Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Skolestyrelse giver mere tid til proces efter pres

Efter en livlig debat i fyldt idrætshal på Jes Kruse-Skolen torsdag aften i Egernførde besluttede styrelsen for Dansk Skoleforening for Sydslesvig, at der skal mere tid til diskutere foreningens fremtid. Det er især et forslag fra Styrelsen om at lukke fire skoler, der sendte ikke kun mange medlemmer af foreningens højeste instans, fællesrådet, til Egernførde. Efter en livlig og lang debat gik styrelsen i enrum og besluttede at udskyde den endelige beslutning til efter jul.

Det var ellers meningen, at beslutningen om besparelser skulle være truffet på et ekstraordinært fællesrådsmøde den 22. november.

– Vi har været lyttende, sagde foreningens formand, Udo Jessen, og lovede at samle de mange ideer til alternative besparelser for at fremkomme med andre forslag til besparelser. Styrelsen står dog foreløbig ved sit forslag om at lukke de mindre institutioner.

Det dansk-frisiske mindretalsparti SSW havde dagen inden krævet mere tid. Det krævede mange forældrevalgte og ansatte på især de små skoler krævede også.

Der holdes fast i mødet den 22. november.

kommentar
deling del

Skriv et svar