Single Daily
af

Thomas Schumann

Skolelukninger 
sparket til hjørne

Et lille flertal af fællesrådets medlemmer stemte for en resolution, som udtrykker ønske om at bevare samtlige skoler. Styrelsen blev stemt ned af forældrene.
Et lille flertal af fællesrådets medlemmer stemte for en resolution, som udtrykker ønske om at bevare samtlige skoler. Styrelsen blev stemt ned af forældrene.

Torsdag aften tog forældrene styringen med debatten om skolelukninger i Sydslesvig. På Skoleforeningens fællesrådsmøde lykkedes det en gruppe fællesrådsmedlemmer at få flertal for en resolution, som opfordrer Skoleforeningens styrelse til – i samarbejde med forældre, lærere og det øvrige mindretal – »at finde alternative, yderligere indtægtskilder og besparelser, så skolelukninger af økonomiske grunde kan undgås.«

Derudover udtrykker resolutionen – som har fået navnet »den solidariske vej« – et ønske om, at Skoleforeningen bevarer de nuværende institutioner.

Trusler fra styrelsen

Det er en gruppe på 11 fællesrådsmedlemmer, som siden fællesrådsmødet den 25. oktober har udarbejdet resolutionen.

– Indtil videre har vi kigget på strukturdebatten ud fra styrelsens præmis, og den har været rettet mod skolelukninger. Nu skal vi have alle muligheder på banen og have en forklaring på, hvad udgangspunktet er, og hvilke andre løsninger man kan tage i betragtning. Indtil nu har vi haft indtrykket af, at styrelsen har lagt sig fast på skolelukninger, fortæller Inga Kayser fra Askfelt Danske Skole.

På vegne af gruppen opfordrede hun fællesrådsmedlemmerne til at stemme for resolutionen.

Samtidig advarede styrelsesmedlem Søren Harnow Klausen på vegne af styrelsen imod at stemme for resolutionen.

– Hvis I stemmer for det her, må vi i styrelsen tage den med hjem, og vi må forstå den, som den er skrevet; at vi er blevet pålagt at bevare den nuværende struktur. Det er en meget stor indskrænkelse, sagde Søren Harnow Klausen.

35 ud af de 70 fremmødte fællesrådsmedlemmer stemte ja til resolutionen. 31 stemte imod, og der var fire afholdelser.

– Styrelsen truede med, at det vil gå ud over alle elever, hvis vi opretholder de fire skoler. Der er altid nogen, der bliver bange for den slags argumenter. Men alligevel var der et flertal for resolutionen, forklarer Inga Kayser.

Medlem af Fællesrådet, Inga Kayser, på talerstolen til fællesrådsmødet på A.P Møller Skolen. Fotos: Lars Salomonsen

Medlem af Fællesrådet, Inga Kayser, på talerstolen til fællesrådsmødet på A.P Møller Skolen. Fotos: Lars Salomonsen

Ingen vil lukke skoler

Skoleforeningens formand, Udo Jessen, og direktør Lars Kofoed-Jensen, mener, at styrelsen i forvejen er kommet mange af resolutionens krav i møde. Styrelsen vil indhente tilbud på en uvildig undersøgelse af, hvilke instrumenter Skoleforeningen har at trække på i strukturdebatten.

– Man kan vælge at læse resolutionen, som om man forkaster alting, eller man kan vælge at læse den sådan, at der endnu mangler nogle ting, før man kan træffe en beslutning på et sagligt grundlag. Og så at man helst ikke vil lukke skoler. Det er vi ikke uenige i, siger Lars Kofoed-Jensen.

– Der er jo ingen her som vil lukke en skole. Men det kan da være, det er sidste konsekvens, medmindre man finder pengene andre steder, siger Udo Jessen.

kommentar
deling del

Skriv et svar