejde med blandt andre danske miljøorganisationer, siger Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW) formand, Flemming Meyer.

Både han og et stort flertal af politikerne i landdagen anser metoden, hvor kemikalier bruges til at udvinde gas fra undergrunden, som en alt for stor trussel mod grundvandet. Han påpeger, at Slesvig-Holsten er så tæt på et forbud, som man kan være.

– Vi har skabt gode rammer for, at det ikke kan lade sig gøre. Så alle de virksomheder, der har søgt om tilladelser, har trukket deres ansøgninger igen, siger Flemming Meyer.

Det er forbundslovgivningen – i det her tilfælde »Bundesberggesetz« – som bestemmer, om fracking er tilladt på tysk territorium. Her mislykkedes det Slesvig-Holsten med at få indført et forbud, men delstaten har haft held med at indskrænke mulighederne for fracking ved hjælp af en ændring af Bundes-Wasserhaushaltsgesetz. Det er således blevet forbudt at bruge metoden i skifer, så miljøministeriet i Kiel anser ikke fracking for en reel mulighed i fremtiden.

Kun hvis det slesvig-holstenske miljøministerium giver en udtrykkelig tilladelse, kan en virksomhed få lov til fracking. Men det kræver bevis for, at det ikke vil medføre skade på miljøet, befolkningen eller grundvandet. Eftersom det er svært at påvise, oplyser miljøministeriet at »mulige ansøgninger på nuværende tidspunkt ikke kan få en tilladelse.«

Alternative für Deutschland (AfD) er det eneste parti i landdagen, som ikke kategorisk afviser fracking. Partiet påpeger på sin hjemmeside, at metoden har presset prisen på olie og gas ned, men at det i sidste ende skal være op til de lokale indbyggere at afgøre, om de vil tillade fracking.

En række miljøorganisationer samler for øjeblikket underskrifter ind til »Volksinitiative Schutz des Wassers«, som skal få politikerne i Kiel til at vedtage et forbud mod fracking i Slesvig-Holsten. De har efterhånden nået de 20.000 nødvendige underskrifter, som skal overrækkes senest den 29. maj. Imidlertid har miljøministeriet oplyst, at de ikke anser initiativet for at være i overensstemmelse med loven.

kommentar
deling del

Skriv et svar