Single Daily
af

Rasmus Meyer

Slesvig-Holsten arbejder på at indføre rygeforbud i biler med børn

Partierne i landdagen blev torsdag enige om, at delstatsregeringen skal arbejde på, at der indføres et rygeforbud i biler med børn. Alle partierne går ind for, at børn og unge skal beskyttes mod passiv rygning i bilen.
Partierne i landdagen blev torsdag enige om, at delstatsregeringen skal arbejde på, at der indføres et rygeforbud i biler med børn. Alle partierne går ind for, at børn og unge skal beskyttes mod passiv rygning i bilen.

Om få dage holder delstaternes sundhedsministre konference, og Slesvig-Holstens sundhedsminister Heiner Garg (FDP) tager til mødet med et klart budskab fra landdagen.

Slesvig-Holsten går ind for et rygeforbud i biler med børn.

Et endeligt forbud skal vedtages på forbundsplan, men torsdag sagde politikerne i landdagen på tværs af partierne nej til rygning i biler med børn.

Men selv om alle partier var enige om forbuddet, lagde de ikke skjul på, at debatten herom har været udfordrende for mange af landdagsgrupperne.

– Rygning er skadelig. Det er der ingen tvivl om. Men grundlæggende gælder frihedstanken. Alle må spise, drikke og ryge lige så meget, de har lyst til, sagde Hans Hinrich Neve fra CDUs landdagsgruppe.

– Men den frihed ender der, hvor andre bliver generet, og det gælder især, når det går ud over børn og unge, tilføjede han.

En lignende udmelding kom fra SPD.

– Vi kan ikke forbyde nogen at være til skade sig for sig selv. Men vi skal beskytte børnene, sagde Tobias von Pein fra SPDs landdagsgruppe.

Flere af politikerne gjorde tydeligt, at der ikke er tale om et alment rygeforbud. På samme måde gjorde flere opmærksom på, at det offentlige skal være opmærksom på, at der ikke skal gribes ind i borgernes privats­fære.

– Som liberale er vi ikke meget for forbud fra statens side, men her giver det god mening. Vi begrænser den individuelle frihed til gavn for børnenes ret til en sund opvækst, sagde Dennys Bornhöft fra FDPs landdagsgruppe.

Ligesom andre politikere understregede han, at børn i en bil ikke har mulighed for at undvige røgen.

Også i landdagsgruppen for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) var der forinden landdagsmødet torsdag debat om rygeforbuddet i biler med børn.

– Er et forbud den rigtige vej, eller kan vi gøre noget andet? Og hvor sætter vi grænsen? Børn udsættes også for passiv rygning i hjemmet, og ændrer et rygeforbud i bilen på forældrenes indstilling?, spurgte Flemming Meyer, hvorefter han slog fast, at SSWs landdagsgruppe støtter forslaget om et rygeforbud i biler med børn.

– Børnenes sundhed er det vigtigste argument, og vi er sikre på, at rygeforbuddet sender det rigtige signal.

Prævention fortsætter

Der var ligeledes enighed om, at prævention, informationer og hjælpeprogrammer er bedre end forbud.

– Men vi må erkende, at vi ikke når ud til alle på den måde. Derfor er jeg glad for, at landdagen siger nej til rygning i biler med børn, sagde sundhedsminister Heiner Garg.

Han understregede, at der fortsat skal bruges megen energi på prævention, informationer og hjælpeprogrammer.

– Men ingen har ret til at være til fare for børn, og derfor mener jeg, at skridtet er rigtigt og nødvendigt.
Uenighed om detaljerne

Det oprindelige begæring (Antrag) kom fra SPDs landdagsgruppe. Men deres begæring indeholdt en passage om, at Slesvig-Holsten i forbundsrådet skal arbejde på den tyske omsætning af WHO-rammekonvention om rygning. Men regeringspartierne i Slesvig-Holsten mente, at den del skulle socialudvalget tage stilling til, og det var der ifølge CDU, FDP og De Grønne ikke tid til. De ønskede, at sundhedsminister Heiner Garg får et klart budskab med til kommende konference. Derfor var de kommet med en alternativ begæring, der i kernen går ud på samme budskab: Slesvig-Holsten går ind for et rygeforbud i biler med børn.

Andre lande

I landdagsdebatten blev det fremhævet, at flere europæiske lande allerede har et rygeforbud i biler med børn. Det gælder for eksempel i Italien, hvor det endda er forbudt at ryge, når gravide er med i bilen. I Grækenland risikerer man endda et køreforbud på en måned, når man ryger i en bil med børn under 12 år i bilen. I andre lande risikerer man bøder mellem 500 og 1500 euro.

Hvordan et eventuelt rygeforbud kommer til at se ud i Tyskland er endnu ikke besluttet.

Den slesvig-holstenske afdeling for Kinderschutzbund, en organisation for børnevelfærd, slog efter landdagsdebatten fast, at man i flere år har været bekendt med, hvor skadelig passiv rygning i biler er. Især for børn og unge.

– Derfor er det på tide, at der foretages noget, sagde Irene Johns, formand for Kinderschutzbund i Slesvig-Holsten.

Hun henviser til en undersøgelse fra WHO. Af den fremgår det, at omkring 600.000 mennesker hvert år omkommer som følge af passiv rygning. Omkring 165.000 af dem er børn og unge.

kommentar
deling del

Skriv et svar