Single Daily
af

Jan Christensen

Slesvig-Holsten forbereder sig på afrikansk svinepest

Flensborg. Tysklands nordligste delstat, Slesvig-Holsten, er efterhånden indstillet på, at man på et eller andet tidspunkt bliver ramt af den frygtede afrikanske svinepest.

Gennem længere tid har de slesvig-holstenske jægere måttet jage vildsvin døgnet rundt hele året, og i de senere år er der årligt blevet nedlagt mere end 20.000 vildsvin alene i Slesvig-Holsten. Men vildsvinebestanden bliver ved med at vokse, og netop frygten for den afrikanske svinepest har fået myndighederne til at kræve bestanden reduceret.

Den afrikanske svinepest er for nylig konstateret tæt på den tyske grænse i Polen, og selv om smitten ikke er farlig for mennesker, vil et udbrud lamme landbrugsproduktionen og dermed få uoverskuelige økonomiske konsekvenser. Det er netop grunden til, at Danmark har opført det 70 kilometer lange og meget omstridt vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse.

Ifølge TV-stationen NDR har slesvig-holstenske landmænd siden januar kunnet forsikre sig mod de tab, som et eventuelt udbrud ville medføre. Hvis sygdommen bliver konstateret, vil al landbrugsproduktion – uanset om der er tale om kødproduktion eller kartofler, kål og andre markafgrøder, blive destrueret inden for en radius af tre kilometer. Det vil kunne koste millioner af kroner for de enkelte bedrifter og for Danmarks vedkommende lamme svineeksport for milliarder af kroner. Derfor har mange landmænd syd for grænsen valgt at forsikre sig mod de økonomiske konsekvenser.

Jagtkonsulent Uwe Kemmerich fra Segeberg Amt 100 kilometer syd for den dansk-tyske grænse frygter, at Slesvig-Holsten før eller senere bliver ramt af afrikansk svinepest. Derfor er man i Slesvig-Holsten som den anden tyske delstat efter Saarland begyndt at træne hunde, der kan opspore døde vildsvin.

Foreløbig er fem specialtrænede hunde i stand til at snuse sig frem til døde vildsvin, og allerede nu har man påbegyndt træningen af yderligere ti hunde.

En anden jæger, Dirk Bacher, forventer, at han på sit jagtdistrikt inden udgangen af marts kan nå at nedlægge 70 vildsvin, og det er ikke ligegyldigt, hvilke vildsvin man får ram på.

– Vildsvin færdes i flokke, og det er vigtigt at ramme de yngste dyr. For hvis man skyder de ældste vildsvin, bliver flokken spredt for alle vinde, og dermed yngler vildsvinene endnu mere og hele året rundt, siger Dirk Bacher til NDR.

kommentar
deling del

Skriv et svar